Oppkobling mot Skrivebord.uib.no fra Linux

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 23. okt. 2015 kl. 07:53 av Nmioa (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Oppkobling mot Skrivebord.uib.no fra Linux

Slik kan du koble deg opp mot Skrivebord.uib.no ved hjelp av programmet rdesktop på en Linux-PC. Om dette programmet ikke er installert kan det lastes ned fra Ubuntu_softwarecenter ved å søke på: "rdesktop" i søkefeltet og installere denne pakken. Du kan også installere det fra kommandolinjen med kommando: sudo apt-get install rdesktop

Start rdesktop ved å åpne en terminal og kjør:

  rdesktop -d uib -k no skrivebord.uib.no

Aktuelle argumenter

Rdesktop føyer seg etter en lang rekke argumenter. De viktigste er beskrevet nedenfor. Se rdesktop(1) for fullstendig beskrivelse. Du får frem denne fra kommandolinjen med:

   man rdesktop

Brukernavn og domene

Skrivebord.uib.no velger "HEL" som standarddomene. Du må derfor velge «Other user» og «UIB\<dittbrukernavn>» når du logger på. Alternativt kan du angi domene «uib» med argument «-d uib», slik:

   rdesktop -d uib skrivebord.uib.no

Om annet ikke er angitt, regner rdesktop med at du har samme brukernavn på Linux-maskinen din og skrivebord.uib.no. Hvis dette ikke stemmer, er det en fordel å angi brukernavn på kommandolinjen med argument «-u dittbrukernavn», slik:

  rdesktop -d uib -u abc123 skrivebord.uib.no

Husk å bytte ut abc123 med ditt brukernavn.

Tastatur

Rdesktop antar at du har amerikansk tastatur, Hvis du har norsk tastaur, må du angi dette med argumentet «-k no». Slik:

  rdesktop -k no skrivebord.uib.no

Størrelse på rdesktop-vinduet

For å angi en spesiell størrelse på rdesktop-vinduet, kan argumentet «-g» <Størrelse på vindu, bredde x høyde> angis slik som dette:

  rdesktop -g 1024x768 skrivebord.uib.no

Du kan også bruke %

  rdesktop -g 90% skrivebord.uib.no

Størrelsesangvielse med prosent fungerer best når du bare har én skjerm, Hvis du har to skjermer, vil rdesktop behandle det hele som én ekstra stor skjerm.

Rdesktop dekker hele skjermen med argument: -f

  rdesktop -f skrivebord.uib.no

Her vil rdesktop dekke begge skjermene hvis du har to skjermer. Bruk tastekombinasjonen Ctrl+Alt+Enter for å veksle mellom Linux-miljøet og Windows-miljøet.