Forskjell mellom versjoner av «SPSS»

Fra IT-hjelp UiB
Linje 54: Linje 54:
 
* [http://www.spss.com SPSS hovedside (internasjonal)]
 
* [http://www.spss.com SPSS hovedside (internasjonal)]
 
* [http://www.spss.com/vertical_markets/education/ SPSS internasjonal site - Education]
 
* [http://www.spss.com/vertical_markets/education/ SPSS internasjonal site - Education]
* [http://www.spss.no/nedlastingspss.html Nedlastingslinker til SPSS]
 
  
  

Revisjonen fra 6. jan. 2022 kl. 11:11

SPSS Statistics er en programvarepakke for statistiske beregninger.

UiB har en lisens som tillater at alle studenter og ansatte kan bruke SPSS base og diverse moduler. Vi anbefaler å bruke nyeste tilgjengelige versjon av SPSS. Som regel vil også de to siste versjonene være tilgjengelig.

Klientdriftede maskiner

Windows- og Linux-maskiner driftet av IT-avdelingen kan du få installert SPSS ved å bruke Software Center for Windows-PC og Ubuntu Software Center for Linux-maskiner.

Andre maskiner (inkludert private)

Nedlasting

For installasjon på andre maskiner (også private) kan installasjonsprogram lastes ned fra https://tjinfo.uib.no/program.

Installasjon

Du må kjøre installasjonsprogrammmet med administrator-rettigheter på PC-en.

Innlegging av lisenskode

Når du har gjennomført installasjonen vil du få tilbud om å starte SPSS Statistics License Autorization Wizard. Dette ligger også som et eget program på program-menyen til IBM SPSS Statistics og kan startes derfra. Bildene under viser prosedyren for SPSS 25, men det er tilsvarende for nyere versjoner.

SPSSlisens-1.png

Når du kjører SPSS Statistics License Autorization Wizard får du to alternativer for produktautorisering: "Authorized user license" eller "Concurrent user license". Du skal velge den sistnevnte, Concurrent user license.

SPSSlisens-2.png

Du vil bli spurt om "License Manager name or Servicer IP Address. Her oppgir du lic-spss28.uib.no (eller lic-spssXX der XX er versjonsnummeret).

SPSSlisens-3.png

Merk at maskinen må være tilkoblet UiB-nett (eventuelt med Eduroam eller VPN) for å aktivere lisensen.

Du skal da få en bekreftelse på at programmet er lisensiert.

SPSSlisens-4.png

=Utsjekking av lisens for arbeid frakoblet fra nett for en periode

Lisensen du har aktivert gir deg tilgang til å kjøpre programmet så lenge du er på nett med tilgang til UiBs lisensserver.

Hvis du skal arbeide frakoblet en periode, vil du trenge å løse ut en såkalt "Commuter License". Dette gjør du fra programmet "IBM SPSS Statistics 25 Commuter License".

SPSSlisens-5.png

Start programmet og velg hvilke(t) produkt(er) du trenger lisens(er) for, samt hvor lang periode (antall dager fra nå) du trenger lisensen før du igjen er tilbake på nett. Maksimal periode er 30 dager

SPSSlisens-6.png

Lenker