Forskjell mellom versjoner av «Skjemaker»

Fra IT-hjelp UiB
 
(80 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 +
=Her finner du Skjemaker (krever UiB nett-tilgang evt. VPN): [https://skjemaker.app.uib.no https://skjemaker.app.uib.no]=
 +
__TOC__
 +
<div class="w3-container w3-center w3-round-large" style="border:3px solid black; color:white; background-color:#E8A317;padding:10px;display:block;margin:10px;">'''Flere melder om at de ikke mottar epost med registreringslenke når de prøver å gi tilgang til andre via skjemaker.app.uib.no/tilgang.
 +
En kan da prøve å se om eposten har kommet til:
 +
https://start.uib.no -> Outlook
 +
Eposten kan også ha blitt filtrert inn i Junk E-mail folderen'''</div>
 +
 +
<div class="w3-container w3-center w3-round-large" style="border:3px solid black; color:white; background-color:#E8A317;padding:10px;display:block;margin:10px;">'''<br><br>VIKTIG OM SKJEMAKER! Dersom du har et Skjemaker-skjema i dag med et epost-felt, så bør du unngå å fjerne epost-feltet.
 +
Det er en feil i Skjemaker som gjør at skjemaet ditt kan bli ubrukelig i etterkant. Dersom du ønsker å fjerne epost-feltet, så bør du heller velge å skjule det. Vi håper at ny versjon av Skjemaker 19. november 2020 løser feilen. Om du har fjernet epost-feltet (og evt. lagt til et nytt), og opplever at skjemaet feiler på en eller annen måte, så er eneste måten å løse det på enten å duplisere skjemaet til et nytt skjema eller lage hele skjemaet helt på nytt igjen'''</div>
 +
{{#Widget:OppeTid|tjeneste=skjemaker.app.uib.no}}
 
== Lag ditt eget webskjema ==
 
== Lag ditt eget webskjema ==
 
'''Skjemaker''' er et web-basert selvhjelps skjemaverktøy som er velegnet for å lage web-skjemaer f.eks. for påmelding til arrangement, kursevalueringer, søknader, enkle spørreundersøkelser og lignende.
 
'''Skjemaker''' er et web-basert selvhjelps skjemaverktøy som er velegnet for å lage web-skjemaer f.eks. for påmelding til arrangement, kursevalueringer, søknader, enkle spørreundersøkelser og lignende.
 +
 +
Les mer om tjenesten her:
 +
* https://it.uib.no/Skjemaker/Betingelser
 +
 +
'''Det er viktig at en leser "Betingelser" nøye før en tar Skjemaker i bruk. IT avdelingen har ikke ansvar for tap av data ved feil bruk av Skjemaker.'''
  
 
Standardelementer kan lett legges til skjemaet ved å klikke og dra, og innholdet kan relativt enkelt tilpasses ditt behov.
 
Standardelementer kan lett legges til skjemaet ved å klikke og dra, og innholdet kan relativt enkelt tilpasses ditt behov.
  
 
Skjemaker er basert på [https://www.machform.com/ Machform] fra [https://www.machform.com/about-us/ Appnitro Software].
 
Skjemaker er basert på [https://www.machform.com/ Machform] fra [https://www.machform.com/about-us/ Appnitro Software].
 +
 +
Lisenskostnaden for Skjemaker (Machform) er 1270 kroner per år.
  
 
== Hvordan komme i gang? ==
 
== Hvordan komme i gang? ==
 
Gå til [https://skjemaker.app.uib.no skjemaker.app.uib.no] og logg på med UiB brukernavn og passord.
 
Gå til [https://skjemaker.app.uib.no skjemaker.app.uib.no] og logg på med UiB brukernavn og passord.
  
 +
==Brukerstøtte==
 +
Det gis ikke brukerstøtte i hvordan en bruker Skjemaker. Vi henviser til [[Skjemaker#dokumentasjon|dokumentasjonen]] om en har lyst til å lære mer om Skjemaker (Machform)
 +
 +
Likevel, står en helt fast er det lovt å spørre. Det gjør en ved å lage en sak til IT avdelingen på UiBHjelp:
 +
* https://hjelp.uib.no
 +
 +
Merk saken: Problem med Skjemaker
 +
 +
==Skjemaker skjemaet's ID nummer==
 +
Skjemaets ID nummer finner en i lenken til selve skjemaet.
 +
Alle Skjemaker (Machform) skjemaer får en url som er på formen:
 +
* https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=nnnnnnnn
 +
Hvor nnnnnnnn er skjemaet's ID nummer.
 +
 +
<div id="dokumentasjon"></div>
 
==Dokumentasjon==
 
==Dokumentasjon==
 
+
Se:
Se: http://help.machform.com/m/using-machform
+
* https://docs.machform.com/help
  
 
==Bruksområder==
 
==Bruksområder==
 
Hvilke typer skjemaer kan opprettes i Skjemaker?
 
Hvilke typer skjemaer kan opprettes i Skjemaker?
 
   
 
   
* Påmeldingskjema der en ikke har behov for avansert rapporterings-funksjonalitet
+
* Påmeldingskjema der en ikke har behov for avansert rapporterings-funksjonalitet. En kan likevel alltid eksportere ut dataene til Excel for deretter å prosessere statistikk enten i Excel, SPSS eller annet verktøy.
 
* Påmeldingskjema for kurs, seminarer, konferanser og sosiale arrangementer
 
* Påmeldingskjema for kurs, seminarer, konferanser og sosiale arrangementer
 
* Spørreskjema
 
* Spørreskjema
 
* Evalueringsskjema
 
* Evalueringsskjema
  
Du kan administrere dine egne skjema. Data lagres trygt på en maskin på UiB, noe som gir bedre sikkerhet og tilgjengelighet enn med tilgjengelige eksterne gratisverktøy.
+
Du kan administrere dine egne skjema. Data lagres på en Linux servermaskin på UiB.
  
 
Hva kan du '''ikke''' bruke Skjemaker til?
 
Hva kan du '''ikke''' bruke Skjemaker til?
* Skjemaker kan ikke benyttes for betalingsløsninger ved arrangement.
+
* Skjemaker kan ikke benyttes for betalingsløsninger ved arrangement som er UiB tilknyttet
* Skjemaker er ikke knyttet til løsning for nettbetaling.
 
 
* Ikke bruk Skjemaker til å registrere [https://www.datatilsynet.no/personvern/Personopplysninger/ sensitive personopplysninger!]
 
* Ikke bruk Skjemaker til å registrere [https://www.datatilsynet.no/personvern/Personopplysninger/ sensitive personopplysninger!]
  
 
For å se hvordan dette virker, og om dette dekker dine behov, kan du bare logge inn på [https://skjemaker.app.uib.no Skjemaker] og opprette et skjema. Du trenger ikke lagre noe skjema for å utforske verktøyet. Du kan også når som helst slette skjema du har opprettet.
 
For å se hvordan dette virker, og om dette dekker dine behov, kan du bare logge inn på [https://skjemaker.app.uib.no Skjemaker] og opprette et skjema. Du trenger ikke lagre noe skjema for å utforske verktøyet. Du kan også når som helst slette skjema du har opprettet.
 +
 +
==Bruke Skjemaker i MittUiB==
 +
===Integrere skjemaet i siden===
 +
På skjemaker siden: Velg 'Code' i menyen under skjemaet du skal bruke. Deretter kan du velge 'Iframe code', den finner du i 'Form code Type'. Så kopierer du koden som kommer opp og limer den inn i editoren på MittUib - Merk at du må gå til HTML-redigering i editoren.
 +
 +
===Linke til eksternt skjema===
 +
Samme fremgangsmåte i skjemaker til å begynne med: Code -> Form code Type: Simple link - denne kan også limes inn i HTML-redigering i editoren på MittUib.
 +
 +
==En annen epost avsender adresse i Skjemaker==
 +
Skjemaker vil per default sende ut notification eposter med "MachForm <no-reply@skjemaker.app.uib.no>" som avsender adresse.
 +
Dette er mulig å endre. Dersom en tilfører skjemaet et Email felt, så kan en i Notification definere at epost feltet skal brukes som avsender.
 +
 +
[[File:Skjemaker notifications annen avsender adresse.png|400px]]
 +
 +
Deretter kan en omdefinere '''From Name''' og '''Reply-To Email''' som vist på bildet.
 +
 +
Dersom en har Skjemaker skjema som sender data videre til TopDesk, så kan en enten ved å benytte epost feltet til å knytte avsender adressen til innmelder. Hver klar over at innmelder kan skrive feil epost adresse.
 +
 +
Dersom er ønsker å endre From Email feltet så må en finne ut hva Email felter heter.
 +
I de fleste tilfeller heter feltet noe som: {element_N} hvor N er et løpenummer.
 +
Dette finner en ved å gå til Notification Settings -> More options -> Merge tags.
 +
 +
Det er viktig at en tester skjemaet godt i forkant før en publiserer skjemaet med nye innstillinger!
  
 
==Problemer med Skjemaker?==
 
==Problemer med Skjemaker?==
 +
===Om du har problemer med å logge inn===
 +
Det viser seg at flere har problemer med å logge inn, selv med VPN tilkoplet, og det kan være knyttet til overgangen til nytt brukeradmin system.
 +
Uansett, løsningen for de fleste er å lage nytt UiB passord her:
 +
* https://passord.uib.no
 +
Prøv dette før du lager sak i hjelp.uib.no.
 +
 +
En skal bruke UiB brukernavnet når en logger inn, ikke UiB epost adressen.
 +
 +
En kan også prøve en annen nettleser, eller åpne en ny incognito fane.
 +
 +
Siste løsning kan være å gå direkte til innloggingssiden:
 +
* https://skjemaker.app.uib.no/index.php
 +
 +
===Opplastede filer til skjemaet blir ikke sendt med notifications eposten===
 +
En må slå på Send File as Email Attachment, som en finner under opplastingsfeltet properties.
 +
Altså: Trykk på opplastingselementet. Gå til Field Properties -> Upload options -> Send File as Email Attachment
 +
 +
===Deltakerlisten virker ikke lenger?===
 +
I ny versjon av Skjemaker november 2020, så ble deltakerlistefunksjonaliteten fjernet. Dette ble gjort grunnet GDPR reglene. Det er et krav til at innmelder av skjemaet må kunne selv velge om deres navn skal vises på en åpen deltakerliste.
 +
Om en likevel ønsker en deltakerliste og innhenter godkjenning fra innmelder, så kan selv lage deltakerlisten med report-funksjonen.
 +
Det gjør en på følgende måte:
 +
* Logg inn på skjemaker
 +
* Trykk på report
 +
* Trykk så på Add New Widget
 +
* Velg widget type: Entries grid
 +
* Skriv inn Widget Title: Deltakerliste
 +
* Under widget'en, trykk på Edit
 +
* Under opsjon 2, så kan en velge hvilke felter som skal vises. Her velger en da "navn" og evt. andre felter en ønsker å vise
 +
* Trykk Save Settings
 +
* Under Widget'en, trykk Widget code
 +
* Her kan du velge mellom Iframe eller vanlig link (url)
 +
* Denne koden kan du da lime inn i skjemaets Descriptions felt.
 +
 +
Se også video som viser framgangsmåten:
 +
 +
{{#widget:YouTube|id=QcSTHDEfOb0}}
 +
 +
===Hvorfor får en ikke gitt tilgang til spesifikke brukere på et skjema?===
 +
Dersom brukeren aldri har logget på Skjemaker (https://skjemaker.app.uib.no), så finnes ikke brukernavnet i databasen.
 +
 +
Løsningen er å be brukeren logge inn på skjemaker, da blir kontoen opprettet. Deretter kan en gi tilgang til det aktuelle Skjemaker skjemaet.
 +
 +
Husk også at det er brukerens epost adresse som skal benyttes, ikke uib brukernavnet.
 +
 +
For å registrere nye brukere til Skjemaker skjemaet ditt, bruk følgende skjema:
 +
* https://skjemaker.app.uib.no/tilgang
 +
Dersom du ikke har sikkerhetskode, så må du bruke det gamle skjemaet. Du vil få tilsendt en sikkerhetskode.
 +
* https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9509268
 +
 
===Skjemaker henger===
 
===Skjemaker henger===
 
Dersom skjemaet ditt henger, særlig i sammenheng med at du har lagt til sjekkbokser, så er en mulig løsning at du dupliserer skjemaet ditt til et nytt skjema.
 
Dersom skjemaet ditt henger, særlig i sammenheng med at du har lagt til sjekkbokser, så er en mulig løsning at du dupliserer skjemaet ditt til et nytt skjema.
Linje 43: Linje 146:
 
så kan en oppleve at hele admin grensesnittet begynner å oppføre seg rart. En får blant annet ikke endret på eksisterende radiobokser. Råd i de fleste tilfellene er å unngå å legge inn egen html kode, evt. nøste seg gjennom og prøve å finne hvilken html tag en har glemt å legge inn.
 
så kan en oppleve at hele admin grensesnittet begynner å oppføre seg rart. En får blant annet ikke endret på eksisterende radiobokser. Råd i de fleste tilfellene er å unngå å legge inn egen html kode, evt. nøste seg gjennom og prøve å finne hvilken html tag en har glemt å legge inn.
  
===Feil syntaks i epost oppføringen i notification===
+
===Feil syntaks i epost-oppføringen i notification===
 
Noen ganger kan en oppleve følgende feilmelding:
 
Noen ganger kan en oppleve følgende feilmelding:
 
  "Fatal error: Uncaught exception 'Swift_RfcComplianceException' with message 'Address in mailbox given [{element_5}] does not comply with RFC 2822, 3.6.2.' in /var/www/app/skjemaker/htdocs/lib/swift-mailer/classes/Swift/Mime/Headers/MailboxHeader.php:352 Stack trace: 0 /var/www/app/skjemaker/htdocs/lib/swift-mailer/classes/Swift/Mime/Headers/MailboxHeader.php(264)
 
  "Fatal error: Uncaught exception 'Swift_RfcComplianceException' with message 'Address in mailbox given [{element_5}] does not comply with RFC 2822, 3.6.2.' in /var/www/app/skjemaker/htdocs/lib/swift-mailer/classes/Swift/Mime/Headers/MailboxHeader.php:352 Stack trace: 0 /var/www/app/skjemaker/htdocs/lib/swift-mailer/classes/Swift/Mime/Headers/MailboxHeader.php(264)
Mest sannsynlig har en lagt inn flere mottaker eposter under notification, men har brukt enten ":", når en skal bruke "," for å skille epost adressene. Eller at en har syntaktisk feil i selve epost-adressen. F.eks vil en epost på formen: navn@no feile, mens navn@uib.no vil fungere.
+
Mest sannsynlig har en lagt inn flere mottaker-eposter under notification, men har brukt ":", når en skal bruke "," for å skille epost adressene. Eller en har syntaktisk feil i selve epost-adressen. F.eks vil en epost på formen:
 
+
navn@no
 
+
feile, mens
[[en:Skjemaker_-_self_service_web_form_tool]]
+
navn@uib.no
 +
vil fungere.
  
 
[[Kategori:Skjematjenester]]
 
[[Kategori:Skjematjenester]]
 
[[Kategori:Vevtjenester]]
 
[[Kategori:Vevtjenester]]

Nåværende revisjon fra 31. jan. 2023 kl. 18:51

Her finner du Skjemaker (krever UiB nett-tilgang evt. VPN): https://skjemaker.app.uib.no

Flere melder om at de ikke mottar epost med registreringslenke når de prøver å gi tilgang til andre via skjemaker.app.uib.no/tilgang.

En kan da prøve å se om eposten har kommet til:

https://start.uib.no -> Outlook
Eposten kan også ha blitt filtrert inn i Junk E-mail folderen


VIKTIG OM SKJEMAKER! Dersom du har et Skjemaker-skjema i dag med et epost-felt, så bør du unngå å fjerne epost-feltet.
Det er en feil i Skjemaker som gjør at skjemaet ditt kan bli ubrukelig i etterkant. Dersom du ønsker å fjerne epost-feltet, så bør du heller velge å skjule det. Vi håper at ny versjon av Skjemaker 19. november 2020 løser feilen. Om du har fjernet epost-feltet (og evt. lagt til et nytt), og opplever at skjemaet feiler på en eller annen måte, så er eneste måten å løse det på enten å duplisere skjemaet til et nytt skjema eller lage hele skjemaet helt på nytt igjen

Lag ditt eget webskjema

Skjemaker er et web-basert selvhjelps skjemaverktøy som er velegnet for å lage web-skjemaer f.eks. for påmelding til arrangement, kursevalueringer, søknader, enkle spørreundersøkelser og lignende.

Les mer om tjenesten her:

Det er viktig at en leser "Betingelser" nøye før en tar Skjemaker i bruk. IT avdelingen har ikke ansvar for tap av data ved feil bruk av Skjemaker.

Standardelementer kan lett legges til skjemaet ved å klikke og dra, og innholdet kan relativt enkelt tilpasses ditt behov.

Skjemaker er basert på Machform fra Appnitro Software.

Lisenskostnaden for Skjemaker (Machform) er 1270 kroner per år.

Hvordan komme i gang?

Gå til skjemaker.app.uib.no og logg på med UiB brukernavn og passord.

Brukerstøtte

Det gis ikke brukerstøtte i hvordan en bruker Skjemaker. Vi henviser til dokumentasjonen om en har lyst til å lære mer om Skjemaker (Machform)

Likevel, står en helt fast er det lovt å spørre. Det gjør en ved å lage en sak til IT avdelingen på UiBHjelp:

Merk saken: Problem med Skjemaker

Skjemaker skjemaet's ID nummer

Skjemaets ID nummer finner en i lenken til selve skjemaet. Alle Skjemaker (Machform) skjemaer får en url som er på formen:

Hvor nnnnnnnn er skjemaet's ID nummer.

Dokumentasjon

Se:

Bruksområder

Hvilke typer skjemaer kan opprettes i Skjemaker?

 • Påmeldingskjema der en ikke har behov for avansert rapporterings-funksjonalitet. En kan likevel alltid eksportere ut dataene til Excel for deretter å prosessere statistikk enten i Excel, SPSS eller annet verktøy.
 • Påmeldingskjema for kurs, seminarer, konferanser og sosiale arrangementer
 • Spørreskjema
 • Evalueringsskjema

Du kan administrere dine egne skjema. Data lagres på en Linux servermaskin på UiB.

Hva kan du ikke bruke Skjemaker til?

 • Skjemaker kan ikke benyttes for betalingsløsninger ved arrangement som er UiB tilknyttet
 • Ikke bruk Skjemaker til å registrere sensitive personopplysninger!

For å se hvordan dette virker, og om dette dekker dine behov, kan du bare logge inn på Skjemaker og opprette et skjema. Du trenger ikke lagre noe skjema for å utforske verktøyet. Du kan også når som helst slette skjema du har opprettet.

Bruke Skjemaker i MittUiB

Integrere skjemaet i siden

På skjemaker siden: Velg 'Code' i menyen under skjemaet du skal bruke. Deretter kan du velge 'Iframe code', den finner du i 'Form code Type'. Så kopierer du koden som kommer opp og limer den inn i editoren på MittUib - Merk at du må gå til HTML-redigering i editoren.

Linke til eksternt skjema

Samme fremgangsmåte i skjemaker til å begynne med: Code -> Form code Type: Simple link - denne kan også limes inn i HTML-redigering i editoren på MittUib.

En annen epost avsender adresse i Skjemaker

Skjemaker vil per default sende ut notification eposter med "MachForm <no-reply@skjemaker.app.uib.no>" som avsender adresse. Dette er mulig å endre. Dersom en tilfører skjemaet et Email felt, så kan en i Notification definere at epost feltet skal brukes som avsender.

Skjemaker notifications annen avsender adresse.png

Deretter kan en omdefinere From Name og Reply-To Email som vist på bildet.

Dersom en har Skjemaker skjema som sender data videre til TopDesk, så kan en enten ved å benytte epost feltet til å knytte avsender adressen til innmelder. Hver klar over at innmelder kan skrive feil epost adresse.

Dersom er ønsker å endre From Email feltet så må en finne ut hva Email felter heter. I de fleste tilfeller heter feltet noe som: {element_N} hvor N er et løpenummer. Dette finner en ved å gå til Notification Settings -> More options -> Merge tags.

Det er viktig at en tester skjemaet godt i forkant før en publiserer skjemaet med nye innstillinger!

Problemer med Skjemaker?

Om du har problemer med å logge inn

Det viser seg at flere har problemer med å logge inn, selv med VPN tilkoplet, og det kan være knyttet til overgangen til nytt brukeradmin system. Uansett, løsningen for de fleste er å lage nytt UiB passord her:

Prøv dette før du lager sak i hjelp.uib.no.

En skal bruke UiB brukernavnet når en logger inn, ikke UiB epost adressen.

En kan også prøve en annen nettleser, eller åpne en ny incognito fane.

Siste løsning kan være å gå direkte til innloggingssiden:

Opplastede filer til skjemaet blir ikke sendt med notifications eposten

En må slå på Send File as Email Attachment, som en finner under opplastingsfeltet properties. Altså: Trykk på opplastingselementet. Gå til Field Properties -> Upload options -> Send File as Email Attachment

Deltakerlisten virker ikke lenger?

I ny versjon av Skjemaker november 2020, så ble deltakerlistefunksjonaliteten fjernet. Dette ble gjort grunnet GDPR reglene. Det er et krav til at innmelder av skjemaet må kunne selv velge om deres navn skal vises på en åpen deltakerliste. Om en likevel ønsker en deltakerliste og innhenter godkjenning fra innmelder, så kan selv lage deltakerlisten med report-funksjonen. Det gjør en på følgende måte:

 • Logg inn på skjemaker
 • Trykk på report
 • Trykk så på Add New Widget
 • Velg widget type: Entries grid
 • Skriv inn Widget Title: Deltakerliste
 • Under widget'en, trykk på Edit
 • Under opsjon 2, så kan en velge hvilke felter som skal vises. Her velger en da "navn" og evt. andre felter en ønsker å vise
 • Trykk Save Settings
 • Under Widget'en, trykk Widget code
 • Her kan du velge mellom Iframe eller vanlig link (url)
 • Denne koden kan du da lime inn i skjemaets Descriptions felt.

Se også video som viser framgangsmåten:

Hvorfor får en ikke gitt tilgang til spesifikke brukere på et skjema?

Dersom brukeren aldri har logget på Skjemaker (https://skjemaker.app.uib.no), så finnes ikke brukernavnet i databasen.

Løsningen er å be brukeren logge inn på skjemaker, da blir kontoen opprettet. Deretter kan en gi tilgang til det aktuelle Skjemaker skjemaet.

Husk også at det er brukerens epost adresse som skal benyttes, ikke uib brukernavnet.

For å registrere nye brukere til Skjemaker skjemaet ditt, bruk følgende skjema:

Dersom du ikke har sikkerhetskode, så må du bruke det gamle skjemaet. Du vil få tilsendt en sikkerhetskode.

Skjemaker henger

Dersom skjemaet ditt henger, særlig i sammenheng med at du har lagt til sjekkbokser, så er en mulig løsning at du dupliserer skjemaet ditt til et nytt skjema. Det ser ut til å fungere for de fleste. Feilen ligger antakelig en plass dypt nede i PHP koden til Machform.

Skjemaker henger 2

En annen mulig feil er at en har satt på epost kvittering til innmelder samt at innholdet skal sendes som et pdf vedlegg. Vi har sett tilfeller hvor "dompdf" funksjonaliteten i Skjemaker går i en uendelig løkke, noe som medfører at innmelderen etter flere minutter får en "internal 500 error" feilmelding. Skjemaet er postet, men innmelder får aldri en kvittering. Løsningen i slike tilfeller er å ta ut igjen at pdf vedlegg legges til epost kvitteringen.

Uavsluttede html tags kan skape problem i admin grensesnittet

Noen legger til egen html kode i skjemaet. Dette fordi en ønsker å lage html lenker, bold på tekst osv. Det er viktig å avslutte html tagene. Dersom en legger på f.eks

<b>noe tekst her...

og glemmer å avslutte med:

</b>

så kan en oppleve at hele admin grensesnittet begynner å oppføre seg rart. En får blant annet ikke endret på eksisterende radiobokser. Råd i de fleste tilfellene er å unngå å legge inn egen html kode, evt. nøste seg gjennom og prøve å finne hvilken html tag en har glemt å legge inn.

Feil syntaks i epost-oppføringen i notification

Noen ganger kan en oppleve følgende feilmelding:

"Fatal error: Uncaught exception 'Swift_RfcComplianceException' with message 'Address in mailbox given [{element_5}] does not comply with RFC 2822, 3.6.2.' in /var/www/app/skjemaker/htdocs/lib/swift-mailer/classes/Swift/Mime/Headers/MailboxHeader.php:352 Stack trace: 0 /var/www/app/skjemaker/htdocs/lib/swift-mailer/classes/Swift/Mime/Headers/MailboxHeader.php(264)

Mest sannsynlig har en lagt inn flere mottaker-eposter under notification, men har brukt ":", når en skal bruke "," for å skille epost adressene. Eller en har syntaktisk feil i selve epost-adressen. F.eks vil en epost på formen:

navn@no

feile, mens

navn@uib.no

vil fungere.