Forskjell mellom versjoner av «Privat maskin på nett på universitetsområdet»

Fra IT-hjelp UiB
m
(Ingen forskjell)

Revisjonen fra 4. mar. 2010 kl. 13:33


Viktig melding.gif Trenger gjennomgang Denne artikkelen trenger muligens oppdateringer og/eller endringer.


UiB tilbyr i noen bygninger innendørs trådløst nett.

Universitetet i Bergen har begynnt utbygning av trådløst datanett i våre bygninger. Vi bygger ut innendørs med 802.11a/b/g DSSS system. DSSS systemet er det som er "vanlig" i bærbere maskiner med innebygget trådløst nettverkskort, eller pcmcia.


Du må sitte med en maskin på UiB for å se nøkkelen/navnet til nettverket; Det trådløse nettverket heter "UiB"


Når du har valgt det trådløse nettet, og har fått radiolink til en av senderne vil du få tildelt ip addresse fra dhcp serveren (den skal begynne på 10). Så åpner du en webbrowser, og ber om en hvilken som helst webside. Du vil bli presentert en påloggingsskjerm, hvor du slår inn ditt brukernavn på UiB fulgt av @ansatt.uib.no eller @student.uib.no, samt passordet ditt. Når du har logget deg inn vil maskinen være autentisert, og du kan benytte også andre ting enn weblesing.


Eksempel;

brukernavn: st12345@student.uib.no

passord: abc123def
Utbyggingen av dekning vil pågå kontinuerlig, og vil bli utført med følgende prioriteringrekkefølge:

  1. Kantiner og områder med stor fortetning brukere, som f.eks større vrimleområder.
  2. Store auditorier og lesesaler.
  3. Der brukerne er med å "spleise".
  4. Resten av UiBs bygninger, der rene kontor bygg blir lavest prioritert siden alle kontorer der er kablet med nettverk.
Senderne er plassert følgende steder.

Nye sendere vil bli lagt til på denne listen.

Juridisk, her er stort sett hele bygget dekket.

HF-bygget:

1 etg (kantine) 2 etage skal være relativt godt dekket, i hvertfall den delen som vender mot Johanneskirken.

3 etage har en sender i syd-øst delen og en på midten i gangen på østsiden.

4 etg (nor og syd i øst enden) Brakkerigg på nordsiden av HF-Bygg (StudVest/Student radio,etc).

Sydneshaugen Skole : 1, 3 og 4 etg. Dokkeveien 2b : 1, 2, 3 og 5 etg. Øysteinsgate 1 : 1 og 2 etg.


Stein Rokkans hus (BT-bygget, Nygårsdsgaten 5-11)

Sendere er plassert i bygget i etagene 1,2,3,4,5,6,7,8, det er generellt bra dekning.

Herman Fossgate 6, UB sine lokaler (1 & 2 etg) og i SVF Økonomi i 3 etg (Nord & Sør)

Realfagsbygget; Kantinen, lesesalen "Hangaren", rom U101, rom U015, rom UF5b og ved auditorier i under etasjen, 1 etg ved FakLab (Vest), 2 etg(syd) , 3 etg(syd), 4 etg.

Fysikkbygget; Sender 5etg nordfløy, 2etg gang mellom bygg, 3 etg (Kantine) . I nordfløyen er 2 stk sendere pr etasje.

Autogården; UB sine lokaler i 3 og 4 etage, Matematisk 5 og 6 etg.

Høyteknologisenteret(Datablokk): 1, 2, 4 og 5te etage.

Høyteknologisenteret(Bioblokk): 2, 3, 4 etg.

Allégaten 66, Auditoriebygget

Allégaten 36, 4 etg, 1 etg og U. etg.

Allégaten 27, Møterom 1 etg, 3 etg

BBBygget; Kantinen, UB sine lokaler og 8 etg, 9 etg Vest & Øst(Psych). Auditorie 1 og 2, rom 3b123f og 3b139f.

Christies Gate 12, under etasje, 1 etg,2 etg. Kantine, 4 etg og 5etg.

Christies Gate 13, 2 etg og 3 etg (1 sender)

Christies Gate 17, 2etg

Christies Gate 18, 2etg, 3 etg, 3 etg (Kantine), 4 etg og 5 etg

Christies Gate 19, 2etg

Espegrend, både adm bygg og internat.

Fellesbygget : 1, 2, 4 og 5 etg.

H. Hårfagresgt 1 : 2 og 4 etg.

P. Keysergt 6 : 3 etg.

P. Keysergt 8 : 1 etg.

J. Lundsplass 3, 1 og 3 etg

J. Frielesgt 1 : 1, 3 og 4 etg.

Kvarteret, 2 og 3 etasje. Midlertidig flyttet til Nygårdsgaten 2.

Museplass 1 : 1, 2 og 3 etg.

Nygårdsgaten 8, 2, 3 og 4 etg.

Rosenbergsgt 35, 1,2,3 og 4 etage. For bruk for hovedfagsstudenter ved SV.

AHH 0 etg ved PC_Stue, 2 etg Nord.

Geofysen Vest, Auditorie (1 etg), 2 etg. Geofysen (Allegaten 70) : under etg, rom 200, kantine. Geofysen (Øst) : 1 etg og 2 etg.

Grieg Akademiet, Kantine og Aula (stor salen), lærerfløy.

Odont : 1, 2 og 4 etg.

Studentsenteret : 1, 2 og 3 etg.

UB Hovedbibliotek (H.Shetlingsplass) : Alle etasjer.

U-Pihl, 1,2,3 og 4 etg.

SV Bygg ved kantine, og 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 etg.

SMU Bygget 3 etg

Gamle Gade (Haukeland Sykehus) 1 og 2 etg

Kalfaret 31, Kantine og Paviliong, lesesal 1 etg (nord).