Oppsett av e-post i Opera

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Viktig melding.gif Mangler illustrasjoner/bilder Denne artikkelen trenger flere bilder/illustrasjoner. Ingen url er oppgitt


For å bruke SSL i Opera må man gå via menyen Mail og valget "Manage accounts".

Marker kontoen og klikk "Edit".

Velg "Servers" fra det nye vinduet som dukker opp.


Velg IMAP og Server være imap.uib.no for ansatte, og rasmus.uib.no for studenter. Port number må være 993 og "Secure connection (TLS)" må være haket av.og klikk [OK].