Sak.uib.no - roller

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 31. mar. 2011 kl. 08:10 av Nmajj (diskusjon | bidrag) (Ny side: == Roller i Redmine == Denne siden gir en oversikt over de tilgjengelige rollene i UiB sin installasjon av Redmine på https://prosjekt.uib.no. Når du oppretter et prosjekt i Redmine …)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Roller i Redmine

Denne siden gir en oversikt over de tilgjengelige rollene i UiB sin installasjon av Redminehttps://prosjekt.uib.no. Når du oppretter et prosjekt i Redmine kan du gi andre personer roller i prosjektet. Avhengig av hvilke typer arbeidsflyt som er aktivert for prosjektet vil rollene gi forskjellige muligheter og tilganger i prosjektet. Det er utformet og dokumentert forskjellige sett med roller som skal passe sammen men en kan selv velge fritt mellom rollene dersom det er ønskelig.

Enkelt rollesett

Dette settet med roller er tenkt brukt på en generisk måte i de tilfeller en ikke er opptatt av å få til en spesiell arbeidsflyt. I mange uformelle prosjekter vil dette rollesettet være det mest fornuftige å bruke.

Rollesett for ITA-prosjekt

IT-avdelingen har utviklet et eget sett med roller som må benyttes i ITA-prosjekter.

= ITA Prosjektleder

ITA Prosjektdeltaker

ITA Styregruppe

ITA Referansegruppe

ITA Observatør

Spesialroller i systemet

Systemansvarlig

Rollen systemansvarlig gir tilgang til å opprette prosjekter. Systemansvarlig-rollen skal kun benyttes på andre eller tredje nivå i prosjekttreet og gis til de som får delegert ansvar for å opprette prosjekter i sin del av organisasjonen. F.eks kan man tenke seg at en i prosjektet MNFA (Matematisk- naturvitenskaplig fakultet) gir denne rollen til to eller tre presoner som da får ansvar for å delegere videre i sin del av treet.