PC-stover

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 9. feb. 2010 kl. 18:58 av Ngfbh (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Alle fakulteta har PC-stover for studentar. For å få tilgang til datamaskinene og dei tilgjengelege programma, må du ha betalt semesteravgift og ha fått ein eigen brukarkonto. Ved pålogging på student-PC får du tilgang til ditt eige heimeområde for lagring. På Windows blir det også oppretta eigen brukarprofil, slik at du får lagra eigne innstillingar.

Meir informasjon om PC-stover: Det humanistiske fakultetet Det juridiske fakultetet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet Det medisinsk-odontologiske fakultetet Det samfunnsvitskaplege fakultetet [http://studentportal.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=582&toplink_id=571 Det psykologiske fakultet ]

Bibliotek for humaniora Bibliotek for juridiske fag Bibliotek for relfag Bibliotek for medisinske fag Bibliotek for odontologiske fag Bibliotek for psykologi, utdanning og helse Bibliotek for samfunnsvitenskap

Fellesreglement for lesesaler ved Universitetet i Bergen


Dei fleste PC-stover har tilgang til trådlaust nettverk der du kan kople eiga datamaskin opp mot Internett og UiB sitt nettverk.


I tilknytning til PC-stovene er det installert skrivarar knytta opp mot PullPrint. Informasjon om betaling for utskrift/kopiering.