Forskjell mellom versjoner av «Mac OS X: Prosedyre ved endring av passord på UiB-konto»

Fra IT-hjelp UiB
Linje 21: Linje 21:
  
 
Gå til [[https://it.uib.no/Mac_OS_X:_Hvordan_slette_n%C3%B8kler_p%C3%A5_n%C3%B8kkelringen_(Keychain) Hvordan slette nøkler]] for mer info.
 
Gå til [[https://it.uib.no/Mac_OS_X:_Hvordan_slette_n%C3%B8kler_p%C3%A5_n%C3%B8kkelringen_(Keychain) Hvordan slette nøkler]] for mer info.
 
[[Kategori:Bruksanvisninger]]
 
[[Kategori:Mac OS X]]
 
[[Kategori:Passord]]
 
[[Kategori:Tilgang]]
 
[[Kategori:Klientdrift]]
 
[[Kategori:Bruksanvisninger]]
 
[[Kategori:Mac OS X]]
 
[[Kategori:Passord]]
 
[[Kategori:Tilgang]]
 
[[Kategori:Klientdrift]]
 

Revisjonen fra 16. feb. 2015 kl. 10:08

Prosedyre ved endring av passord på UiB-konto

Ved endring av passord i SEBRA lyt passordet på klientmaskina også oppdaterast. Prosedyren for å gjere dette er:
1. Kople maskina til trådfast UiB-nettverk
2. Restarte maskina
3. Logge inn med brukarnavn og det nye passordet

Ein vil då få opp bilete under:
Oppdater nokkelring passord.jpg

Her velger ein Oppdater nøkkelringpassord Tast inn det forrige passordet ditt, når maskina ber om Nøkkelringpassordet.
Gammelt passord.png

Når du no logger på skal passorda i nøkkelringen være oppdatert til det nye.

Fjerne gamle nøkkelringer

Det kan være lurt å rydde opp i gamle nettverksnøkler for å unngå passordkonflikter.

Gå til [Hvordan slette nøkler] for mer info.