Pullprint

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Om Pullprint

Det har for alle studenter og en del ansatte blitt plassert ut multifunksjonsmaskiner (MFP) og skrivere med kortlesere. Disse maskinene er en del av det såkalte Pullprint-systemet. Universitetsstyret har vedtatt at for studenter skal utskrift være en selvfinansierende betalingstjeneste. For mer detaljert informasjon, se SafeCom.

Payprint (for studenter)

For at du som student skal kunne skrive ut, må du ha penger tilgjengelig på utskriftskontoen din. Dette gjør du via websiden payprint.uib.no, som er tilgjengelig på campus eller med VPN. Der logger du inn med ditt brukernavn og passord ved UiB, og kan så sette inn penger fra kredittkort eller vanlig bankkort med VISA. Se egen side om å sette inn penger i Pullprint-systemet.

Hvis du ikke har mulighet til å betale inn via bankkort, så kan du betale med kontanter på følgende filialer til Universitetsbiblioteket:

  • Bibliotek for humaniora på Haakon Sheteligs plass 7 - betalingsautomat (norske mynter og sedler).
  • Bibliotek for realfag i Johannes Brunsgt. 12 - tar imot kontanter i skranken
  • Bibliotek for medisinske fag i Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91 - betalingsautomat (norske mynter og sedler).

Merk at man ikke vil kunne få ut igjen penger, så betal kun inn det beløpet du er sikker på du skal bruke til utskrift / kopi. Betal heller inn flere ganger.

Alle MFP-ene har støtte for utskrift, kopi og skanning. Skanning er gratis, prisene for kopi eller utskrift er spesifisert under. Merk at det ikke går an å skanne når det er 0,- kroner på printkontoen, selv om det ikke trekkes penger for skanning). Har du 1 krone på kontoen, kan du skanne så mye du trenger, helt til du skriver ut og kontoen blir tom.

Utskrift

Pullprint utskriftskøer

For å skrive ut på en nettverksskriver, må du velge en utskriftskø. Av ulike tekniske grunner er det ikke mulig å sende alle typer utskrifter gjennom samme kø til PullPrint-systemet. For Pullprint anbefaler vi å bruke køer på tjeneren \\pullprint.uib.no\. Men ansatte kan også bruke tilsvarende køer på \\print.uib.no\.

For vanlig enkel utskrift i sort/hvitt kan du altså sende til denne utskriftskøen:

\\pullprint.uib.no\Pullprint

Ved hjelp av oversikten under skal du kunne velge riktig utskriftskø. De uthevede alternativene er standardverdier. De andre alternativene må velges i dialogboksen for egenskaper for hver utskrift.

Kønavn Papirformat Farge? Skriver-merke Filtype
PullPrint A4 Sort HP alle*
PullPrintA3 A3 Sort HP alle*
PullPrintColor A4 / A3 Farge HP alle*
PullPrintPDF A4 / A3 Sort HP PDF
PullPrintPDFColor A4 / A3 Farge HP PDF
PullPrintRicoh A4 / A3 Sort / farge Ricoh alle* - alle filtyper kan skrives ut, men PDF vil ta lang tid. Bruk heller PullPrintPDF-køene for utskrift av PDF.

NB! Bruk alltid PullPrintRicoh når du skal hente utskriftene på en Ricoh-skriver!


Fleksible multifunksjonsskrivere

Når du sender en utskrift til en av køene over (unntatt PullPrintRicoh), kan du gå til hvilken som helst skriver med kortleser, dra kortet og få utskriften din. På alle MFP-er (de med glassplate for kopi/skanning) kan du dra kortet, trykke på Pullprint, og så få en liste over egne utskriftsjobber som ligger i kø. Så velger du enten en jobb og [print], eller [print all] for å skrive ut alle.

Enklere skrivere for rask svart/hvitt utskrift av alle dokumenter

Merk at noen steder er det plassert ut enklere skrivere (ikke MFP-er). Disse egner seg for rask utskrift i svart/hvitt. Disse enklere skriverne har kun et lite display. Derfor blir alt du har i Pullprint-køen automatisk skrevet ut når du drar kortet.

Payprint.uib.no for administrasjon av utskrifter

På websiden http://payprint.uib.no/ kan både studenter og ansatte også se dokumenter i kø, og blant annet slette dokumenter fra køen. Er du ansatt og ikke blir automatisk logget inn, må du skrive uib\ foran brukernavnet.

Utskriftsjobber som ikke er skrevet ut innen et par dager (eller "retained") blir automatisk fjernet fra listen.

Avbryte en startet utskrift?

På MFP-ene kan du velge hvilke jobber som skal skrives ut, og det er også en rød stopp-knapp som kan brukes til å avbryte en jobb som er startet.

De enklere skriverne skal væer merket med hvordan de kan stoppes midt i en jobb.

Om utskriften feiler

Det blir kun trukket penger fra utskriftskontoen (gjelder studenter) når utskriftsjobben blir startet på skriveren. Men merk at hele beløpet på utskriftskontoen reserveres når du logger inn med studentkortet. Skulle utskriftsjobben bli avbrutt av en feil, vil beløpet fortsatt være reservert. Det er derfor bedre å kontakte PC-vakt for å få ordnet problemet, enn å gå og prøve en annen skriver. Se Ofte stilte spørsmål.


Kopi

På MFP-ene (de med glassplate) kan du også kopiere. Dra kortet, trykk på copy, og bruk den som en "vanlig" kopimaskin. Prisene er de samme som for utskrift.


Skanning

På MFP-ene (de med glassplate) går det an for studenter å skanne når det er over 0 kroner på kontoen. Det er bare å dra kortet, trykke på [mail], og så bruke maskinen som for kopiering. Dokumentet havner automatisk som en PDF i e-posten din. Du kan også trykke på displayet for å stille inn at du heller vil ha det som jpg, tiff, bedre eller dårligere kvalitet, osv. Standardinnstillingen er PDF med OK kvalitet uten at filen blir for stor.

Farger: Alle maskinene med glassplate skanner i farge, selv om noen modeller kun skriver ut / kopierer i svart/hvitt.

Tips:

  • Du kan også skanne flere sider til en fil.
  • Optisk tegngjenkjenning (OCR) er en tjeneste som kan være svært nyttig, og som er lett tilgjengelig via en multifunksjonsskriver i Pullprint-systemet. Dette gjør det mulig å viderebehandle innskannet tekst elektronisk.


Priser for studenter

Prisene er fastsatt av universitetsstyret.

Prisene, oppgitt i tabellen under, er i norske kroner.

Det blir belastet per trykt side. Om en side er blank vil denne bli regnet som enkeltsidig. Alle sider som skrives ut med farge på blir belastet som fargeutskrift. Sider som trykkes uten farge, belastes som svart/hvitt.

Eksempel: Om et dokument på tre sider med et enkelt ord i farge på tredje side skrives ut som A4 dobbeltsidig fargeutskrift, vil de to første belastes som dobbeltsidig svart/hvitt, den siste som enkeltsidig farge, altså 0,25 + 0,25 + 3,00 = 3,50

Studenter vil per studieår få gratis utskrift av 50 sider (A4, svart/hvitt, dobbeltsidig).


Svart / Hvitt, pr trykt side Farge, pr trykt side
A4 enkeltsidig 0,30 3,00
A4 dobbeltsidig 0,25 2,50
A3 enkeltsidig 0,50 5,00
A3 dobbeltsidig 0,41 4,166


MERK: De enkelte avdelingene og instituttene vil bli fakturert for sine ansattes bruk av studentskrivere etter prisene over. Fakturaene blir sendt fra Studentprint-prosjektet (221000).

Brukerveiledninger for oppsett av Pullprint på pc-en

Under finner du hjelp til oppsett av Pullprint på pc-en.

Merk at på private maskiner må du bruke VPN, Virtual private network.

Windows:

Linux:

Mac:


Problemer?

  • Studenter kan ta kontakt med PC-vakten, eller melde en sak på http://bs.uib.no
  • Ansatte melder saker på http://bs.uib.no eller ringer BRITA på telefon (555) 84700

Er det problemer med å få logget på maskinen med kortet, er det viktig at brukerstøtten får kortnummeret (står oppe til høyre på kortet).

Se også:

Ofte stilte spørsmål om PullPrint