Mac OS X: Oppkobling av hjemmeområde

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

For å koble til ditt hjemmeområde hos UiB som en nettverksdisk fra en privat maskin, må du være tilkoblet med VPN eller Eduroam.

Denne veiledningen er todelt. Instruksjonene de ansatte skal bruke er øverst. De etterfølgende instruksjonene er for studenter.
Ansatte


1. I Finder: /Go -> Koble til tjener.../Connect to Server, eller benytt tastekombinasjonen cmd + k.

KobleTilTjener1.png


2. Skriv inn smb://uib;brukernavn@ og stien til ditt hjemmeområde på formen servernavn.uib.no/underkatalog/brukernavn. Klikk Koble til/Connect. NB! Alt skal skrives inn uten mellomrom. (*)

Windows ansatt.png


3. Se til at riktig domene (uib for ansatte) og brukernavn er valgt, skriv inn passordet ditt og klikk Koble til/Connect.(*)

Brukergodkjenning ansatt.png


4. Ditt hjemmeområde listes som en nettverksdisk i Finder.

Tilkoblet.png


 (*)
 NB! For punkt 2 og punkt 3:
Ordet brukernavn skal byttes ut med ditt eget brukernavn. Ordet servernavn skal byttes ut med navnet på serveren hvor ditt hjemmeområde ligger. Ordet underkatalog skal byttes ut med navnet på den katalogen på serveren hvor ditt hjemmområde er å finne. Ikke alle hjemmeområder er plassert i en underkatalog på serveren.
 Her er et konkret eksempel:
 smb://uib;st11446@skuld.uib.no/home/st11446
 Brukernavnet her er st11446.
 Servernavnet er Skuld.
 Navnet på underkatalogen er home.
 Her er et annet konkret eksempel:
 smb://uib;st11446@ustaoset.uib.no/st11446
 Brukernavnet her er st11446.
 Servernavnet er Ustaoset.
 Her er der ikke nødvendig å oppgi en underkatalog.
 Dersom du er usikker på hvor ditt hjemmeområde ligger kan du registrere en sak på http://bs.uib.no eller kontakte BRITA på 555 84700.


Studenter


1. I Finder: -> Koble til tjener..., eller benytt tastekombinasjonen cmd + k.

KobleTilTjener Lion.png


2. Skriv inn smb://student;brukernavn@ og stien til hjemmeområde ditt på formen servernavn.uib.no/brukernavn. Klikk Koble til/Connect. NB! Alt skal skrives inn uten mellomrom. (*)

UNIX student.png


3. Se til at riktig domene (student for studenter) og brukernavn er valgt, skriv inn passordet ditt og klikk Koble til/Connect. (*)

Brukergodkjenning student.png


4. Ditt hjemmeområde listes som en nettverksdisk i Finder.

TilkobletStud.png


 (*)
 NB! For punkt 2 og punkt 3:
 Ordet brukernavn skal byttes ut med ditt eget brukernavn.
 Ordet servernavn skal byttes ut med navnet på serveren hvor ditt hjemmeområde ligger.
 Her er et konkret eksempel:
 smb://student;st11446@ustaoset.uib.no/st11446
 Brukernavnet her er st11446.
 Servernavnet her er Ustaoset.
 Dersom du er usikker på hvor ditt hjemmeområde ligger kan du registrere en sak på http://bs.uib.no eller oppsøke brukerstøtte for studenter ved IT-assistentene.