Forskjell mellom versjoner av «Privat maskin på nett på universitetsområdet»

Fra IT-hjelp UiB
(Gjennomgang /omorganisering av sider)
Linje 2: Linje 2:
 
{{ND}}
 
{{ND}}
  
'''UiB tilbyr i noen bygninger innendørs trådløst nett.'''
+
'''UiB tilbyr i noen bygninger innendørs trådløst nett
  
Universitetet i Bergen har begynnt utbygning av trådløst datanett i våre  bygninger. Vi bygger ut innendørs med 802.11a/b/g DSSS system. DSSS systemet er  det som er "vanlig" i bærbere maskiner med innebygget trådløst nettverkskort,  eller pcmcia.
+
Universitetet i Bergen bygger ut trådløst datanett i UiBs bygninger. Vi bygger ut innendørs med 802.11a/b/g DSSS system. DSSS systemet er  det som er "vanlig" i bærbere maskiner med innebygget trådløst nettverkskort,  eller pcmcia.
  
 +
Du må sitte med en maskin på UiB for å se nøkkelen/navnet til nettverket. Det trådløse nettverket heter "UiB".
  
Du må sitte med en maskin på UiB for å se nøkkelen/navnet til nettverket; Det  trådløse nettverket heter "UiB"
+
Når du har valgt det trådløse nettet, og har fått radiolink til en av  senderne vil du få tildelt ip-addresse fra dhcp-serveren (den skal begynne på 10). Så åpner du en nettleser, og ber om en hvilken som helst vevside. Du vil  bli presentert en påloggingsskjerm, hvor du slår inn ditt brukernavn på UiB fulgt av @ansatt.uib.no eller @student.uib.no, samt passordet ditt.
  
 +
Når du  har logget deg inn vil maskinen være autentisert, og du kan benytte også andre tjenester enn å lese vevsider
  
Når du har valgt det trådløse nettet, og har fått radiolink til en av  senderne vil du få tildelt ip addresse fra dhcp serveren (den skal begynne på  10). Så åpner du en webbrowser, og ber om en hvilken som helst webside. Du vil  bli presentert en påloggingsskjerm, hvor du slår inn ditt brukernavn på UiB  fulgt av @ansatt.uib.no eller @student.uib.no, samt passordet ditt.
 
Når du  har logget deg inn vil maskinen være autentisert, og du kan benytte også andre  ting enn weblesing.
 
  
 +
:Eksempel;
  
Eksempel;
+
::brukernavn: st12345@student.uib.no
  
brukernavn: st12345@student.uib.no
+
::passord: abc123def
  
passord: abc123def
 
  
 +
== Hvor er det trådløs dekning? ==
  
----
+
[[Hvor er det trådløsdekning innendørs?|Oversikt over steder med trådløs dekning]]
  
 
+
Utbyggingen av dekning vil pågå kontinuerlig, og vil bli utført med følgende prioriteringrekkefølge:
Utbyggingen av dekning vil pågå kontinuerlig, og vil bli utført med følgende prioriteringrekkefølge:
 
  
 
#Kantiner og områder med stor fortetning brukere, som f.eks større  vrimleområder.
 
#Kantiner og områder med stor fortetning brukere, som f.eks større  vrimleområder.
 
#Store auditorier og lesesaler.
 
#Store auditorier og lesesaler.
#Der brukerne er med å "spleise".
+
#Der brukerne er med å "spleise".
 
#Resten av UiBs bygninger, der rene kontor bygg blir lavest  prioritert siden alle kontorer der er kablet med nettverk.
 
#Resten av UiBs bygninger, der rene kontor bygg blir lavest  prioritert siden alle kontorer der er kablet med nettverk.
  
 
+
[[Kategori:Overført fra wlan]]
----
+
[[Kategori:VPN]]
 
+
[[Kategori:Nettverk]]
 
 
'''Senderne er plassert følgende steder.'''
 
 
 
Nye sendere vil bli lagt til  på denne listen.
 
 
 
Juridisk, her er stort sett hele bygget dekket.
 
 
 
HF-bygget:
 
 
 
1 etg (kantine) 2 etage skal være relativt godt dekket, i  hvertfall den delen som vender mot Johanneskirken.
 
 
 
3 etage har en sender i  syd-øst delen og en på midten i gangen på østsiden.
 
 
 
4 etg (nor og syd i øst  enden) Brakkerigg på nordsiden av HF-Bygg (StudVest/Student  radio,etc).
 
 
 
Sydneshaugen Skole : 1, 3 og 4 etg. Dokkeveien 2b : 1, 2, 3 og 5  etg. Øysteinsgate 1 : 1 og 2 etg.
 
 
 
 
 
Stein Rokkans hus (BT-bygget, Nygårsdsgaten 5-11)
 
 
 
:Sendere er plassert i  bygget i etagene 1,2,3,4,5,6,7,8, det er generellt bra dekning.
 
 
 
Herman Fossgate 6, UB sine lokaler (1 & 2 etg) og i SVF Økonomi i 3 etg  (Nord & Sør)
 
 
 
Realfagsbygget; Kantinen, lesesalen "Hangaren", rom U101, rom U015, rom UF5b  og ved auditorier i under etasjen, 1 etg ved FakLab (Vest), 2 etg(syd) , 3  etg(syd), 4 etg.
 
 
 
Fysikkbygget; Sender 5etg nordfløy, 2etg gang mellom bygg, 3 etg (Kantine) .  I nordfløyen er 2 stk sendere pr etasje.
 
 
 
Autogården; UB sine lokaler i 3 og 4 etage, Matematisk 5 og 6 etg.
 
 
 
Høyteknologisenteret(Datablokk): 1, 2, 4 og 5te etage.
 
 
 
Høyteknologisenteret(Bioblokk): 2, 3, 4 etg.
 
 
 
Allégaten 66, Auditoriebygget
 
 
 
Allégaten 36, 4 etg, 1 etg og U. etg.
 
 
 
Allégaten 27, Møterom 1 etg, 3 etg
 
 
 
BBBygget; Kantinen, UB sine lokaler og 8 etg, 9 etg Vest & Øst(Psych).  Auditorie 1 og 2, rom 3b123f og 3b139f.
 
 
 
Christies Gate 12, under etasje, 1 etg,2 etg. Kantine, 4 etg og 5etg.
 
 
 
Christies Gate 13, 2 etg og 3 etg (1 sender)
 
 
 
Christies Gate 17, 2etg
 
 
 
Christies Gate 18, 2etg, 3 etg, 3 etg (Kantine), 4 etg og 5 etg
 
 
 
Christies Gate 19, 2etg
 
 
 
Espegrend, både adm bygg og internat.
 
 
 
Fellesbygget : 1, 2, 4 og 5 etg.
 
 
 
H. Hårfagresgt 1 : 2 og 4 etg.
 
 
 
P. Keysergt 6 : 3 etg.
 
 
 
P. Keysergt 8 : 1 etg.
 
 
 
J. Lundsplass 3, 1 og 3 etg
 
 
 
J. Frielesgt 1 : 1, 3 og 4 etg.
 
 
 
Kvarteret, 2 og 3 etasje. Midlertidig flyttet til Nygårdsgaten 2.
 
 
 
Museplass 1 : 1, 2 og 3 etg.
 
 
 
Nygårdsgaten 8, 2, 3 og 4 etg.
 
 
 
Rosenbergsgt 35, 1,2,3 og 4 etage. For bruk for hovedfagsstudenter ved SV.
 
 
 
AHH 0 etg ved PC_Stue, 2 etg Nord.
 
 
 
Geofysen Vest, Auditorie (1 etg), 2 etg. Geofysen (Allegaten 70) : under etg,  rom 200, kantine. Geofysen (Øst) : 1 etg og 2 etg.
 
 
 
Grieg Akademiet, Kantine og Aula (stor salen), lærerfløy.
 
 
 
Odont : 1, 2 og 4 etg.
 
 
 
Studentsenteret : 1, 2 og 3 etg.
 
 
 
UB Hovedbibliotek (H.Shetlingsplass) : Alle etasjer.
 
 
 
U-Pihl, 1,2,3 og 4 etg.
 
 
 
SV Bygg ved kantine, og 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 etg.
 
 
 
SMU Bygget 3 etg
 
 
 
Gamle Gade (Haukeland Sykehus) 1 og 2 etg
 
 
 
Kalfaret 31, Kantine og Paviliong, lesesal 1 etg (nord).
 
  
 
[[Kategori:Overført fra wlan]]
 
[[Kategori:Overført fra wlan]]
 
[[Kategori:VPN]]
 
[[Kategori:VPN]]
 
[[Kategori:Nettverk]]
 
[[Kategori:Nettverk]]

Revisjonen fra 4. mar. 2010 kl. 14:03


Viktig melding.gif Trenger gjennomgang Denne artikkelen trenger muligens oppdateringer og/eller endringer.


UiB tilbyr i noen bygninger innendørs trådløst nett

Universitetet i Bergen bygger ut trådløst datanett i UiBs bygninger. Vi bygger ut innendørs med 802.11a/b/g DSSS system. DSSS systemet er det som er "vanlig" i bærbere maskiner med innebygget trådløst nettverkskort, eller pcmcia.

Du må sitte med en maskin på UiB for å se nøkkelen/navnet til nettverket. Det trådløse nettverket heter "UiB".

Når du har valgt det trådløse nettet, og har fått radiolink til en av senderne vil du få tildelt ip-addresse fra dhcp-serveren (den skal begynne på 10). Så åpner du en nettleser, og ber om en hvilken som helst vevside. Du vil bli presentert en påloggingsskjerm, hvor du slår inn ditt brukernavn på UiB fulgt av @ansatt.uib.no eller @student.uib.no, samt passordet ditt.

Når du har logget deg inn vil maskinen være autentisert, og du kan benytte også andre tjenester enn å lese vevsider


Eksempel;
brukernavn: st12345@student.uib.no
passord: abc123def


Hvor er det trådløs dekning?

Oversikt over steder med trådløs dekning

Utbyggingen av dekning vil pågå kontinuerlig, og vil bli utført med følgende prioriteringrekkefølge:

  1. Kantiner og områder med stor fortetning brukere, som f.eks større vrimleområder.
  2. Store auditorier og lesesaler.
  3. Der brukerne er med å "spleise".
  4. Resten av UiBs bygninger, der rene kontor bygg blir lavest prioritert siden alle kontorer der er kablet med nettverk.