PC-stover

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 9. feb. 2010 kl. 18:59 av Ngfbh (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Alle fakulteta har PC-stover for studentar. For å få tilgang til datamaskinene og dei tilgjengelege programma, må du ha betalt semesteravgift og ha fått ein eigen brukarkonto. Ved pålogging på student-PC får du tilgang til ditt eige heimeområde for lagring. På Windows blir det også oppretta eigen brukarprofil, slik at du får lagra eigne innstillingar.

Meir informasjon om PC-stover:

Det humanistiske fakultetet

Det juridiske fakultetet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet

Det medisinsk-odontologiske fakultetet

Det samfunnsvitskaplege fakultetet

Det psykologiske fakultet

Bibliotek for humaniora

Bibliotek for juridiske fag

Bibliotek for relfag

Bibliotek for medisinske fag

Bibliotek for odontologiske fag

Bibliotek for psykologi, utdanning og helse

Bibliotek for samfunnsvitenskap

Fellesreglement for lesesaler ved Universitetet i Bergen


Dei fleste PC-stover har tilgang til trådlaust nettverk der du kan kople eiga datamaskin opp mot Internett og UiB sitt nettverk.


I tilknytning til PC-stovene er det installert skrivarar knytta opp mot PullPrint. Informasjon om betaling for utskrift/kopiering.