MediaWiki:Mobile.js

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 28. nov. 2017 kl. 11:59 av Mihho (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Merk: Etter lagring vil det kanskje være nødvendig å slette mellomlageret i nettleseren din for å se endringene.

 • Firefox / Safari: Hold Shift mens du klikker på Oppdater, eller trykk enten Ctrl+F5 eller Ctrl+R (⌘+R på Mac)
 • Google Chrome: Trykk Ctrl+Shift+R (⌘+Shift+R på Mac)
 • Internet Explorer: Hold Ctrl mens du trykker på Oppdater eller trykk Ctrl+F5
 • Opera: Tøm mellomlageret i Meny → Innstillinger og deretter Personvern & sikkerhet → Slett surfedata → Mellomlagrede bilder og filer.
/* Any JavaScript here will be loaded for all users on every page load. */

// wikEd editoren er disablet! 
// Sett den selv på igjen ved å gå til: Preferences - Gadgets
//

// install [[User:Cacycle/wikEd]] in-browser text editor
////document.write('<script type="text/javascript" src="'
////+ 'http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Cacycle/wikEd.js'
////+ '&action=raw&ctype=text/javascript"></' + 'script>');


/*!
 * Masonry PACKAGED v4.1.1
 * Cascading grid layout library
 * http://masonry.desandro.com
 * MIT License
 * by David DeSandro
 */

/**
 * Bridget makes jQuery widgets
 * v2.0.1
 * MIT license
 */

/* jshint browser: true, strict: true, undef: true, unused: true */

( function( window, factory ) {
 // universal module definition
 /*jshint strict: false */ /* globals define, module, require */
 if ( typeof define == 'function' && define.amd ) {
  // AMD
  define( 'jquery-bridget/jquery-bridget',[ 'jquery' ], function( jQuery ) {
   return factory( window, jQuery );
  });
 } else if ( typeof module == 'object' && module.exports ) {
  // CommonJS
  module.exports = factory(
   window,
   require('jquery')
  );
 } else {
  // browser global
  window.jQueryBridget = factory(
   window,
   window.jQuery
  );
 }

}( window, function factory( window, jQuery ) {
'use strict';

// ----- utils ----- //

var arraySlice = Array.prototype.slice;

// helper function for logging errors
// $.error breaks jQuery chaining
var console = window.console;
var logError = typeof console == 'undefined' ? function() {} :
 function( message ) {
  console.error( message );
 };

// ----- jQueryBridget ----- //

function jQueryBridget( namespace, PluginClass, $ ) {
 $ = $ || jQuery || window.jQuery;
 if ( !$ ) {
  return;
 }

 // add option method -> $().plugin('option', {...})
 if ( !PluginClass.prototype.option ) {
  // option setter
  PluginClass.prototype.option = function( opts ) {
   // bail out if not an object
   if ( !$.isPlainObject( opts ) ){
    return;
   }
   this.options = $.extend( true, this.options, opts );
  };
 }

 // make jQuery plugin
 $.fn[ namespace ] = function( arg0 /*, arg1 */ ) {
  if ( typeof arg0 == 'string' ) {
   // method call $().plugin( 'methodName', { options } )
   // shift arguments by 1
   var args = arraySlice.call( arguments, 1 );
   return methodCall( this, arg0, args );
  }
  // just $().plugin({ options })
  plainCall( this, arg0 );
  return this;
 };

 // $().plugin('methodName')
 function methodCall( $elems, methodName, args ) {
  var returnValue;
  var pluginMethodStr = '$().' + namespace + '("' + methodName + '")';

  $elems.each( function( i, elem ) {
   // get instance
   var instance = $.data( elem, namespace );
   if ( !instance ) {
    logError( namespace + ' not initialized. Cannot call methods, i.e. ' +
     pluginMethodStr );
    return;
   }

   var method = instance[ methodName ];
   if ( !method || methodName.charAt(0) == '_' ) {
    logError( pluginMethodStr + ' is not a valid method' );
    return;
   }

   // apply method, get return value
   var value = method.apply( instance, args );
   // set return value if value is returned, use only first value
   returnValue = returnValue === undefined ? value : returnValue;
  });

  return returnValue !== undefined ? returnValue : $elems;
 }

 function plainCall( $elems, options ) {
  $elems.each( function( i, elem ) {
   var instance = $.data( elem, namespace );
   if ( instance ) {
    // set options & init
    instance.option( options );
    instance._init();
   } else {
    // initialize new instance
    instance = new PluginClass( elem, options );
    $.data( elem, namespace, instance );
   }
  });
 }

 updateJQuery( $ );

}

// ----- updateJQuery ----- //

// set $.bridget for v1 backwards compatibility
function updateJQuery( $ ) {
 if ( !$ || ( $ && $.bridget ) ) {
  return;
 }
 $.bridget = jQueryBridget;
}

updateJQuery( jQuery || window.jQuery );

// ----- ----- //

return jQueryBridget;

}));

/**
 * EvEmitter v1.0.3
 * Lil' event emitter
 * MIT License
 */

/* jshint unused: true, undef: true, strict: true */

( function( global, factory ) {
 // universal module definition
 /* jshint strict: false */ /* globals define, module, window */
 if ( typeof define == 'function' && define.amd ) {
  // AMD - RequireJS
  define( 'ev-emitter/ev-emitter',factory );
 } else if ( typeof module == 'object' && module.exports ) {
  // CommonJS - Browserify, Webpack
  module.exports = factory();
 } else {
  // Browser globals
  global.EvEmitter = factory();
 }

}( typeof window != 'undefined' ? window : this, function() {function EvEmitter() {}

var proto = EvEmitter.prototype;

proto.on = function( eventName, listener ) {
 if ( !eventName || !listener ) {
  return;
 }
 // set events hash
 var events = this._events = this._events || {};
 // set listeners array
 var listeners = events[ eventName ] = events[ eventName ] || [];
 // only add once
 if ( listeners.indexOf( listener ) == -1 ) {
  listeners.push( listener );
 }

 return this;
};

proto.once = function( eventName, listener ) {
 if ( !eventName || !listener ) {
  return;
 }
 // add event
 this.on( eventName, listener );
 // set once flag
 // set onceEvents hash
 var onceEvents = this._onceEvents = this._onceEvents || {};
 // set onceListeners object
 var onceListeners = onceEvents[ eventName ] = onceEvents[ eventName ] || {};
 // set flag
 onceListeners[ listener ] = true;

 return this;
};

proto.off = function( eventName, listener ) {
 var listeners = this._events && this._events[ eventName ];
 if ( !listeners || !listeners.length ) {
  return;
 }
 var index = listeners.indexOf( listener );
 if ( index != -1 ) {
  listeners.splice( index, 1 );
 }

 return this;
};

proto.emitEvent = function( eventName, args ) {
 var listeners = this._events && this._events[ eventName ];
 if ( !listeners || !listeners.length ) {
  return;
 }
 var i = 0;
 var listener = listeners[i];
 args = args || [];
 // once stuff
 var onceListeners = this._onceEvents && this._onceEvents[ eventName ];

 while ( listener ) {
  var isOnce = onceListeners && onceListeners[ listener ];
  if ( isOnce ) {
   // remove listener
   // remove before trigger to prevent recursion
   this.off( eventName, listener );
   // unset once flag
   delete onceListeners[ listener ];
  }
  // trigger listener
  listener.apply( this, args );
  // get next listener
  i += isOnce ? 0 : 1;
  listener = listeners[i];
 }

 return this;
};

return EvEmitter;

}));

/*!
 * getSize v2.0.2
 * measure size of elements
 * MIT license
 */

/*jshint browser: true, strict: true, undef: true, unused: true */
/*global define: false, module: false, console: false */

( function( window, factory ) {
 'use strict';

 if ( typeof define == 'function' && define.amd ) {
  // AMD
  define( 'get-size/get-size',[],function() {
   return factory();
  });
 } else if ( typeof module == 'object' && module.exports ) {
  // CommonJS
  module.exports = factory();
 } else {
  // browser global
  window.getSize = factory();
 }

})( window, function factory() {
'use strict';

// -------------------------- helpers -------------------------- //

// get a number from a string, not a percentage
function getStyleSize( value ) {
 var num = parseFloat( value );
 // not a percent like '100%', and a number
 var isValid = value.indexOf('%') == -1 && !isNaN( num );
 return isValid && num;
}

function noop() {}

var logError = typeof console == 'undefined' ? noop :
 function( message ) {
  console.error( message );
 };

// -------------------------- measurements -------------------------- //

var measurements = [
 'paddingLeft',
 'paddingRight',
 'paddingTop',
 'paddingBottom',
 'marginLeft',
 'marginRight',
 'marginTop',
 'marginBottom',
 'borderLeftWidth',
 'borderRightWidth',
 'borderTopWidth',
 'borderBottomWidth'
];

var measurementsLength = measurements.length;

function getZeroSize() {
 var size = {
  width: 0,
  height: 0,
  innerWidth: 0,
  innerHeight: 0,
  outerWidth: 0,
  outerHeight: 0
 };
 for ( var i=0; i < measurementsLength; i++ ) {
  var measurement = measurements[i];
  size[ measurement ] = 0;
 }
 return size;
}

// -------------------------- getStyle -------------------------- //

/**
 * getStyle, get style of element, check for Firefox bug
 * https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=548397
 */
function getStyle( elem ) {
 var style = getComputedStyle( elem );
 if ( !style ) {
  logError( 'Style returned ' + style +
   '. Are you running this code in a hidden iframe on Firefox? ' +
   'See http://bit.ly/getsizebug1' );
 }
 return style;
}

// -------------------------- setup -------------------------- //

var isSetup = false;

var isBoxSizeOuter;

/**
 * setup
 * check isBoxSizerOuter
 * do on first getSize() rather than on page load for Firefox bug
 */
function setup() {
 // setup once
 if ( isSetup ) {
  return;
 }
 isSetup = true;

 // -------------------------- box sizing -------------------------- //

 /**
  * WebKit measures the outer-width on style.width on border-box elems
  * IE & Firefox<29 measures the inner-width
  */
 var div = document.createElement('div');
 div.style.width = '200px';
 div.style.padding = '1px 2px 3px 4px';
 div.style.borderStyle = 'solid';
 div.style.borderWidth = '1px 2px 3px 4px';
 div.style.boxSizing = 'border-box';

 var body = document.body || document.documentElement;
 body.appendChild( div );
 var style = getStyle( div );

 getSize.isBoxSizeOuter = isBoxSizeOuter = getStyleSize( style.width ) == 200;
 body.removeChild( div );

}

// -------------------------- getSize -------------------------- //

function getSize( elem ) {
 setup();

 // use querySeletor if elem is string
 if ( typeof elem == 'string' ) {
  elem = document.querySelector( elem );
 }

 // do not proceed on non-objects
 if ( !elem || typeof elem != 'object' || !elem.nodeType ) {
  return;
 }

 var style = getStyle( elem );

 // if hidden, everything is 0
 if ( style.display == 'none' ) {
  return getZeroSize();
 }

 var size = {};
 size.width = elem.offsetWidth;
 size.height = elem.offsetHeight;

 var isBorderBox = size.isBorderBox = style.boxSizing == 'border-box';

 // get all measurements
 for ( var i=0; i < measurementsLength; i++ ) {
  var measurement = measurements[i];
  var value = style[ measurement ];
  var num = parseFloat( value );
  // any 'auto', 'medium' value will be 0
  size[ measurement ] = !isNaN( num ) ? num : 0;
 }

 var paddingWidth = size.paddingLeft + size.paddingRight;
 var paddingHeight = size.paddingTop + size.paddingBottom;
 var marginWidth = size.marginLeft + size.marginRight;
 var marginHeight = size.marginTop + size.marginBottom;
 var borderWidth = size.borderLeftWidth + size.borderRightWidth;
 var borderHeight = size.borderTopWidth + size.borderBottomWidth;

 var isBorderBoxSizeOuter = isBorderBox && isBoxSizeOuter;

 // overwrite width and height if we can get it from style
 var styleWidth = getStyleSize( style.width );
 if ( styleWidth !== false ) {
  size.width = styleWidth +
   // add padding and border unless it's already including it
   ( isBorderBoxSizeOuter ? 0 : paddingWidth + borderWidth );
 }

 var styleHeight = getStyleSize( style.height );
 if ( styleHeight !== false ) {
  size.height = styleHeight +
   // add padding and border unless it's already including it
   ( isBorderBoxSizeOuter ? 0 : paddingHeight + borderHeight );
 }

 size.innerWidth = size.width - ( paddingWidth + borderWidth );
 size.innerHeight = size.height - ( paddingHeight + borderHeight );

 size.outerWidth = size.width + marginWidth;
 size.outerHeight = size.height + marginHeight;

 return size;
}

return getSize;

});

/**
 * matchesSelector v2.0.1
 * matchesSelector( element, '.selector' )
 * MIT license
 */

/*jshint browser: true, strict: true, undef: true, unused: true */

( function( window, factory ) {
 /*global define: false, module: false */
 'use strict';
 // universal module definition
 if ( typeof define == 'function' && define.amd ) {
  // AMD
  define( 'desandro-matches-selector/matches-selector',factory );
 } else if ( typeof module == 'object' && module.exports ) {
  // CommonJS
  module.exports = factory();
 } else {
  // browser global
  window.matchesSelector = factory();
 }

}( window, function factory() {
 'use strict';

 var matchesMethod = ( function() {
  var ElemProto = Element.prototype;
  // check for the standard method name first
  if ( ElemProto.matches ) {
   return 'matches';
  }
  // check un-prefixed
  if ( ElemProto.matchesSelector ) {
   return 'matchesSelector';
  }
  // check vendor prefixes
  var prefixes = [ 'webkit', 'moz', 'ms', 'o' ];

  for ( var i=0; i < prefixes.length; i++ ) {
   var prefix = prefixes[i];
   var method = prefix + 'MatchesSelector';
   if ( ElemProto[ method ] ) {
    return method;
   }
  }
 })();

 return function matchesSelector( elem, selector ) {
  return elem[ matchesMethod ]( selector );
 };

}));

/**
 * Fizzy UI utils v2.0.2
 * MIT license
 */

/*jshint browser: true, undef: true, unused: true, strict: true */

( function( window, factory ) {
 // universal module definition
 /*jshint strict: false */ /*globals define, module, require */

 if ( typeof define == 'function' && define.amd ) {
  // AMD
  define( 'fizzy-ui-utils/utils',[
   'desandro-matches-selector/matches-selector'
  ], function( matchesSelector ) {
   return factory( window, matchesSelector );
  });
 } else if ( typeof module == 'object' && module.exports ) {
  // CommonJS
  module.exports = factory(
   window,
   require('desandro-matches-selector')
  );
 } else {
  // browser global
  window.fizzyUIUtils = factory(
   window,
   window.matchesSelector
  );
 }

}( window, function factory( window, matchesSelector ) {var utils = {};

// ----- extend ----- //

// extends objects
utils.extend = function( a, b ) {
 for ( var prop in b ) {
  a[ prop ] = b[ prop ];
 }
 return a;
};

// ----- modulo ----- //

utils.modulo = function( num, div ) {
 return ( ( num % div ) + div ) % div;
};

// ----- makeArray ----- //

// turn element or nodeList into an array
utils.makeArray = function( obj ) {
 var ary = [];
 if ( Array.isArray( obj ) ) {
  // use object if already an array
  ary = obj;
 } else if ( obj && typeof obj.length == 'number' ) {
  // convert nodeList to array
  for ( var i=0; i < obj.length; i++ ) {
   ary.push( obj[i] );
  }
 } else {
  // array of single index
  ary.push( obj );
 }
 return ary;
};

// ----- removeFrom ----- //

utils.removeFrom = function( ary, obj ) {
 var index = ary.indexOf( obj );
 if ( index != -1 ) {
  ary.splice( index, 1 );
 }
};

// ----- getParent ----- //

utils.getParent = function( elem, selector ) {
 while ( elem != document.body ) {
  elem = elem.parentNode;
  if ( matchesSelector( elem, selector ) ) {
   return elem;
  }
 }
};

// ----- getQueryElement ----- //

// use element as selector string
utils.getQueryElement = function( elem ) {
 if ( typeof elem == 'string' ) {
  return document.querySelector( elem );
 }
 return elem;
};

// ----- handleEvent ----- //

// enable .ontype to trigger from .addEventListener( elem, 'type' )
utils.handleEvent = function( event ) {
 var method = 'on' + event.type;
 if ( this[ method ] ) {
  this[ method ]( event );
 }
};

// ----- filterFindElements ----- //

utils.filterFindElements = function( elems, selector ) {
 // make array of elems
 elems = utils.makeArray( elems );
 var ffElems = [];

 elems.forEach( function( elem ) {
  // check that elem is an actual element
  if ( !( elem instanceof HTMLElement ) ) {
   return;
  }
  // add elem if no selector
  if ( !selector ) {
   ffElems.push( elem );
   return;
  }
  // filter & find items if we have a selector
  // filter
  if ( matchesSelector( elem, selector ) ) {
   ffElems.push( elem );
  }
  // find children
  var childElems = elem.querySelectorAll( selector );
  // concat childElems to filterFound array
  for ( var i=0; i < childElems.length; i++ ) {
   ffElems.push( childElems[i] );
  }
 });

 return ffElems;
};

// ----- debounceMethod ----- //

utils.debounceMethod = function( _class, methodName, threshold ) {
 // original method
 var method = _class.prototype[ methodName ];
 var timeoutName = methodName + 'Timeout';

 _class.prototype[ methodName ] = function() {
  var timeout = this[ timeoutName ];
  if ( timeout ) {
   clearTimeout( timeout );
  }
  var args = arguments;

  var _this = this;
  this[ timeoutName ] = setTimeout( function() {
   method.apply( _this, args );
   delete _this[ timeoutName ];
  }, threshold || 100 );
 };
};

// ----- docReady ----- //

utils.docReady = function( callback ) {
 var readyState = document.readyState;
 if ( readyState == 'complete' || readyState == 'interactive' ) {
  callback();
 } else {
  document.addEventListener( 'DOMContentLoaded', callback );
 }
};

// ----- htmlInit ----- //

// http://jamesroberts.name/blog/2010/02/22/string-functions-for-javascript-trim-to-camel-case-to-dashed-and-to-underscore/
utils.toDashed = function( str ) {
 return str.replace( /(.)([A-Z])/g, function( match, $1, $2 ) {
  return $1 + '-' + $2;
 }).toLowerCase();
};

var console = window.console;
/**
 * allow user to initialize classes via [data-namespace] or .js-namespace class
 * htmlInit( Widget, 'widgetName' )
 * options are parsed from data-namespace-options
 */
utils.htmlInit = function( WidgetClass, namespace ) {
 utils.docReady( function() {
  var dashedNamespace = utils.toDashed( namespace );
  var dataAttr = 'data-' + dashedNamespace;
  var dataAttrElems = document.querySelectorAll( '[' + dataAttr + ']' );
  var jsDashElems = document.querySelectorAll( '.js-' + dashedNamespace );
  var elems = utils.makeArray( dataAttrElems )
   .concat( utils.makeArray( jsDashElems ) );
  var dataOptionsAttr = dataAttr + '-options';
  var jQuery = window.jQuery;

  elems.forEach( function( elem ) {
   var attr = elem.getAttribute( dataAttr ) ||
    elem.getAttribute( dataOptionsAttr );
   var options;
   try {
    options = attr && JSON.parse( attr );
   } catch ( error ) {
    // log error, do not initialize
    if ( console ) {
     console.error( 'Error parsing ' + dataAttr + ' on ' + elem.className +
     ': ' + error );
    }
    return;
   }
   // initialize
   var instance = new WidgetClass( elem, options );
   // make available via $().data('layoutname')
   if ( jQuery ) {
    jQuery.data( elem, namespace, instance );
   }
  });

 });
};

// ----- ----- //

return utils;

}));

/**
 * Outlayer Item
 */

( function( window, factory ) {
 // universal module definition
 /* jshint strict: false */ /* globals define, module, require */
 if ( typeof define == 'function' && define.amd ) {
  // AMD - RequireJS
  define( 'outlayer/item',[
    'ev-emitter/ev-emitter',
    'get-size/get-size'
   ],
   factory
  );
 } else if ( typeof module == 'object' && module.exports ) {
  // CommonJS - Browserify, Webpack
  module.exports = factory(
   require('ev-emitter'),
   require('get-size')
  );
 } else {
  // browser global
  window.Outlayer = {};
  window.Outlayer.Item = factory(
   window.EvEmitter,
   window.getSize
  );
 }

}( window, function factory( EvEmitter, getSize ) {
'use strict';

// ----- helpers ----- //

function isEmptyObj( obj ) {
 for ( var prop in obj ) {
  return false;
 }
 prop = null;
 return true;
}

// -------------------------- CSS3 support -------------------------- //


var docElemStyle = document.documentElement.style;

var transitionProperty = typeof docElemStyle.transition == 'string' ?
 'transition' : 'WebkitTransition';
var transformProperty = typeof docElemStyle.transform == 'string' ?
 'transform' : 'WebkitTransform';

var transitionEndEvent = {
 WebkitTransition: 'webkitTransitionEnd',
 transition: 'transitionend'
}[ transitionProperty ];

// cache all vendor properties that could have vendor prefix
var vendorProperties = {
 transform: transformProperty,
 transition: transitionProperty,
 transitionDuration: transitionProperty + 'Duration',
 transitionProperty: transitionProperty + 'Property',
 transitionDelay: transitionProperty + 'Delay'
};

// -------------------------- Item -------------------------- //

function Item( element, layout ) {
 if ( !element ) {
  return;
 }

 this.element = element;
 // parent layout class, i.e. Masonry, Isotope, or Packery
 this.layout = layout;
 this.position = {
  x: 0,
  y: 0
 };

 this._create();
}

// inherit EvEmitter
var proto = Item.prototype = Object.create( EvEmitter.prototype );
proto.constructor = Item;

proto._create = function() {
 // transition objects
 this._transn = {
  ingProperties: {},
  clean: {},
  onEnd: {}
 };

 this.css({
  position: 'absolute'
 });
};

// trigger specified handler for event type
proto.handleEvent = function( event ) {
 var method = 'on' + event.type;
 if ( this[ method ] ) {
  this[ method ]( event );
 }
};

proto.getSize = function() {
 this.size = getSize( this.element );
};

/**
 * apply CSS styles to element
 * @param {Object} style
 */
proto.css = function( style ) {
 var elemStyle = this.element.style;

 for ( var prop in style ) {
  // use vendor property if available
  var supportedProp = vendorProperties[ prop ] || prop;
  elemStyle[ supportedProp ] = style[ prop ];
 }
};

 // measure position, and sets it
proto.getPosition = function() {
 var style = getComputedStyle( this.element );
 var isOriginLeft = this.layout._getOption('originLeft');
 var isOriginTop = this.layout._getOption('originTop');
 var xValue = style[ isOriginLeft ? 'left' : 'right' ];
 var yValue = style[ isOriginTop ? 'top' : 'bottom' ];
 // convert percent to pixels
 var layoutSize = this.layout.size;
 var x = xValue.indexOf('%') != -1 ?
  ( parseFloat( xValue ) / 100 ) * layoutSize.width : parseInt( xValue, 10 );
 var y = yValue.indexOf('%') != -1 ?
  ( parseFloat( yValue ) / 100 ) * layoutSize.height : parseInt( yValue, 10 );

 // clean up 'auto' or other non-integer values
 x = isNaN( x ) ? 0 : x;
 y = isNaN( y ) ? 0 : y;
 // remove padding from measurement
 x -= isOriginLeft ? layoutSize.paddingLeft : layoutSize.paddingRight;
 y -= isOriginTop ? layoutSize.paddingTop : layoutSize.paddingBottom;

 this.position.x = x;
 this.position.y = y;
};

// set settled position, apply padding
proto.layoutPosition = function() {
 var layoutSize = this.layout.size;
 var style = {};
 var isOriginLeft = this.layout._getOption('originLeft');
 var isOriginTop = this.layout._getOption('originTop');

 // x
 var xPadding = isOriginLeft ? 'paddingLeft' : 'paddingRight';
 var xProperty = isOriginLeft ? 'left' : 'right';
 var xResetProperty = isOriginLeft ? 'right' : 'left';

 var x = this.position.x + layoutSize[ xPadding ];
 // set in percentage or pixels
 style[ xProperty ] = this.getXValue( x );
 // reset other property
 style[ xResetProperty ] = '';

 // y
 var yPadding = isOriginTop ? 'paddingTop' : 'paddingBottom';
 var yProperty = isOriginTop ? 'top' : 'bottom';
 var yResetProperty = isOriginTop ? 'bottom' : 'top';

 var y = this.position.y + layoutSize[ yPadding ];
 // set in percentage or pixels
 style[ yProperty ] = this.getYValue( y );
 // reset other property
 style[ yResetProperty ] = '';

 this.css( style );
 this.emitEvent( 'layout', [ this ] );
};

proto.getXValue = function( x ) {
 var isHorizontal = this.layout._getOption('horizontal');
 return this.layout.options.percentPosition && !isHorizontal ?
  ( ( x / this.layout.size.width ) * 100 ) + '%' : x + 'px';
};

proto.getYValue = function( y ) {
 var isHorizontal = this.layout._getOption('horizontal');
 return this.layout.options.percentPosition && isHorizontal ?
  ( ( y / this.layout.size.height ) * 100 ) + '%' : y + 'px';
};

proto._transitionTo = function( x, y ) {
 this.getPosition();
 // get current x & y from top/left
 var curX = this.position.x;
 var curY = this.position.y;

 var compareX = parseInt( x, 10 );
 var compareY = parseInt( y, 10 );
 var didNotMove = compareX === this.position.x && compareY === this.position.y;

 // save end position
 this.setPosition( x, y );

 // if did not move and not transitioning, just go to layout
 if ( didNotMove && !this.isTransitioning ) {
  this.layoutPosition();
  return;
 }

 var transX = x - curX;
 var transY = y - curY;
 var transitionStyle = {};
 transitionStyle.transform = this.getTranslate( transX, transY );

 this.transition({
  to: transitionStyle,
  onTransitionEnd: {
   transform: this.layoutPosition
  },
  isCleaning: true
 });
};

proto.getTranslate = function( x, y ) {
 // flip cooridinates if origin on right or bottom
 var isOriginLeft = this.layout._getOption('originLeft');
 var isOriginTop = this.layout._getOption('originTop');
 x = isOriginLeft ? x : -x;
 y = isOriginTop ? y : -y;
 return 'translate3d(' + x + 'px, ' + y + 'px, 0)';
};

// non transition + transform support
proto.goTo = function( x, y ) {
 this.setPosition( x, y );
 this.layoutPosition();
};

proto.moveTo = proto._transitionTo;

proto.setPosition = function( x, y ) {
 this.position.x = parseInt( x, 10 );
 this.position.y = parseInt( y, 10 );
};

// ----- transition ----- //

/**
 * @param {Object} style - CSS
 * @param {Function} onTransitionEnd
 */

// non transition, just trigger callback
proto._nonTransition = function( args ) {
 this.css( args.to );
 if ( args.isCleaning ) {
  this._removeStyles( args.to );
 }
 for ( var prop in args.onTransitionEnd ) {
  args.onTransitionEnd[ prop ].call( this );
 }
};

/**
 * proper transition
 * @param {Object} args - arguments
 *  @param {Object} to - style to transition to
 *  @param {Object} from - style to start transition from
 *  @param {Boolean} isCleaning - removes transition styles after transition
 *  @param {Function} onTransitionEnd - callback
 */
proto.transition = function( args ) {
 // redirect to nonTransition if no transition duration
 if ( !parseFloat( this.layout.options.transitionDuration ) ) {
  this._nonTransition( args );
  return;
 }

 var _transition = this._transn;
 // keep track of onTransitionEnd callback by css property
 for ( var prop in args.onTransitionEnd ) {
  _transition.onEnd[ prop ] = args.onTransitionEnd[ prop ];
 }
 // keep track of properties that are transitioning
 for ( prop in args.to ) {
  _transition.ingProperties[ prop ] = true;
  // keep track of properties to clean up when transition is done
  if ( args.isCleaning ) {
   _transition.clean[ prop ] = true;
  }
 }

 // set from styles
 if ( args.from ) {
  this.css( args.from );
  // force redraw. http://blog.alexmaccaw.com/css-transitions
  var h = this.element.offsetHeight;
  // hack for JSHint to hush about unused var
  h = null;
 }
 // enable transition
 this.enableTransition( args.to );
 // set styles that are transitioning
 this.css( args.to );

 this.isTransitioning = true;

};

// dash before all cap letters, including first for
// WebkitTransform => -webkit-transform
function toDashedAll( str ) {
 return str.replace( /([A-Z])/g, function( $1 ) {
  return '-' + $1.toLowerCase();
 });
}

var transitionProps = 'opacity,' + toDashedAll( transformProperty );

proto.enableTransition = function(/* style */) {
 // HACK changing transitionProperty during a transition
 // will cause transition to jump
 if ( this.isTransitioning ) {
  return;
 }

 // make `transition: foo, bar, baz` from style object
 // HACK un-comment this when enableTransition can work
 // while a transition is happening
 // var transitionValues = [];
 // for ( var prop in style ) {
 //  // dash-ify camelCased properties like WebkitTransition
 //  prop = vendorProperties[ prop ] || prop;
 //  transitionValues.push( toDashedAll( prop ) );
 // }
 // munge number to millisecond, to match stagger
 var duration = this.layout.options.transitionDuration;
 duration = typeof duration == 'number' ? duration + 'ms' : duration;
 // enable transition styles
 this.css({
  transitionProperty: transitionProps,
  transitionDuration: duration,
  transitionDelay: this.staggerDelay || 0
 });
 // listen for transition end event
 this.element.addEventListener( transitionEndEvent, this, false );
};

// ----- events ----- //

proto.onwebkitTransitionEnd = function( event ) {
 this.ontransitionend( event );
};

proto.onotransitionend = function( event ) {
 this.ontransitionend( event );
};

// properties that I munge to make my life easier
var dashedVendorProperties = {
 '-webkit-transform': 'transform'
};

proto.ontransitionend = function( event ) {
 // disregard bubbled events from children
 if ( event.target !== this.element ) {
  return;
 }
 var _transition = this._transn;
 // get property name of transitioned property, convert to prefix-free
 var propertyName = dashedVendorProperties[ event.propertyName ] || event.propertyName;

 // remove property that has completed transitioning
 delete _transition.ingProperties[ propertyName ];
 // check if any properties are still transitioning
 if ( isEmptyObj( _transition.ingProperties ) ) {
  // all properties have completed transitioning
  this.disableTransition();
 }
 // clean style
 if ( propertyName in _transition.clean ) {
  // clean up style
  this.element.style[ event.propertyName ] = '';
  delete _transition.clean[ propertyName ];
 }
 // trigger onTransitionEnd callback
 if ( propertyName in _transition.onEnd ) {
  var onTransitionEnd = _transition.onEnd[ propertyName ];
  onTransitionEnd.call( this );
  delete _transition.onEnd[ propertyName ];
 }

 this.emitEvent( 'transitionEnd', [ this ] );
};

proto.disableTransition = function() {
 this.removeTransitionStyles();
 this.element.removeEventListener( transitionEndEvent, this, false );
 this.isTransitioning = false;
};

/**
 * removes style property from element
 * @param {Object} style
**/
proto._removeStyles = function( style ) {
 // clean up transition styles
 var cleanStyle = {};
 for ( var prop in style ) {
  cleanStyle[ prop ] = '';
 }
 this.css( cleanStyle );
};

var cleanTransitionStyle = {
 transitionProperty: '',
 transitionDuration: '',
 transitionDelay: ''
};

proto.removeTransitionStyles = function() {
 // remove transition
 this.css( cleanTransitionStyle );
};

// ----- stagger ----- //

proto.stagger = function( delay ) {
 delay = isNaN( delay ) ? 0 : delay;
 this.staggerDelay = delay + 'ms';
};

// ----- show/hide/remove ----- //

// remove element from DOM
proto.removeElem = function() {
 this.element.parentNode.removeChild( this.element );
 // remove display: none
 this.css({ display: '' });
 this.emitEvent( 'remove', [ this ] );
};

proto.remove = function() {
 // just remove element if no transition support or no transition
 if ( !transitionProperty || !parseFloat( this.layout.options.transitionDuration ) ) {
  this.removeElem();
  return;
 }

 // start transition
 this.once( 'transitionEnd', function() {
  this.removeElem();
 });
 this.hide();
};

proto.reveal = function() {
 delete this.isHidden;
 // remove display: none
 this.css({ display: '' });

 var options = this.layout.options;

 var onTransitionEnd = {};
 var transitionEndProperty = this.getHideRevealTransitionEndProperty('visibleStyle');
 onTransitionEnd[ transitionEndProperty ] = this.onRevealTransitionEnd;

 this.transition({
  from: options.hiddenStyle,
  to: options.visibleStyle,
  isCleaning: true,
  onTransitionEnd: onTransitionEnd
 });
};

proto.onRevealTransitionEnd = function() {
 // check if still visible
 // during transition, item may have been hidden
 if ( !this.isHidden ) {
  this.emitEvent('reveal');
 }
};

/**
 * get style property use for hide/reveal transition end
 * @param {String} styleProperty - hiddenStyle/visibleStyle
 * @returns {String}
 */
proto.getHideRevealTransitionEndProperty = function( styleProperty ) {
 var optionStyle = this.layout.options[ styleProperty ];
 // use opacity
 if ( optionStyle.opacity ) {
  return 'opacity';
 }
 // get first property
 for ( var prop in optionStyle ) {
  return prop;
 }
};

proto.hide = function() {
 // set flag
 this.isHidden = true;
 // remove display: none
 this.css({ display: '' });

 var options = this.layout.options;

 var onTransitionEnd = {};
 var transitionEndProperty = this.getHideRevealTransitionEndProperty('hiddenStyle');
 onTransitionEnd[ transitionEndProperty ] = this.onHideTransitionEnd;

 this.transition({
  from: options.visibleStyle,
  to: options.hiddenStyle,
  // keep hidden stuff hidden
  isCleaning: true,
  onTransitionEnd: onTransitionEnd
 });
};

proto.onHideTransitionEnd = function() {
 // check if still hidden
 // during transition, item may have been un-hidden
 if ( this.isHidden ) {
  this.css({ display: 'none' });
  this.emitEvent('hide');
 }
};

proto.destroy = function() {
 this.css({
  position: '',
  left: '',
  right: '',
  top: '',
  bottom: '',
  transition: '',
  transform: ''
 });
};

return Item;

}));

/*!
 * Outlayer v2.1.0
 * the brains and guts of a layout library
 * MIT license
 */

( function( window, factory ) {
 'use strict';
 // universal module definition
 /* jshint strict: false */ /* globals define, module, require */
 if ( typeof define == 'function' && define.amd ) {
  // AMD - RequireJS
  define( 'outlayer/outlayer',[
    'ev-emitter/ev-emitter',
    'get-size/get-size',
    'fizzy-ui-utils/utils',
    './item'
   ],
   function( EvEmitter, getSize, utils, Item ) {
    return factory( window, EvEmitter, getSize, utils, Item);
   }
  );
 } else if ( typeof module == 'object' && module.exports ) {
  // CommonJS - Browserify, Webpack
  module.exports = factory(
   window,
   require('ev-emitter'),
   require('get-size'),
   require('fizzy-ui-utils'),
   require('./item')
  );
 } else {
  // browser global
  window.Outlayer = factory(
   window,
   window.EvEmitter,
   window.getSize,
   window.fizzyUIUtils,
   window.Outlayer.Item
  );
 }

}( window, function factory( window, EvEmitter, getSize, utils, Item ) {
'use strict';

// ----- vars ----- //

var console = window.console;
var jQuery = window.jQuery;
var noop = function() {};

// -------------------------- Outlayer -------------------------- //

// globally unique identifiers
var GUID = 0;
// internal store of all Outlayer intances
var instances = {};


/**
 * @param {Element, String} element
 * @param {Object} options
 * @constructor
 */
function Outlayer( element, options ) {
 var queryElement = utils.getQueryElement( element );
 if ( !queryElement ) {
  if ( console ) {
   console.error( 'Bad element for ' + this.constructor.namespace +
    ': ' + ( queryElement || element ) );
  }
  return;
 }
 this.element = queryElement;
 // add jQuery
 if ( jQuery ) {
  this.$element = jQuery( this.element );
 }

 // options
 this.options = utils.extend( {}, this.constructor.defaults );
 this.option( options );

 // add id for Outlayer.getFromElement
 var id = ++GUID;
 this.element.outlayerGUID = id; // expando
 instances[ id ] = this; // associate via id

 // kick it off
 this._create();

 var isInitLayout = this._getOption('initLayout');
 if ( isInitLayout ) {
  this.layout();
 }
}

// settings are for internal use only
Outlayer.namespace = 'outlayer';
Outlayer.Item = Item;

// default options
Outlayer.defaults = {
 containerStyle: {
  position: 'relative'
 },
 initLayout: true,
 originLeft: true,
 originTop: true,
 resize: true,
 resizeContainer: true,
 // item options
 transitionDuration: '0.4s',
 hiddenStyle: {
  opacity: 0,
  transform: 'scale(0.001)'
 },
 visibleStyle: {
  opacity: 1,
  transform: 'scale(1)'
 }
};

var proto = Outlayer.prototype;
// inherit EvEmitter
utils.extend( proto, EvEmitter.prototype );

/**
 * set options
 * @param {Object} opts
 */
proto.option = function( opts ) {
 utils.extend( this.options, opts );
};

/**
 * get backwards compatible option value, check old name
 */
proto._getOption = function( option ) {
 var oldOption = this.constructor.compatOptions[ option ];
 return oldOption && this.options[ oldOption ] !== undefined ?
  this.options[ oldOption ] : this.options[ option ];
};

Outlayer.compatOptions = {
 // currentName: oldName
 initLayout: 'isInitLayout',
 horizontal: 'isHorizontal',
 layoutInstant: 'isLayoutInstant',
 originLeft: 'isOriginLeft',
 originTop: 'isOriginTop',
 resize: 'isResizeBound',
 resizeContainer: 'isResizingContainer'
};

proto._create = function() {
 // get items from children
 this.reloadItems();
 // elements that affect layout, but are not laid out
 this.stamps = [];
 this.stamp( this.options.stamp );
 // set container style
 utils.extend( this.element.style, this.options.containerStyle );

 // bind resize method
 var canBindResize = this._getOption('resize');
 if ( canBindResize ) {
  this.bindResize();
 }
};

// goes through all children again and gets bricks in proper order
proto.reloadItems = function() {
 // collection of item elements
 this.items = this._itemize( this.element.children );
};


/**
 * turn elements into Outlayer.Items to be used in layout
 * @param {Array or NodeList or HTMLElement} elems
 * @returns {Array} items - collection of new Outlayer Items
 */
proto._itemize = function( elems ) {

 var itemElems = this._filterFindItemElements( elems );
 var Item = this.constructor.Item;

 // create new Outlayer Items for collection
 var items = [];
 for ( var i=0; i < itemElems.length; i++ ) {
  var elem = itemElems[i];
  var item = new Item( elem, this );
  items.push( item );
 }

 return items;
};

/**
 * get item elements to be used in layout
 * @param {Array or NodeList or HTMLElement} elems
 * @returns {Array} items - item elements
 */
proto._filterFindItemElements = function( elems ) {
 return utils.filterFindElements( elems, this.options.itemSelector );
};

/**
 * getter method for getting item elements
 * @returns {Array} elems - collection of item elements
 */
proto.getItemElements = function() {
 return this.items.map( function( item ) {
  return item.element;
 });
};

// ----- init & layout ----- //

/**
 * lays out all items
 */
proto.layout = function() {
 this._resetLayout();
 this._manageStamps();

 // don't animate first layout
 var layoutInstant = this._getOption('layoutInstant');
 var isInstant = layoutInstant !== undefined ?
  layoutInstant : !this._isLayoutInited;
 this.layoutItems( this.items, isInstant );

 // flag for initalized
 this._isLayoutInited = true;
};

// _init is alias for layout
proto._init = proto.layout;

/**
 * logic before any new layout
 */
proto._resetLayout = function() {
 this.getSize();
};


proto.getSize = function() {
 this.size = getSize( this.element );
};

/**
 * get measurement from option, for columnWidth, rowHeight, gutter
 * if option is String -> get element from selector string, & get size of element
 * if option is Element -> get size of element
 * else use option as a number
 *
 * @param {String} measurement
 * @param {String} size - width or height
 * @private
 */
proto._getMeasurement = function( measurement, size ) {
 var option = this.options[ measurement ];
 var elem;
 if ( !option ) {
  // default to 0
  this[ measurement ] = 0;
 } else {
  // use option as an element
  if ( typeof option == 'string' ) {
   elem = this.element.querySelector( option );
  } else if ( option instanceof HTMLElement ) {
   elem = option;
  }
  // use size of element, if element
  this[ measurement ] = elem ? getSize( elem )[ size ] : option;
 }
};

/**
 * layout a collection of item elements
 * @api public
 */
proto.layoutItems = function( items, isInstant ) {
 items = this._getItemsForLayout( items );

 this._layoutItems( items, isInstant );

 this._postLayout();
};

/**
 * get the items to be laid out
 * you may want to skip over some items
 * @param {Array} items
 * @returns {Array} items
 */
proto._getItemsForLayout = function( items ) {
 return items.filter( function( item ) {
  return !item.isIgnored;
 });
};

/**
 * layout items
 * @param {Array} items
 * @param {Boolean} isInstant
 */
proto._layoutItems = function( items, isInstant ) {
 this._emitCompleteOnItems( 'layout', items );

 if ( !items || !items.length ) {
  // no items, emit event with empty array
  return;
 }

 var queue = [];

 items.forEach( function( item ) {
  // get x/y object from method
  var position = this._getItemLayoutPosition( item );
  // enqueue
  position.item = item;
  position.isInstant = isInstant || item.isLayoutInstant;
  queue.push( position );
 }, this );

 this._processLayoutQueue( queue );
};

/**
 * get item layout position
 * @param {Outlayer.Item} item
 * @returns {Object} x and y position
 */
proto._getItemLayoutPosition = function( /* item */ ) {
 return {
  x: 0,
  y: 0
 };
};

/**
 * iterate over array and position each item
 * Reason being - separating this logic prevents 'layout invalidation'
 * thx @paul_irish
 * @param {Array} queue
 */
proto._processLayoutQueue = function( queue ) {
 this.updateStagger();
 queue.forEach( function( obj, i ) {
  this._positionItem( obj.item, obj.x, obj.y, obj.isInstant, i );
 }, this );
};

// set stagger from option in milliseconds number
proto.updateStagger = function() {
 var stagger = this.options.stagger;
 if ( stagger === null || stagger === undefined ) {
  this.stagger = 0;
  return;
 }
 this.stagger = getMilliseconds( stagger );
 return this.stagger;
};

/**
 * Sets position of item in DOM
 * @param {Outlayer.Item} item
 * @param {Number} x - horizontal position
 * @param {Number} y - vertical position
 * @param {Boolean} isInstant - disables transitions
 */
proto._positionItem = function( item, x, y, isInstant, i ) {
 if ( isInstant ) {
  // if not transition, just set CSS
  item.goTo( x, y );
 } else {
  item.stagger( i * this.stagger );
  item.moveTo( x, y );
 }
};

/**
 * Any logic you want to do after each layout,
 * i.e. size the container
 */
proto._postLayout = function() {
 this.resizeContainer();
};

proto.resizeContainer = function() {
 var isResizingContainer = this._getOption('resizeContainer');
 if ( !isResizingContainer ) {
  return;
 }
 var size = this._getContainerSize();
 if ( size ) {
  this._setContainerMeasure( size.width, true );
  this._setContainerMeasure( size.height, false );
 }
};

/**
 * Sets width or height of container if returned
 * @returns {Object} size
 *  @param {Number} width
 *  @param {Number} height
 */
proto._getContainerSize = noop;

/**
 * @param {Number} measure - size of width or height
 * @param {Boolean} isWidth
 */
proto._setContainerMeasure = function( measure, isWidth ) {
 if ( measure === undefined ) {
  return;
 }

 var elemSize = this.size;
 // add padding and border width if border box
 if ( elemSize.isBorderBox ) {
  measure += isWidth ? elemSize.paddingLeft + elemSize.paddingRight +
   elemSize.borderLeftWidth + elemSize.borderRightWidth :
   elemSize.paddingBottom + elemSize.paddingTop +
   elemSize.borderTopWidth + elemSize.borderBottomWidth;
 }

 measure = Math.max( measure, 0 );
 this.element.style[ isWidth ? 'width' : 'height' ] = measure + 'px';
};

/**
 * emit eventComplete on a collection of items events
 * @param {String} eventName
 * @param {Array} items - Outlayer.Items
 */
proto._emitCompleteOnItems = function( eventName, items ) {
 var _this = this;
 function onComplete() {
  _this.dispatchEvent( eventName + 'Complete', null, [ items ] );
 }

 var count = items.length;
 if ( !items || !count ) {
  onComplete();
  return;
 }

 var doneCount = 0;
 function tick() {
  doneCount++;
  if ( doneCount == count ) {
   onComplete();
  }
 }

 // bind callback
 items.forEach( function( item ) {
  item.once( eventName, tick );
 });
};

/**
 * emits events via EvEmitter and jQuery events
 * @param {String} type - name of event
 * @param {Event} event - original event
 * @param {Array} args - extra arguments
 */
proto.dispatchEvent = function( type, event, args ) {
 // add original event to arguments
 var emitArgs = event ? [ event ].concat( args ) : args;
 this.emitEvent( type, emitArgs );

 if ( jQuery ) {
  // set this.$element
  this.$element = this.$element || jQuery( this.element );
  if ( event ) {
   // create jQuery event
   var $event = jQuery.Event( event );
   $event.type = type;
   this.$element.trigger( $event, args );
  } else {
   // just trigger with type if no event available
   this.$element.trigger( type, args );
  }
 }
};

// -------------------------- ignore & stamps -------------------------- //


/**
 * keep item in collection, but do not lay it out
 * ignored items do not get skipped in layout
 * @param {Element} elem
 */
proto.ignore = function( elem ) {
 var item = this.getItem( elem );
 if ( item ) {
  item.isIgnored = true;
 }
};

/**
 * return item to layout collection
 * @param {Element} elem
 */
proto.unignore = function( elem ) {
 var item = this.getItem( elem );
 if ( item ) {
  delete item.isIgnored;
 }
};

/**
 * adds elements to stamps
 * @param {NodeList, Array, Element, or String} elems
 */
proto.stamp = function( elems ) {
 elems = this._find( elems );
 if ( !elems ) {
  return;
 }

 this.stamps = this.stamps.concat( elems );
 // ignore
 elems.forEach( this.ignore, this );
};

/**
 * removes elements to stamps
 * @param {NodeList, Array, or Element} elems
 */
proto.unstamp = function( elems ) {
 elems = this._find( elems );
 if ( !elems ){
  return;
 }

 elems.forEach( function( elem ) {
  // filter out removed stamp elements
  utils.removeFrom( this.stamps, elem );
  this.unignore( elem );
 }, this );
};

/**
 * finds child elements
 * @param {NodeList, Array, Element, or String} elems
 * @returns {Array} elems
 */
proto._find = function( elems ) {
 if ( !elems ) {
  return;
 }
 // if string, use argument as selector string
 if ( typeof elems == 'string' ) {
  elems = this.element.querySelectorAll( elems );
 }
 elems = utils.makeArray( elems );
 return elems;
};

proto._manageStamps = function() {
 if ( !this.stamps || !this.stamps.length ) {
  return;
 }

 this._getBoundingRect();

 this.stamps.forEach( this._manageStamp, this );
};

// update boundingLeft / Top
proto._getBoundingRect = function() {
 // get bounding rect for container element
 var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect();
 var size = this.size;
 this._boundingRect = {
  left: boundingRect.left + size.paddingLeft + size.borderLeftWidth,
  top: boundingRect.top + size.paddingTop + size.borderTopWidth,
  right: boundingRect.right - ( size.paddingRight + size.borderRightWidth ),
  bottom: boundingRect.bottom - ( size.paddingBottom + size.borderBottomWidth )
 };
};

/**
 * @param {Element} stamp
**/
proto._manageStamp = noop;

/**
 * get x/y position of element relative to container element
 * @param {Element} elem
 * @returns {Object} offset - has left, top, right, bottom
 */
proto._getElementOffset = function( elem ) {
 var boundingRect = elem.getBoundingClientRect();
 var thisRect = this._boundingRect;
 var size = getSize( elem );
 var offset = {
  left: boundingRect.left - thisRect.left - size.marginLeft,
  top: boundingRect.top - thisRect.top - size.marginTop,
  right: thisRect.right - boundingRect.right - size.marginRight,
  bottom: thisRect.bottom - boundingRect.bottom - size.marginBottom
 };
 return offset;
};

// -------------------------- resize -------------------------- //

// enable event handlers for listeners
// i.e. resize -> onresize
proto.handleEvent = utils.handleEvent;

/**
 * Bind layout to window resizing
 */
proto.bindResize = function() {
 window.addEventListener( 'resize', this );
 this.isResizeBound = true;
};

/**
 * Unbind layout to window resizing
 */
proto.unbindResize = function() {
 window.removeEventListener( 'resize', this );
 this.isResizeBound = false;
};

proto.onresize = function() {
 this.resize();
};

utils.debounceMethod( Outlayer, 'onresize', 100 );

proto.resize = function() {
 // don't trigger if size did not change
 // or if resize was unbound. See #9
 if ( !this.isResizeBound || !this.needsResizeLayout() ) {
  return;
 }

 this.layout();
};

/**
 * check if layout is needed post layout
 * @returns Boolean
 */
proto.needsResizeLayout = function() {
 var size = getSize( this.element );
 // check that this.size and size are there
 // IE8 triggers resize on body size change, so they might not be
 var hasSizes = this.size && size;
 return hasSizes && size.innerWidth !== this.size.innerWidth;
};

// -------------------------- methods -------------------------- //

/**
 * add items to Outlayer instance
 * @param {Array or NodeList or Element} elems
 * @returns {Array} items - Outlayer.Items
**/
proto.addItems = function( elems ) {
 var items = this._itemize( elems );
 // add items to collection
 if ( items.length ) {
  this.items = this.items.concat( items );
 }
 return items;
};

/**
 * Layout newly-appended item elements
 * @param {Array or NodeList or Element} elems
 */
proto.appended = function( elems ) {
 var items = this.addItems( elems );
 if ( !items.length ) {
  return;
 }
 // layout and reveal just the new items
 this.layoutItems( items, true );
 this.reveal( items );
};

/**
 * Layout prepended elements
 * @param {Array or NodeList or Element} elems
 */
proto.prepended = function( elems ) {
 var items = this._itemize( elems );
 if ( !items.length ) {
  return;
 }
 // add items to beginning of collection
 var previousItems = this.items.slice(0);
 this.items = items.concat( previousItems );
 // start new layout
 this._resetLayout();
 this._manageStamps();
 // layout new stuff without transition
 this.layoutItems( items, true );
 this.reveal( items );
 // layout previous items
 this.layoutItems( previousItems );
};

/**
 * reveal a collection of items
 * @param {Array of Outlayer.Items} items
 */
proto.reveal = function( items ) {
 this._emitCompleteOnItems( 'reveal', items );
 if ( !items || !items.length ) {
  return;
 }
 var stagger = this.updateStagger();
 items.forEach( function( item, i ) {
  item.stagger( i * stagger );
  item.reveal();
 });
};

/**
 * hide a collection of items
 * @param {Array of Outlayer.Items} items
 */
proto.hide = function( items ) {
 this._emitCompleteOnItems( 'hide', items );
 if ( !items || !items.length ) {
  return;
 }
 var stagger = this.updateStagger();
 items.forEach( function( item, i ) {
  item.stagger( i * stagger );
  item.hide();
 });
};

/**
 * reveal item elements
 * @param {Array}, {Element}, {NodeList} items
 */
proto.revealItemElements = function( elems ) {
 var items = this.getItems( elems );
 this.reveal( items );
};

/**
 * hide item elements
 * @param {Array}, {Element}, {NodeList} items
 */
proto.hideItemElements = function( elems ) {
 var items = this.getItems( elems );
 this.hide( items );
};

/**
 * get Outlayer.Item, given an Element
 * @param {Element} elem
 * @param {Function} callback
 * @returns {Outlayer.Item} item
 */
proto.getItem = function( elem ) {
 // loop through items to get the one that matches
 for ( var i=0; i < this.items.length; i++ ) {
  var item = this.items[i];
  if ( item.element == elem ) {
   // return item
   return item;
  }
 }
};

/**
 * get collection of Outlayer.Items, given Elements
 * @param {Array} elems
 * @returns {Array} items - Outlayer.Items
 */
proto.getItems = function( elems ) {
 elems = utils.makeArray( elems );
 var items = [];
 elems.forEach( function( elem ) {
  var item = this.getItem( elem );
  if ( item ) {
   items.push( item );
  }
 }, this );

 return items;
};

/**
 * remove element(s) from instance and DOM
 * @param {Array or NodeList or Element} elems
 */
proto.remove = function( elems ) {
 var removeItems = this.getItems( elems );

 this._emitCompleteOnItems( 'remove', removeItems );

 // bail if no items to remove
 if ( !removeItems || !removeItems.length ) {
  return;
 }

 removeItems.forEach( function( item ) {
  item.remove();
  // remove item from collection
  utils.removeFrom( this.items, item );
 }, this );
};

// ----- destroy ----- //

// remove and disable Outlayer instance
proto.destroy = function() {
 // clean up dynamic styles
 var style = this.element.style;
 style.height = '';
 style.position = '';
 style.width = '';
 // destroy items
 this.items.forEach( function( item ) {
  item.destroy();
 });

 this.unbindResize();

 var id = this.element.outlayerGUID;
 delete instances[ id ]; // remove reference to instance by id
 delete this.element.outlayerGUID;
 // remove data for jQuery
 if ( jQuery ) {
  jQuery.removeData( this.element, this.constructor.namespace );
 }

};

// -------------------------- data -------------------------- //

/**
 * get Outlayer instance from element
 * @param {Element} elem
 * @returns {Outlayer}
 */
Outlayer.data = function( elem ) {
 elem = utils.getQueryElement( elem );
 var id = elem && elem.outlayerGUID;
 return id && instances[ id ];
};


// -------------------------- create Outlayer class -------------------------- //

/**
 * create a layout class
 * @param {String} namespace
 */
Outlayer.create = function( namespace, options ) {
 // sub-class Outlayer
 var Layout = subclass( Outlayer );
 // apply new options and compatOptions
 Layout.defaults = utils.extend( {}, Outlayer.defaults );
 utils.extend( Layout.defaults, options );
 Layout.compatOptions = utils.extend( {}, Outlayer.compatOptions );

 Layout.namespace = namespace;

 Layout.data = Outlayer.data;

 // sub-class Item
 Layout.Item = subclass( Item );

 // -------------------------- declarative -------------------------- //

 utils.htmlInit( Layout, namespace );

 // -------------------------- jQuery bridge -------------------------- //

 // make into jQuery plugin
 if ( jQuery && jQuery.bridget ) {
  jQuery.bridget( namespace, Layout );
 }

 return Layout;
};

function subclass( Parent ) {
 function SubClass() {
  Parent.apply( this, arguments );
 }

 SubClass.prototype = Object.create( Parent.prototype );
 SubClass.prototype.constructor = SubClass;

 return SubClass;
}

// ----- helpers ----- //

// how many milliseconds are in each unit
var msUnits = {
 ms: 1,
 s: 1000
};

// munge time-like parameter into millisecond number
// '0.4s' -> 40
function getMilliseconds( time ) {
 if ( typeof time == 'number' ) {
  return time;
 }
 var matches = time.match( /(^\d*\.?\d*)(\w*)/ );
 var num = matches && matches[1];
 var unit = matches && matches[2];
 if ( !num.length ) {
  return 0;
 }
 num = parseFloat( num );
 var mult = msUnits[ unit ] || 1;
 return num * mult;
}

// ----- fin ----- //

// back in global
Outlayer.Item = Item;

return Outlayer;

}));

/*!
 * Masonry v4.1.1
 * Cascading grid layout library
 * http://masonry.desandro.com
 * MIT License
 * by David DeSandro
 */

( function( window, factory ) {
 // universal module definition
 /* jshint strict: false */ /*globals define, module, require */
 if ( typeof define == 'function' && define.amd ) {
  // AMD
  define( [
    'outlayer/outlayer',
    'get-size/get-size'
   ],
   factory );
 } else if ( typeof module == 'object' && module.exports ) {
  // CommonJS
  module.exports = factory(
   require('outlayer'),
   require('get-size')
  );
 } else {
  // browser global
  window.Masonry = factory(
   window.Outlayer,
   window.getSize
  );
 }

}( window, function factory( Outlayer, getSize ) {// -------------------------- masonryDefinition -------------------------- //

 // create an Outlayer layout class
 var Masonry = Outlayer.create('masonry');
 // isFitWidth -> fitWidth
 Masonry.compatOptions.fitWidth = 'isFitWidth';

 Masonry.prototype._resetLayout = function() {
  this.getSize();
  this._getMeasurement( 'columnWidth', 'outerWidth' );
  this._getMeasurement( 'gutter', 'outerWidth' );
  this.measureColumns();

  // reset column Y
  this.colYs = [];
  for ( var i=0; i < this.cols; i++ ) {
   this.colYs.push( 0 );
  }

  this.maxY = 0;
 };

 Masonry.prototype.measureColumns = function() {
  this.getContainerWidth();
  // if columnWidth is 0, default to outerWidth of first item
  if ( !this.columnWidth ) {
   var firstItem = this.items[0];
   var firstItemElem = firstItem && firstItem.element;
   // columnWidth fall back to item of first element
   this.columnWidth = firstItemElem && getSize( firstItemElem ).outerWidth ||
    // if first elem has no width, default to size of container
    this.containerWidth;
  }

  var columnWidth = this.columnWidth += this.gutter;

  // calculate columns
  var containerWidth = this.containerWidth + this.gutter;
  var cols = containerWidth / columnWidth;
  // fix rounding errors, typically with gutters
  var excess = columnWidth - containerWidth % columnWidth;
  // if overshoot is less than a pixel, round up, otherwise floor it
  var mathMethod = excess && excess < 1 ? 'round' : 'floor';
  cols = Math[ mathMethod ]( cols );
  this.cols = Math.max( cols, 1 );
 };

 Masonry.prototype.getContainerWidth = function() {
  // container is parent if fit width
  var isFitWidth = this._getOption('fitWidth');
  var container = isFitWidth ? this.element.parentNode : this.element;
  // check that this.size and size are there
  // IE8 triggers resize on body size change, so they might not be
  var size = getSize( container );
  this.containerWidth = size && size.innerWidth;
 };

 Masonry.prototype._getItemLayoutPosition = function( item ) {
  item.getSize();
  // how many columns does this brick span
  var remainder = item.size.outerWidth % this.columnWidth;
  var mathMethod = remainder && remainder < 1 ? 'round' : 'ceil';
  // round if off by 1 pixel, otherwise use ceil
  var colSpan = Math[ mathMethod ]( item.size.outerWidth / this.columnWidth );
  colSpan = Math.min( colSpan, this.cols );

  var colGroup = this._getColGroup( colSpan );
  // get the minimum Y value from the columns
  var minimumY = Math.min.apply( Math, colGroup );
  var shortColIndex = colGroup.indexOf( minimumY );

  // position the brick
  var position = {
   x: this.columnWidth * shortColIndex,
   y: minimumY
  };

  // apply setHeight to necessary columns
  var setHeight = minimumY + item.size.outerHeight;
  var setSpan = this.cols + 1 - colGroup.length;
  for ( var i = 0; i < setSpan; i++ ) {
   this.colYs[ shortColIndex + i ] = setHeight;
  }

  return position;
 };

 /**
  * @param {Number} colSpan - number of columns the element spans
  * @returns {Array} colGroup
  */
 Masonry.prototype._getColGroup = function( colSpan ) {
  if ( colSpan < 2 ) {
   // if brick spans only one column, use all the column Ys
   return this.colYs;
  }

  var colGroup = [];
  // how many different places could this brick fit horizontally
  var groupCount = this.cols + 1 - colSpan;
  // for each group potential horizontal position
  for ( var i = 0; i < groupCount; i++ ) {
   // make an array of colY values for that one group
   var groupColYs = this.colYs.slice( i, i + colSpan );
   // and get the max value of the array
   colGroup[i] = Math.max.apply( Math, groupColYs );
  }
  return colGroup;
 };

 Masonry.prototype._manageStamp = function( stamp ) {
  var stampSize = getSize( stamp );
  var offset = this._getElementOffset( stamp );
  // get the columns that this stamp affects
  var isOriginLeft = this._getOption('originLeft');
  var firstX = isOriginLeft ? offset.left : offset.right;
  var lastX = firstX + stampSize.outerWidth;
  var firstCol = Math.floor( firstX / this.columnWidth );
  firstCol = Math.max( 0, firstCol );
  var lastCol = Math.floor( lastX / this.columnWidth );
  // lastCol should not go over if multiple of columnWidth #425
  lastCol -= lastX % this.columnWidth ? 0 : 1;
  lastCol = Math.min( this.cols - 1, lastCol );
  // set colYs to bottom of the stamp

  var isOriginTop = this._getOption('originTop');
  var stampMaxY = ( isOriginTop ? offset.top : offset.bottom ) +
   stampSize.outerHeight;
  for ( var i = firstCol; i <= lastCol; i++ ) {
   this.colYs[i] = Math.max( stampMaxY, this.colYs[i] );
  }
 };

 Masonry.prototype._getContainerSize = function() {
  this.maxY = Math.max.apply( Math, this.colYs );
  var size = {
   height: this.maxY
  };

  if ( this._getOption('fitWidth') ) {
   size.width = this._getContainerFitWidth();
  }

  return size;
 };

 Masonry.prototype._getContainerFitWidth = function() {
  var unusedCols = 0;
  // count unused columns
  var i = this.cols;
  while ( --i ) {
   if ( this.colYs[i] !== 0 ) {
    break;
   }
   unusedCols++;
  }
  // fit container to columns that have been used
  return ( this.cols - unusedCols ) * this.columnWidth - this.gutter;
 };

 Masonry.prototype.needsResizeLayout = function() {
  var previousWidth = this.containerWidth;
  this.getContainerWidth();
  return previousWidth != this.containerWidth;
 };

 return Masonry;

}));

$('.grid').masonry({
 // options...
 itemSelector: '.grid-item',
 columnWidth: 20
});