Pakking av programvare

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

For at et program skal kunne distribueres fra IT-avdelingen til UiB sine klientdriftede windows og linux maskiner må det lages en pakke på programmet. Det er egne grupper på IT-avdelingen som jobber med dette.

Se også: