Forskjell mellom versjoner av «PC-stover»

Fra IT-hjelp UiB
Linje 3: Linje 3:
 
''' Meir informasjon om PC-stover:'''
 
''' Meir informasjon om PC-stover:'''
  
[http://studentportal.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=576&toplink_id=571  Det humanistiske fakultetet]
+
[[PC-stuer ved HF|Det humanistiske fakultetet]]
  
[http://studentportal.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=578&toplink_id=571  Det juridiske fakultetet]
+
[[PC-stuer ved JUS|Det juridiske fakultetet]]
  
[http://studentportal.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=579&toplink_id=571  Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet]
+
[[PC-stuer ved MatNat|Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet]]
  
[http://studentportal.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=580&toplink_id=571  Det medisinsk-odontologiske fakultetet]
+
[[PC-stuer ved medisin og odontologi|Det medisinsk-odontologiske fakultetet]]
  
[http://studentportal.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=577&toplink_id=571  Det samfunnsvitskaplege fakultetet]
+
[[PC-stuer ved SV|Det samfunnsvitskaplege fakultetet]
  
[http://studentportal.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=582&toplink_id=571  Det psykologiske fakultet]
+
[PC-stuer ved psykologi|Det psykologiske fakultet]
  
 
[http://www.ub.uib.no/avdeling/hf/index.htm  Bibliotek for humaniora]
 
[http://www.ub.uib.no/avdeling/hf/index.htm  Bibliotek for humaniora]

Revisjonen fra 8. jun. 2010 kl. 13:05

Alle fakulteta og Universitetsbiblioteket har PC-stover for studentar. For å få tilgang til datamaskinene og dei tilgjengelege programma, må du ha betalt semesteravgift og ha fått ein eigen brukarkonto. Ved pålogging på student-PC får du tilgang til ditt eige heimeområde for lagring. På Windows blir det også oppretta eigen brukarprofil, slik at du får lagra eigne innstillingar. Operativsystemet som i hovudsak er installert er Windows XP, men ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er det også installert linux.

Meir informasjon om PC-stover:

Det humanistiske fakultetet

Det juridiske fakultetet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet

Det medisinsk-odontologiske fakultetet

[[PC-stuer ved SV|Det samfunnsvitskaplege fakultetet]

[PC-stuer ved psykologi|Det psykologiske fakultet]

Bibliotek for humaniora

Bibliotek for juridiske fag

Bibliotek for realfag

Bibliotek for medisinske fag

Bibliotek for odontologiske fag

Bibliotek for psykologi, utdanning og helse

Bibliotek for samfunnsvitenskap

Fellesreglement for lesesaler ved Universitetet i Bergen


Dei fleste PC-stover har tilgang til trådlaust nettverk der du kan kople eiga datamaskin opp mot Internett og UiB sitt nettverk.

Ved alle fakulteta og nokre biblioteksfilialer er det PC-vakter som kan hjelpe studentar med enklare dataproblem.

I tilknytning til PC-stovene er det installert skrivarar knytta opp mot Pullprint.