Forskjell mellom versjoner av «OpenVPN-oppkobling Linux»

Fra IT-hjelp UiB
Linje 73: Linje 73:
 
$sudo apt-get install openvpn
 
$sudo apt-get install openvpn
 
$sudo openvpn --config uib.ovpn
 
$sudo openvpn --config uib.ovpn
 +
</pre>
 +
 +
==Problemer og løsninger==
 +
 +
Det kan i noen tilfeller bli problemer med navnetjenere når du har koblet opp openvpn.  Dette vil oppleves som at ingen sider kan åpnes i en nettleser,
 +
eller at tjenester som er interne for UiB ikke kan nås.  Dette kan løses ved å bruke UiBs navnetjenere når du kobler opp openvpn.  På Ubuntu kan du lage et skript som vist under for å starte openvpn, dette setter UiBs navnetjenere før det starter openvpn, og fjerner dem når openvpn avsluttes.
 +
<pre>
 +
 +
#!/bin/bash
 +
 +
echo -n "nameserver 129.177.6.54\nnameserver 129.177.12.31" | /sbin/resolvconf -a "bond0.inet"
 +
 +
/usr/sbin/openvpn --config uib.ovpn
 +
 +
/sbin/resolvconf -d "bond0.inet"
 
</pre>
 
</pre>

Revisjonen fra 5. jun. 2018 kl. 11:58

OpenVPN er en reserveløsning se VPN for mer informasjon

Oppsett av https://openvpn.net/ på Ubuntu 14.04 LTS


Konfigurasjon og sertifikater

For å bruke OpenVPN trenger du sertifikater. Det kan du laste ned fra https://tjinfo.uib.no/openvpn

 • Logg på med UiB brukernavn og passord

LageSertifikatTJinfo.png

 • Trykk på "Lag sertifikat".
 • Sertifikatet (konfigurasjonsfilen) kan du laste via lenken på siden. Sertifikatet blir sendt på epost som vedlegg (uib.ovpn)


Installasjon

Network manager

Network manager har ikke OpenVPN installert som standard:

 • Søk i ubuntu software center etter "network-manager-openvpn"

Installopenvpnplugin1.png

 • eller klipp og lim en av kommandoene under inn i terminal og autoriser med ditt passord (øverst: ) .
 • For systemer med GNOME:
$sudo apt-get install network-manager-openvpn network-manager-openvpn-gnome
 • For systemer uten GNOME:
$sudo apt-get install network-manager-openvpn
 • uib.ovpn filen som ble sendt på mail fra punktet over må splittes i tre seperate filer:
 • Åpne uib.ovpn filen i et tekstbehandlingsprogram

Vpn sikkerhet bilde4.png

 • Kopier fra og med <ca> tag til og med </ca> tag merket med grønt og lim det inn i en ny tekstfil og lagre som: OpenVPNCertificatesca.crt

GrønnCA.png

 • Kopier fra og med <cert> tag til og med </cert> tag merket med rødt og lim det inn i en ny tekstfil og lagre som: OpenVPNCertificates.crt

RødCert.png

 • Kopier fra og med <key> tag til og med </key> tag merket med blått og lim det inn i en ny tekstfil og lagre som OpenVPNCertificatesca.key

BlåKey.png

 • Åpne Network manager, velg VPN Connections og Configure VPN

ConfigVPn.png

 • Add - Type = OpenVPN

AddopenVPN.png

Dropdownopenvpn.png

 • Oppgi følgende:
  • Connetcion name: UiB OpenVPN
  • Gateway: vpn-gw.uib.no
  • Type: Password with Certificates (TLS)
  • User name: UiB brukernavn
  • User Certificate: Åpne OpenVPNCertificates.crt
  • CA Certificate: Åpne OpenVPNCertificatesca.crt
  • Private Key: Åpne OpenVPNCertificatesca.key

EditingVPNsettings1.1.png

  • Advanced...
   • General:
    • Use custom gateway port 443
    • Use a TCP connection

UseTCP443.png

Bruk

Åpne Network manager og velg VPN connection og UiB OpenVPN

 • Oppgi UiB passord

Komandolinje

$sudo -s
#wget -O - https://swupdate.openvpn.net/repos/repo-public.gpg|apt-key add -
#echo "deb http://build.openvpn.net/debian/openvpn/release/2.3 trusty main" > /etc/apt/sources.list.d/openvpn-aptrepo.list
#exit
$sudo apt-get update
$sudo apt-get install openvpn
$sudo openvpn --config uib.ovpn

Problemer og løsninger

Det kan i noen tilfeller bli problemer med navnetjenere når du har koblet opp openvpn. Dette vil oppleves som at ingen sider kan åpnes i en nettleser, eller at tjenester som er interne for UiB ikke kan nås. Dette kan løses ved å bruke UiBs navnetjenere når du kobler opp openvpn. På Ubuntu kan du lage et skript som vist under for å starte openvpn, dette setter UiBs navnetjenere før det starter openvpn, og fjerner dem når openvpn avsluttes.


#!/bin/bash

echo -n "nameserver 129.177.6.54\nnameserver 129.177.12.31" | /sbin/resolvconf -a "bond0.inet"

/usr/sbin/openvpn --config uib.ovpn

/sbin/resolvconf -d "bond0.inet"