Programvare for studenter

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

UiB har lisensavtaler som dekker behovet for kjøp av de programmene som brukes mest hos oss. En del av disse avtalene er såkalte "site"-lisensavtaler som gjør at programmene, på visse betingelser, kan brukes på hele UiB.

Disse avtalene dekker vanligvis bruk på ansattes maskiner, på PC-stuer og lab'er og i noen tilfeller også jobb-bruk på ansattes bærbare- eller hjemmemaskiner.

Avtalene dekker vanligvis ikke bruk av progammene på maskiner som brukes av studenter, unntatt de som står fast på våre PC-stuer og lab'er. Vi har derfor ikke mulighet til å sende med studenter maskiner med slik lisensiert programvare på utenlandsopphold, studiereiser, feltarbeid eller andre opphold utenfor UiB. Vi har heller ikke lov til å installere programvare med slike lisenser på studenters bærbare, uansett om de eies av studentene selv eller av UiB, så lenge maskinene brukes utenfor UiBs faste nettverk.

Eksempler på programvare som dekkes av slike site-lisensavtaler er Microsoft Windows oppgraderinger, Microsoft Office, EndNote, SPSS og en del andre statistikkprogrammer, og ArcGis.

Dette betyr:

  • PC-er som skal brukes av studenter utenfor UiBs nettverk må bruke medfølgende operativssystem. Eventuell lisens på Microsoft Office må kjøpes inn i tillegg dersom dette ikke følger med maskinen. Studenter kan for øvrig laste ned en del lisensiert programvare (Endnote, SPSS/PASW, F-secure antivirus med mer) via https://tjinfo.uib.no/program (som følge av avtaler inngått av UiB).
  • Hvis studenter skal bruke programvare utenfor UiB-nettet bør det være gratis programvare. Det finnes gratis alternativer for de aller fleste bruksområder, f.eks. OpenOffice (tekstbehandling, regneark, presentasjonsverktøy, database mm.) IrfanView og GIMP (bildebehandling) og R (statistikk). Kontakt IT-avdelingen for informasjon om gratis-alternativer til kommersielle, lisensbelagte programmer. Vi anbefaler at institutter som dette er aktuelt for også vurderer å legge sin egen databruk og undervisning mer over på gratisprogrammer for ikke å "tvinge" studenter og samarbeidende institusjoner til å ha kommerielle programmer.
  • Dersom studenter unntaksvis må bruke lisensiert programvare utenfor UiB-nett, må instituttet eller studenten selv kjøpe lisenser til dette. Det trengs en lisens pr bruker og maskin. Studenter kan selv kjøpe adobe og Microsoft-programvare via studentlisens.no (ansatte har bare tilgang til kjøp av Microsoft programvare via denne siden).

Hvis dere har spørsmål om regler for programlisenser e.l., kontakt BRITA - Brukerstøtte ved IT-avdelingen på telefon (555) 84700 eller http://bs.uib.no/.