Forskjell mellom versjoner av «Sak.uib.no - administrasjon av prosjekter»

Fra IT-hjelp UiB
(Ny side: = Opprette et prosjekt = Brukere som er tildelt rollen ''systemansvarlig'' vil kunne opprette nye prosjekter i sin del av prosjekt-treet. IT-avdelingen vil kunne delegere rollen som system…)
 
Linje 1: Linje 1:
= Opprette et prosjekt =
+
= Administrasjon av prosjekter =
  
 
Brukere som er tildelt rollen ''systemansvarlig'' vil kunne opprette nye prosjekter i sin del av prosjekt-treet. IT-avdelingen vil kunne delegere rollen som systemansvarlig til andre i organisasjonen dersom det er ønskelig. Dersom du ikke har en lokal systemansvarlig vil du kunne få opprettet prosjekt ved å melde inn en sak til http://bs.uib.no og forklare behovet.
 
Brukere som er tildelt rollen ''systemansvarlig'' vil kunne opprette nye prosjekter i sin del av prosjekt-treet. IT-avdelingen vil kunne delegere rollen som systemansvarlig til andre i organisasjonen dersom det er ønskelig. Dersom du ikke har en lokal systemansvarlig vil du kunne få opprettet prosjekt ved å melde inn en sak til http://bs.uib.no og forklare behovet.
 +
 +
De som er ''prosjektledere'' kan endre instillinger på sine egne prosjekter, men ikke opprette nye.
 +
 +
= Opprette et prosjekt =
  
 
[[Bilde:redmine_nav3.png]]
 
[[Bilde:redmine_nav3.png]]
Linje 19: Linje 23:
 
* Sakstyper
 
* Sakstyper
  
Les dokumentasjonen under og fyll inn hver av disse innstillingene. Alle unntatt feltet for ''identifikator'' kan også endres på senere tidspunkt.
+
Les dokumentasjonen under og fyll inn hver av disse innstillingene. Alle unntatt feltet for ''identifikator'' kan også endres av ''prosjektleder'' et senere tidspunkt.
  
= Innstillinger for prosjekt =
+
= Innstillinger i et prosjekt =
  
 
Disse instillingene kan settes per prosjekt.
 
Disse instillingene kan settes per prosjekt.
Linje 31: Linje 35:
 
=== Underprosjekt til ===
 
=== Underprosjekt til ===
  
Velg enheten hvor prosjektet hører til
+
Enheten hvor prosjektet hører til
  
 
[[Bilde:redmine_nav4.png]]
 
[[Bilde:redmine_nav4.png]]

Revisjonen fra 19. mai 2011 kl. 10:01

Administrasjon av prosjekter

Brukere som er tildelt rollen systemansvarlig vil kunne opprette nye prosjekter i sin del av prosjekt-treet. IT-avdelingen vil kunne delegere rollen som systemansvarlig til andre i organisasjonen dersom det er ønskelig. Dersom du ikke har en lokal systemansvarlig vil du kunne få opprettet prosjekt ved å melde inn en sak til http://bs.uib.no og forklare behovet.

De som er prosjektledere kan endre instillinger på sine egne prosjekter, men ikke opprette nye.

Opprette et prosjekt

Redmine nav3.png

Når en oppretter et prosjekt blir en bedt om å fylle ut noen verdier

 • Navn
 • Underprosjekt til
 • Beskrivelse
 • Identifikator
 • Hjemmeside
 • Offentlig

og en kan også velge

 • Moduler
 • Sakstyper

Les dokumentasjonen under og fyll inn hver av disse innstillingene. Alle unntatt feltet for identifikator kan også endres av prosjektleder på et senere tidspunkt.

Innstillinger i et prosjekt

Disse instillingene kan settes per prosjekt.

Navn

Prosjektets navn

Underprosjekt til

Enheten hvor prosjektet hører til

Redmine nav4.png

Beskrivelse

En kort setning som beskriver prosjektet. Beskrivelsen blir synlig i prosjektoversikten.

Identifikator

En unik identifikator som blir en del av nettadressen til prosjektet. Id kan ikke endres etter at prosjektet er oppretta. Det er utformet et forslag til en standard for identifikatorer men denne er ikke foreløpig tatt i bruk.

Hjemmeside

Referanse til en ekstern hjemmeside, dersom det er aktuelt

Offentlig

Å sette et prosjekt som offentlig gjør det mulig for alle brukere ved UiB å lese innholdet. Dersom man fjerner denne innstillingen blir prosjektet lukket. I et lukket prosjekt vil kun de som har fått tildelt roller i systemet ha tilgang. Et lukket prosjekt vil ikke være synlig eller tilgjengelig for noen andre enn disse.

I utkast til ny strategiplan for UiB punkt 4.4 legges det spesiell vekt på åpenhet.

IT-avdelingen anbefaler at man benytter åpne prosjekter så langt det er praktisk mulig.

Moduler

Velg moduler du vil aktivere for dette prosjektet

Følgende moduler er tilgjengelig:

 • Sakssporing : gir saksporing funksjon under “oversikt”
 • Tidssporing: gir “Time tracking funksjon til hver enkel sak.
 • Nyheter: gir funksjonalitet for å publisere nyheter om prosjektet
 • Dokumenter: gir dokumenter funksjonen
 • Wiki: gir wiki funksjonen
 • Forumer: gir forumer funksjonen
 • Kalender: gir kalender funksjonen
 • Gantt: gir Gantt funksjonen

Medlemmer

For å gi prosjektdeltakerne tilgang må du knytte dem til prosjektet som medlemmer. Alle prosjekter som en bruker er medlem av vil bli synlig i brukerens nedtrekksliste øverst til høyre på nettsida.

Legge til brukere og tildele roller

Det finnnes et eget dokument som beskriver rollene i Redmine