Skjemaker/Betingelser

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 20. apr. 2022 kl. 11:25 av Mihho (diskusjon | bidrag) (Siden tk.app.uib.no forsvant, og Skjemaker ikke er nevnt i den nye TK listen, så legger jeg inn Betingelser/Term of use her)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Webskjema (Skjemaker) Et selvbetjent verktøy for å lage nettbaserte skjemaer for påmelding, datainnsamling o.l. Skjemaker er et selvhjelps skjemaverktøy som er velegnet for å lage skjemaer for påmelding til kurs og arrangement, spørreundersøkelser, evalueringer, søknader og lignende. Se brukerveiledning https://it.uib.no/Skjemaker Hvis du trenger påmeldingsskjema med betaling fra deltakerne, har vi en egen tjeneste for dette. Da må det sendes en bestilling til It-avdelingen ved BRITA.

VIKTIG: LES BETINGELSER / TERM OF USE FØR DU TAR I BRUK TJENESTEN:

Om tjenesten

Skjemaker er en online webskjema generator hvor brukere med gyldig UiB (og Feide konto) kan logge inn og selv lage webskjemaer. Dette vil typisk være webskjema for påmelding til arrangement, kursevalueringer, søknader, enkle spørreundersøkelser og lignende. Skjemaker er en applikasjon som heter Machform utviklet av firmaet Appnitro og UiB tilbyr tjenesten via lisens av disse. Det er UiB som drifter og forvalter tjenesten og data er lagret ved UiB sine servere.

Ler mer om tjenesten her: https://it.uib.no/Skjemaker

Sensitive personopplysninger Skjemaker kan i utgangspunktet ikke benyttes til innhenting av sensitive personopplysninger. Det vil typisk gjelde:

 • Rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning
 • Innhenting av opplysninger om person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling
 • Helseforhold
 • Seksuelle forhold
 • Medlemskap i fagforeninger

Ditt ansvar

 • Bruker forstår og godtar at bruk av tjenesten gjøres på egen risiko. Tjenesten tilbys som den er og når den er tilgjengelig. UiB kan ikke garantere at tjenesten vil tilfredsstille alle Brukers krav, eller at tjenesten vil være fri for feil.
 • Det er brukers ansvar å sørge for at innhenting av opplysninger ikke bryter med UiB sitt generelle reglement, og at en også setter seg inn i GDPR personvernreglene dersom en skal hente inn personopplysninger.
 • UiB tar intet ansvar når det gjelder feil bruk av Skjemaker som medfører tap av data tilnyttet disse skjemaene.
 • Bruker er inneforstått med og godtar at UiB ikke står til rettslig eller økonomisk ansvar for eventuelle rettslige forfølgelser Bruker måtte utsettes for gjennom urettmessig eller ulovlig bruk av tjenesten.

UiB som tjenesteleverandør sitt ansvar

 • UiB vil sikre data via nattlig databasedump og sikkerhetskopieringer etter normale driftsrutiner.
 • Det er IT avdelingen ved Universitetet i Bergen som drifter og forvalter tjenesten, deriblant servere og applikasjoner knyttet til Skjemaker tjenesten.
 • UiB vil gjøre sitt ytterste for å holde tjenesten tilgjenglig 24/7-365. Oppetidsstatusen per dags dato er oppetid på rundt 99.3 prosent.
 • UiB skal også sørge for oppgradering av tjenesten når ny versjon av Machform gjøres tilgjengelig fra leverandøren Appnitro.