Forskjell mellom versjoner av «Ny rammeavtale for mobiltelefoner og nettbrett»

Fra IT-hjelp UiB
(Erstatter siden med «[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?unid=db6e0884068b4ad18efa227b3eda7b27 Denne informasjonen finner du nå i UiBhjelp.]»)
 
Linje 1: Linje 1:
{{Under utvikling}}
+
[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?unid=db6e0884068b4ad18efa227b3eda7b27 Denne informasjonen finner du nå i UiBhjelp.]
Statens Innkjøpssenter har inngått ny fellesavtale for Statlig sektor på mobiltelefoner og nettbrett.
 
 
 
UiB skal kjøpe sine varer hos Techstep. Ekstern katalog i IBX (Basware) er nå opprettet og samtlige bestillere skal nå kunne gjøre kjøp i denne.
 
 
 
Vi presiserer at dagens ordning med kjøp av mobiltelefon hos Atea gjennom Atea Eshop umiddelbart skal opphøre. Allerede inngåtte bestillinger skal effektueres.
 
 
 
Vi presiserer at avtalen omfatter følgende:
 
 
 
 
 
* Mobiltelefoner
 
* Nettbrett
 
* Tilhørende utstyr
 
* Tilhørende tjenester
 
 
 
 
 
Når det gjelder «Tilhørende tjenester» er dette noe som styres sentralt fra ITA. Dersom noen av miljøene har ønsker knyttet til tilhørende tjenester ber vi om at dette
 
meldes ved Erik Vikanes-Hansen, kontraktsansvarlig ITA per epost.
 
 
 
 
 
===  For en oversikt over hvilke produkter som omfattes av avtalen og tilhørende priser kan følgende link benyttes: ===
 
'''https://shop.techstep.no/Handlers/CommonUser/Handler.ashx?identity=773eba09-cf5f-48c2-9dd3-47dc5e9ff21e''' <br>
 
OBS! Det kan ikke bestilles gjennom denne linken, kun i Basware. Linken skal kun fungere som en hjelp til de som vil se hvilke produkter man kan velge mellom før man bestiller.
 
<br>
 
 
 
Ved service/garanti skal den enkelte bruker registrere dette selv i følgende link:
 
https://net2.emrox.net/stable/net2/order_registration?command=init&ss2_xid=186F793C5BEC03850AA0016713811A75
 
 
 
 
 
Her må konto opprettes. Man følger stegene, skriver ut fraktseddel og poster i egnet brev/boks. Dersom dette er en garantisak håndterer Techstep dette. Dersom det ikke er en garantisak, skal Techstep gi Kunden en pris på reparasjon, som må godkjennes av Kunden før denne iverksettes. NB! Husk å sette en PM ved servicesaker. Det er en PM på servicesaken som vil være den formelle godkjenningen fra UiB.
 
 
 
 
 
I. Leveringstid: 5 arbeidsdager
 
 
 
II. Service/garanti: 5 arbeidsdager + transporttid
 
 
 
III. Det er innrømmet 36 måneders garanti på produkter kjøpt over denne avtalen.
 
 
 
 
Dersom det er tilbakemeldinger ber vi om at disse sendes Erik Vikanes-Hansen, kontraktsansvarlig ved ITA per epost.
 
 
 
 
 
Vi ønsker lykke til med vår nye leverandør.
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
 
 
Erik Vikanes-Hansen
 
 
 
Kontraktsansvarlig IT-Avdelingen Universitetet i Bergen
 
 
 
Tlf. 938 44 162
 
 
 
 
 
Best regards
 
 
 
Erik Vikanes-Hansen
 
 
 
Contract Responsible IT-Department University of Bergen
 
 
 
Cell. 938 44 162
 

Nåværende revisjon fra 3. aug. 2020 kl. 09:30