Forskjell mellom versjoner av «PC-stover»

Fra IT-hjelp UiB
 
(13 mellomliggende revisjoner av 5 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
Alle fakulteta og Universitetsbiblioteket har PC-stover for studentar. For å få tilgang til datamaskinene og dei tilgjengelege programma, må du ha betalt semesteravgift og ha fått ein eigen brukarkonto. Ved pålogging på student-PC får du tilgang til ditt eige heimeområde for lagring. På Windows blir det også oppretta eigen brukarprofil, slik at du får lagra eigne innstillingar. Operativsystemet som i hovudsak er installert er Windows XP, men ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er det også installert linux.
+
Se [http://www.uib.no/student/48599/pc-stover-ved-uib  http://www.uib.no/student/48599/pc-stover-ved-uib]
 
 
''' Meir informasjon om PC-stovene:'''
 
 
 
[[PC-stuer ved HF|Det humanistiske fakultetet]]
 
 
 
[[PC-stuer ved JUS|Det juridiske fakultetet]]
 
 
 
[[PC-stuer ved MatNat|Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet]]
 
 
 
[[PC-stuer ved medisin og odontologi|Det medisinsk-odontologiske fakultetet]]
 
 
 
[[PC-stuer ved SV|Det samfunnsvitskaplege fakultetet]]
 
 
 
[[PC-stuer ved psykologi|Det psykologiske fakultet]]
 
 
 
[http://www.uib.no/ub/svh/tjenester/laeringssenter Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora]
 
 
 
[http://www.uib.no/ub/jur/tjenester/laeringssenter Bibliotek for juridiske fag]
 
 
 
[http://www.uib.no/ub/realfag/tjenester/laeringssenter Bibliotek for realfag]
 
 
 
[http://www.uib.no/ub/mofa Bibliotek for medisinske og odontologiske fag]
 
 
 
[http://www.uib.no/ub/puh/tjenester/laeringssenter Bibliotek for psykologi, utdanning og helse]
 
 
 
[http://www.uib.no/regelsamling/?system=regler&file=total.xml&id=Sect3.i__26528  Fellesreglement for lesesaler ved Universitetet i Bergen]
 
 
 
 
 
Dei fleste PC-stover har tilgang til trådlaust nettverk der du kan kople eiga datamaskin opp mot Internett og UiB sitt nettverk.
 
 
 
Ved alle fakulteta og nokre biblioteksfilialer er det [[Brukerstøtte for studenter#Her finner du PC-vaktene|PC-vakter]] som kan hjelpe studentar med enklare dataproblem.
 
 
 
I tilknytning til PC-stovene er det installert skrivarar knytta opp mot [[Pullprint]].
 
{{BRS}}
 
 
 
[[Kategori:PC-stuer]]
 

Nåværende revisjon fra 6. jul. 2017 kl. 08:41