Forskjell mellom versjoner av «Presentasjon av IT-avdelingens nye vev-sider, IT-forum 19. mai 2010»

Fra IT-hjelp UiB
(Flytta frå IT-avdelinga sin interne wiki)
 
(Justeringar og tillegg)
Linje 1: Linje 1:
 +
'''Presentasjon av it-hjelp.uib.no på IT-forum 19. mai 2010'''
  
'''Utkast til presentasjon av IT-hjelp på IT-forum 19. mai 2010'''
 
  
 +
== Kva hadde vi? ==
  
== Kva hadde vi? ==
 
  
**Kun utvalgte hadde skrivetilgang
 
 
**Vanskeleg å ha oversikt
 
**Vanskeleg å ha oversikt
 
***-> Utdatert informasjon
 
***-> Utdatert informasjon
 
***-> Mangla noko informasjon
 
***-> Mangla noko informasjon
***-> Brukerne fant ikke frem (uoversiktlige sider, dårlig søkefunksjon)  
+
***-> Brukarane fann ikkje fram (uoversiktlege sider, dårleg søkefunksjon)
 +
**Kun utvalgte hadde skrivetilgang
  
 
== Kva ønskte vi? ==
 
== Kva ønskte vi? ==
Linje 21: Linje 21:
 
**Oversikt over endringar (revisjonshistorikk)
 
**Oversikt over endringar (revisjonshistorikk)
 
**Kva stod på sidene før
 
**Kva stod på sidene før
**Bedre ansvarsfordeling
+
**Betre ansvarsfordeling
*"Åpenhet"
+
*"Openheit"
 
**Også fagnær IT
 
**Også fagnær IT
**Korrigeringer av brukere
+
**Korrigeringar av brukarar
  
 
== Korleis nå målet? ==
 
== Korleis nå målet? ==
Linje 33: Linje 33:
 
*Samarbeid
 
*Samarbeid
 
*Brukarane kan forbetre / gi tilbakemeldingar
 
*Brukarane kan forbetre / gi tilbakemeldingar
*Varierande erfaringar
+
*Erfaringar på ITA / UiB
  
  
 
== Mediawiki ==
 
== Mediawiki ==
*Wikipedia
+
*Wikipedia -> Kjent for mange
*->Kjent for mange
+
*Stabilt (grundig testa)
*Stabilt
+
*Funksjonalitet
*Funksjonalitet (fleksibelt, søk, kategoriar, ..)
+
**Fleksibilitet
*Ny funksjonalitet etter behov
+
**Søk
 +
**Kategorisering
 +
** ..
 
*Open kjeldekode
 
*Open kjeldekode
 +
**Moglegheit for tilleggsfunksjonalitet og tilpassing
 
*Wikihost
 
*Wikihost
  
Linje 49: Linje 52:
 
*Utfordringar
 
*Utfordringar
 
**Motforestillingar
 
**Motforestillingar
**Kategorisering
+
**Korleis kategorisere
 
**”Kva er førstesidestoff”
 
**”Kva er førstesidestoff”
 
**Kva skal på venstremenyen (viser for alle sider)
 
**Kva skal på venstremenyen (viser for alle sider)
 
**Korleis få folk til å bidra / ta ansvar?
 
**Korleis få folk til å bidra / ta ansvar?
 +
*Brukartesting
 +
*Designhjelp frå Formidlingsavdelinga
  
  
 
== Resultatet ==
 
== Resultatet ==
*Betre og meir brukarvenleg informasjon for IT-brukarar ved UiB
+
*Betre og meir brukarvenleg informasjon for IT-brukarar ved UiB?
*
+
*Utviklingpotensiale
 +
*Brukarane kan påverke direkte og indirekte
  
 
[[Kategori:IT-hjelp]]
 
[[Kategori:IT-hjelp]]
 
[[Kategori:IT-forum]]
 
[[Kategori:IT-forum]]

Revisjonen fra 18. mai 2010 kl. 21:59

Presentasjon av it-hjelp.uib.no på IT-forum 19. mai 2010


Kva hadde vi?

  • Vanskeleg å ha oversikt
   • -> Utdatert informasjon
   • -> Mangla noko informasjon
   • -> Brukarane fann ikkje fram (uoversiktlege sider, dårleg søkefunksjon)
  • Kun utvalgte hadde skrivetilgang

Kva ønskte vi?

 • "God" informasjon
  • Oppdatert
  • Nyttig
  • Brukarvennleg
 • ”Kontroll”
  • Oversikt over sider og innhald
  • Oversikt over endringar (revisjonshistorikk)
  • Kva stod på sidene før
  • Betre ansvarsfordeling
 • "Openheit"
  • Også fagnær IT
  • Korrigeringar av brukarar

Korleis nå målet?

Wiki

 • Deling av kunnskap
 • Samarbeid
 • Brukarane kan forbetre / gi tilbakemeldingar
 • Erfaringar på ITA / UiB


Mediawiki

 • Wikipedia -> Kjent for mange
 • Stabilt (grundig testa)
 • Funksjonalitet
  • Fleksibilitet
  • Søk
  • Kategorisering
  • ..
 • Open kjeldekode
  • Moglegheit for tilleggsfunksjonalitet og tilpassing
 • Wikihost


Prosessen

 • Utfordringar
  • Motforestillingar
  • Korleis kategorisere
  • ”Kva er førstesidestoff”
  • Kva skal på venstremenyen (viser for alle sider)
  • Korleis få folk til å bidra / ta ansvar?
 • Brukartesting
 • Designhjelp frå Formidlingsavdelinga


Resultatet

 • Betre og meir brukarvenleg informasjon for IT-brukarar ved UiB?
 • Utviklingpotensiale
 • Brukarane kan påverke direkte og indirekte