Forskjell mellom versjoner av «Sammenslåing av student-/ansatt- hjemmeområder»

Fra IT-hjelp UiB
Linje 36: Linje 36:
  
 
Får du problemer eller trenger assistanse, ta kontakt med Brita på 84700 eller via https://bs.uib.no/.
 
Får du problemer eller trenger assistanse, ta kontakt med Brita på 84700 eller via https://bs.uib.no/.
 +
 +
==Videresending av epost==
 +
Hvis du ikke ønsker å lese eposten på både student- og ansatt-kontoen din hver for seg, kan du selv sette opp videresending fra den ene til den andre. 
 +
# For å videresende fra student-kontoen til ansatt-kontoen bruk følgende tjeneste: https://rasmus.uib.no/reise/
 +
# For å videresende fra ansatt-kontoen til student-kontoen bruk følgende tjeneste hvis du har mailen din på alf/thunderbird: https://tjinfo.uib.no/reise eller følgende hvis du har mail på exchange/outlook: https://kalender.uib.no/

Revisjonen fra 3. aug. 2010 kl. 15:17


Vi er nå ferdig med omlegging til ny hjemmekatalogløsning for ansatte og tar sikte på å flytte også studentene over på den nye løsningen i løpet av helgen 6-8 August 2010.

For de aller fleste studenter vil ikke denne omleggingen medføre noen merkbar endring.

Vi har imidlertid i underkant av 1000 brukere som har både student- og ansattkonto. Siden den nye hjemmekatalogløsningen baserer seg på en hjemmekatalog per bruker vil vi måtte slå sammen innholdet i student- og ansatthjemmekatalog for de brukere som har to kontoer.

Dersom du kun har ansatt- eller studentkonto er ikke denne informasjonen relevant for deg.

Er du usikker på om du har to kontoer kan du sjekke dette ved for eksempel å logge på http://webmail.uib.no mot serverene RASMUS (for studentkonto) og ALF (for ansattkonto). Kommer du inn på begge disse serverene med ditt vanlige brukernavn har du to kontoer.

Endringer for de som har to kontoer

Under omlegging vil vi gjøre følgende for de som har både student- og ansattkonto:

 1. Kopiere over innholdet fra studenthjemmekatalog i en undermappe kalt "STUDENT_hjemmekatalog" i ansatthjemmekatalogen.
 2. Endre studentkontoen slik at det er innholdet i ansatthjemmekatalog som blir synlig ved innlogging.
 3. Du vil altså etter omleggingen kun ha en hjemmekatalog (den samme) når du logger inn både som student og ansatt.

Dersom man mangler underkataloger i epost etter omleggingen

Flytting av studenthjemmekatalog medfører at også mail/mappen i studenthjemmekatalogen blir flyttet - dvs den ligger ikke i roten av hjemmekatalogen lengre. Dette er mappen som inneholder alle "katalogene" i epostboksen din. Dersom du sorterer studenteposten din i underkataloger vil du måtte flytte denne mappen tilbake til riktig sted. Dette gjøres på følgende måte:

Merk: det som følger involverer flytting av en eller flere filer som inneholder epost - og det er mulig å miste eposter dersom man ikke gjør ting riktig. Les derfor igjennom instruksjonene først og ta kontakt med brukerstøtte dersom du føler du ikke helt forstår hva som skal gjøres.

Windows

 1. Dobbeltklikk på "Min Datamaskin"
 2. Gå inn i hjemmekatalogen ([brukernavn] på 'Hjemmekataloger for Studenter og Ansatte (nturt)')
 3. Åpne mappen STUDENT_hjemmekatalog
 4. Åpne mappen mail
 5. Merk alle filer i mail-mappen, velg "klipp ut"
 6. Gå tilbake til hjemmekatalogen
 7. Gå inn i mappen mail
 8. Velg "lim inn" - får du spørsmål om å skrive over filer, ikke gjør dette. Hopp heller over dissen filene, endre navn på dem og prøv en gang til.

Linux

 1. Start et terminalvindu
 2. Kjør kommandoen mv -i ~/STUDENT_hjemmekatalog/mail ~/. - får du spørsmål om å overskrive filer, svar nei. Deretter endrer du navn på de aktuelle filene under STUDENT_hjemmekatalog/mail/ og prøver igjen.

Får du problemer eller trenger assistanse, ta kontakt med Brita på 84700 eller via https://bs.uib.no/.

Videresending av epost

Hvis du ikke ønsker å lese eposten på både student- og ansatt-kontoen din hver for seg, kan du selv sette opp videresending fra den ene til den andre.

 1. For å videresende fra student-kontoen til ansatt-kontoen bruk følgende tjeneste: https://rasmus.uib.no/reise/
 2. For å videresende fra ansatt-kontoen til student-kontoen bruk følgende tjeneste hvis du har mailen din på alf/thunderbird: https://tjinfo.uib.no/reise eller følgende hvis du har mail på exchange/outlook: https://kalender.uib.no/