Oppkobling mot Skrivebord.uib.no fra iPad

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Denne siden viser hvordan du setter opp Citrix Receiver for bruk mot hjemmekontor.uib.no på iPad.

Citrix-programvare brukes for oppkobling mot terminalserverløsninger. Citrix Receiver er gratis tilgjengelig fra Apple AppStore, og er også tilgjengelig for andre mobile enheter.


NB! Når du skal koble til og bruke denne løsningen, må VPN være slått på.


1.I vinduet "New account", skriv inn: https://hjemmekontor.uib.no

Klikk Next

Citrix iPad 1.PNG

2. Klikk på Manual setup

Citrix iPad 2.PNG

3. Skriv inn:

Address: https://hjemmekontor.uib.no
Description: hjemmekontor.uib.no

Merk av for XenAppServices

Skriv inn:

Username: uib\dittbrukernavn*)
passord dittpassord*)
domain uib.no
  • ) dittbrukernavn og dittpassord skal erstattes med ditt eget UiB-brukernavn og passord (SEBRA-konto)

Klikk save

NB! Når du skal koble til og bruke denne løsningen, må VPN være slått på.

Citrix iPad 3.PNG