Forskjell mellom versjoner av «Sammenslåing av student-/ansatt- hjemmeområder»

Fra IT-hjelp UiB
(Flytter engelsk tekst til engelsk versjon av IT-hjelp - https://it.uib.no/en. Kategorisert.)
Linje 1: Linje 1:
 
{{UD}}
 
{{UD}}
'''See below for English version.'''
+
 
 +
[[en:Merging student and employee home directories]]
  
 
Vi er nå ferdig med omlegging til ny hjemmekatalogløsning for ansatte og tar sikte på å flytte også studentene over på den nye løsningen i løpet av helgen 6-8 August 2010.
 
Vi er nå ferdig med omlegging til ny hjemmekatalogløsning for ansatte og tar sikte på å flytte også studentene over på den nye løsningen i løpet av helgen 6-8 August 2010.
Linje 41: Linje 42:
 
Får du problemer eller trenger assistanse, ta kontakt med Brita på 84700 eller via https://bs.uib.no/.
 
Får du problemer eller trenger assistanse, ta kontakt med Brita på 84700 eller via https://bs.uib.no/.
  
 
+
[[Kategori:Aktuelt 2010]]
===English version===
+
[[Kategori:Hjemmeområde]]
The new home folder system for employees is now in place, and we are about to migrate students to the new solution during the weekend, 6th-8th of August, as well.
+
[[Kategori:Bruksanvisninger]]
 
+
[[Kategori:Studentinformasjon]]
This migration will go unnoticed for most students.
 
 
 
Nevertheless we have about 1000 users who have both a student and an employee account. Since the new solution is operating with only one home folder per user, we will have to merge the data from the two different, student and employee, home folders.
 
 
 
'''In case you are only having an employee OR student account this information is irrelevant for you.'''
 
 
 
You can check whether you are having two accounts by logging onto https://webmail.uib.no with the server RASMUS (student account) and ALF (employee account). You have two accounts if you are able to log on both servers with your user name.
 
 
 
==Changes for them with two accounts==
 
 
 
The merging will have the following consequences for them with both a student and an employee account:
 
# Data from the student home folder will be copied into a subfolder in the employee home folder called “STUDENT_hjemmekatalog”.
 
# Logging onto the student account will show the data from the employee account.
 
# There will be only one home folder after merging whether you log on as student or employee.
 
 
 
'''Note!''' If you are a student now with an old, disabled employee account, you will still have access to your data (though they will have been moved to the subfolder as mentioned above). You will also gain access to your (old) employee data again when logging on as a student. Of course you are free to delete them, and move your student data back from the subfolder, to go back to today's status.
 
 
 
==In case one is missing mail folders after the merging==
 
 
 
Moving the student home folder will result in the moving of the <code>mail/</code>-folder in the student home folder – that is <code>mail/</code> is no longer located in the root of the home folder. <code>mail/</code> contains all “folders” in your email inbox. If you are organising your student mail with subfolders then you will have to move this folder back to the right place. It can be done in this way:
 
 
 
'''Note:''' the following instruction includes moving of one or more files containing email – and it is fully possible to lose emails if applied wrong. Therefore please read carefully through the instructions first, and get in touch with the IT support (BRITA/brukerstøtte) in case you do not fully understand how to proceed.
 
 
 
===Windows===
 
# Double click on “My Computer”
 
# Go to your home folder ([user name]) on ‘Hjemmekataloger for Studenter og Ansatte (nturt)’)
 
# Open the folder STUDENT_hjemmekatalog
 
# Open the folder mail
 
# Select all files/folders in the folder mail and choose “Cut”
 
# Go back to your home folder
 
# Open the folder mail
 
# Choose “Paste” – if asked to overwrite files, choose not to. Rather choose to skip these files, rename them and try again.
 
===Linux===
 
# Open a terminal window
 
# Run the command <code>mv –i ~/STUDENT_hjemmekatalog/mail ~/.</code> – if asked to overwrite files, choose not to. Then rename these files in the folder /STUDENT_hjemmekatalog/mail/ and try again.
 
 
 
In case you are experiencing problems or you need further assistance, get in touch with BRITA by phone 84700 or via https://bs.uib.no .
 

Revisjonen fra 6. aug. 2010 kl. 13:32


Vi er nå ferdig med omlegging til ny hjemmekatalogløsning for ansatte og tar sikte på å flytte også studentene over på den nye løsningen i løpet av helgen 6-8 August 2010.

For de aller fleste studenter vil ikke denne omleggingen medføre noen merkbar endring.

Vi har imidlertid i underkant av 1000 brukere som har både student- og ansattkonto. Siden den nye hjemmekatalogløsningen baserer seg på en hjemmekatalog per bruker vil vi måtte slå sammen innholdet i student- og ansatthjemmekatalog for de brukere som har to kontoer.

Dersom du kun har ansatt- eller studentkonto er ikke denne informasjonen relevant for deg.

Er du usikker på om du har to kontoer kan du sjekke dette ved for eksempel å logge på https://webmail.uib.no mot serverene RASMUS (for studentkonto) og ALF (for ansattkonto). Kommer du inn på begge disse serverene med ditt vanlige brukernavn har du to kontoer.

Endringer for de som har to kontoer

Under omlegging vil vi gjøre følgende for de som har både student- og ansattkonto:

 1. Kopiere over innholdet fra studenthjemmekatalog i en undermappe kalt "STUDENT_hjemmekatalog" i ansatthjemmekatalogen.
 2. Endre studentkontoen slik at det er innholdet i ansatthjemmekatalog som blir synlig ved innlogging (innholdet fra studentkontoen finner du igjen i undermappen som nevnt over).
 3. Du vil altså etter omleggingen kun ha en hjemmekatalog (den samme) når du logger inn både som student og ansatt.

OBS! Hvis du er student i dag, men har en gammel ansattkonto som er stengt, vil du fremdeles ha tilgang til studentfilene dine (de legges i undermappen som beskrevet over). Du vil også få tilbake filene som ligger på det gamle ansattområdet ditt når du logger på som student. Hvis du ikke vil beholde filene fra ansattkatalogen så er det bare å slette disse og deretter flytte opp alt innholdet i studentkatalogen, og det vil se ut slik som studentområdet ditt ser ut i dag.

Dersom man mangler underkataloger i epost etter omleggingen

Flytting av studenthjemmekatalog medfører at også mail/mappen i studenthjemmekatalogen blir flyttet - dvs den ligger ikke i roten av hjemmekatalogen lengre. Dette er mappen som inneholder alle "katalogene" i epostboksen din. Dersom du sorterer studenteposten din i underkataloger vil du måtte flytte denne mappen tilbake til riktig sted. Dette gjøres på følgende måte:

Merk: det som følger involverer flytting av en eller flere filer som inneholder epost - og det er mulig å miste eposter dersom man ikke gjør ting riktig. Les derfor igjennom instruksjonene først og ta kontakt med brukerstøtte dersom du føler du ikke helt forstår hva som skal gjøres.

Windows

 1. Dobbeltklikk på "Min Datamaskin"
 2. Gå inn i hjemmekatalogen ([brukernavn] på 'Hjemmekataloger for Studenter og Ansatte (nturt)')
 3. Åpne mappen STUDENT_hjemmekatalog
 4. Åpne mappen mail
 5. Merk alle filer i mail-mappen, velg "klipp ut"
 6. Gå tilbake til hjemmekatalogen
 7. Gå inn i mappen mail
 8. Velg "lim inn" - får du spørsmål om å skrive over filer, ikke gjør dette. Hopp heller over dissen filene, endre navn på dem og prøv en gang til.

Linux

 1. Start et terminalvindu
 2. Kjør kommandoen mv -i ~/STUDENT_hjemmekatalog/mail ~/. - får du spørsmål om å overskrive filer, svar nei. Deretter endrer du navn på de aktuelle filene under STUDENT_hjemmekatalog/mail/ og prøver igjen.

Får du problemer eller trenger assistanse, ta kontakt med Brita på 84700 eller via https://bs.uib.no/.