POP before relay

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 9. mar. 2017 kl. 10:19 av Botit (diskusjon | bidrag) (Redaksjon er sentralisert)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Feilmeldingen du har mottatt lyder:

550-See http://tjinfo.uib.no/pop-before-relay.html
550 relaying to prohibited by administrator

Universitetet kan formidle mail fra verden til våre brukere på UIBnet, vi kan selvsagt også formidle mail fra våre brukere til resten av verden. Men vi kan ikke formidle trafikk fra noen ute i verden til andre eksterne, det kalles relay. Spammerne leter etter nye og utspekulerte måter for å påføre oss deres egne utgifter.

Tidligere har det vært mulig for våre brukere med mailadresse under uib.no, å benytte mailserverne til IT-avdelingen også når en er lokalisert utenfor universitetets datanett. Vi beklager å måtte legge ytterligere begrensninger på bruken av våre datasystemer, men av rene forsvarshensyn ser vi oss nødt til det.

Du vil oppleve dette om du er:

  • tilknyttet Internet utenfra Universitetet i Bergens datanett

(f.eks bruker en kommersiell internetleverandør for oppringt oppkobling)

  • og du sender mail via eposttjenerne til IT-avdelingen

(jfr setting av SMTP-server, utgående eposttjener)

  • og du sender mail til adresser utenfor uib.no

For at du allikevel skal få sende mail må du

  1. Først: Sjekk innboksen din med et mailprogram som Eudora, Netscape eller Outlook
  2. Deretter: Send de ferdigskrevne meldingene


For å få lov til å sende mail via servere som smtp.uib.no, rasmus.uib.no eller alf.uib.no med en emailadresse hos UiB over en ekstern forbindelse, må du identifisere deg overfor serveren først. Du identifiserer deg ved å sjekke innboksen (lese posten) med et mailprogram som Outlook, Netscape eller Eudora. For ansatte med konto på "alf": Du kan enten bruke oppkoblingsformen POP mot pop.uib.no eller IMAP mot imap.uib.no. Etter at du har sjekket innboksen vil smtp.uib.no fritt la deg sende mail i de neste femten minuttene. For studenter med konto på "rasmus": Mailprogrammet ditt (Outlook, Netscape, Eudora) må du sette opp til å bruke smtp.student.uib.no (rasmus.uib.no) som utgående eposttjener (SMTP-server), og før du sender mail må du sjekke innboksen din. Du kan bruke POP eller IMAP men først lese mail - så kan du sende!

Dersom du ikke har konto hverken på alf eller rasmus, skal du ikke benytte smtp.uib.no eller smtp.student.uib.no som din utgående eposttjener når du er oppkoblet til Internet utenfor UiBs nettverk (129.177.0.0/16).

Du vil ikke oppleve disse problemene om du bruker vår oppringttjeneste eller webmail.

Mer om mail og spam.