OneNote - Synkroniseringsproblemer

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 19. feb. 2018 kl. 14:38 av St06047 (diskusjon | bidrag) (Lailas endringsønsker)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjon.gif Under utvikling! Denne siden er under utvikling og ble sist oppdatert 19.02.2018 av St06047 . Artikkelen kan eksistere på engelsk. Se etter en språklenke i menyen til venstre.

Etter omleggingen av student-domenet i slutten av desember har en del studenter og enkelte ansatte opplevd problemer med synkronisering av notatbøker i OneNote.

Dersom du har problemer med sykronisering på Mac må du opprette en sak i issue-tracker http://bs.uib.no

For PC kan du følge beskrivelsen under


En finner koblingen til denne notatblokken dersom en går i "FIL"-menyen oppe til venstre.


Bilde nedenfor viser et dokument som etter 16.desember 2017 har sluttet å synkronisere (se rødt kryss oppe til venstre). I tillegg er det gjort endringer som ikke er synkronisert.


EtterMigreringPlussEndringer.JPG


Løsning:

Opprett ny notatblokk i OneDrive og kopier innholdet innholdet som ikke synkroniseres over til den nye.

Fremgangsmåte: logg på http://office365.uib.no/ (Logg deg på med brukernavn@uib.no)


  • Klikk deg inn på "OneDrive"


OneDriveOnline.jpg


  • Opprett Ny mappe


  • Gi mappen et navn (eks NyPlassering)


  • Inne i mappen (NyPlassering) skal det opprettes en ny Notatblokk


  • Gi den nye Notatblokken et navn.(f.eks "MineNotatblokker").


  • Åpne den nye notatblokken i OneNote.


NyNotatblokkOnline.JPG


Deretter åpner du en ny instans av OneNoteprogrammet.


NyOneNoteInstans.jpg


  • I denne åpner du notatblokken som ikke synkroniserer (i dette tilfellet "Oda @ University of Bergen")
  • Legg disse ved siden av hverandre.
  • Deretter skal du dra alle "seksjonene" over fra den gamle (som ikke synkroniserer) til den nye. For å dra en seksjon over, holder du ctrl-tasten inne mens du drar det over med musen (venstre musetast).

(VELDIG VIKTIG AT DU HOLDER INNE CTRL-TASTEN MENS EN DRAR SEKSJONEN OVER TIL DEN NYE NOTATBLOKKEN)

Dette gjør du for alle seksjonene en ønsker å kopiere over til den nye notatblokken.


Nedenfor ser du sluttresultatet der alle seksjonene fra den gamle notatblokken er synkronisert over til den nye.


2NotatblokkerEtterFlytting.JPG


Når alle seksjoner er kopiert over til en notatblokk som synkroniserer lukker du den notatblokken som ikke synkroniserer.

For å gjøre dette går en inn på "Fil/File"-menyen oppe til venstre. Deretter klikker en på "Settings" for den notatblokken en ikke trenger lenger (som ikke synkroniserer)


CloseOneNoteFile.jpg