Presentasjon av IT-avdelingens nye vev-sider, IT-forum 19. mai 2010

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 18. mai 2010 kl. 21:28 av Edpjm (diskusjon | bidrag) (Flytta frå IT-avdelinga sin interne wiki)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Utkast til presentasjon av IT-hjelp på IT-forum 19. mai 2010


Kva hadde vi?

  • Kun utvalgte hadde skrivetilgang
  • Vanskeleg å ha oversikt
   • -> Utdatert informasjon
   • -> Mangla noko informasjon
   • -> Brukerne fant ikke frem (uoversiktlige sider, dårlig søkefunksjon)

Kva ønskte vi?

 • "God" informasjon
  • Oppdatert
  • Nyttig
  • Brukarvennleg
 • ”Kontroll”
  • Oversikt over sider og innhald
  • Oversikt over endringar (revisjonshistorikk)
  • Kva stod på sidene før
  • Bedre ansvarsfordeling
 • "Åpenhet"
  • Også fagnær IT
  • Korrigeringer av brukere

Korleis nå målet?

Wiki

 • Deling av kunnskap
 • Samarbeid
 • Brukarane kan forbetre / gi tilbakemeldingar
 • Varierande erfaringar


Mediawiki

 • Wikipedia
 • ->Kjent for mange
 • Stabilt
 • Funksjonalitet (fleksibelt, søk, kategoriar, ..)
 • Ny funksjonalitet etter behov
 • Open kjeldekode
 • Wikihost


Prosessen

 • Utfordringar
  • Motforestillingar
  • Kategorisering
  • ”Kva er førstesidestoff”
  • Kva skal på venstremenyen (viser for alle sider)
  • Korleis få folk til å bidra / ta ansvar?


Resultatet

 • Betre og meir brukarvenleg informasjon for IT-brukarar ved UiB