Forskjell mellom versjoner av «LDAP for Mail (Mac)»

Fra IT-hjelp UiB
m (1 revision: Import av kategorien Macintosh fra Test3Wiki)
(Ingen forskjell)

Revisjonen fra 2. jun. 2009 kl. 14:14

Hva LDAP er

"Lightweight Directory Access Protocoll (LDAP) er en protokoll (språk) som brukes til oppslag i en katalogtjeneste på en server. Og brukes blant annet i Microsofts Active Directory servere. Den brukes både til spørring og endring på en nettverkstjener (server). LDAP bruker port 389." (fra norske wikipedia) http://en.wikipedia.org/wiki/Lightweight_Directory_Access_Protocol


Hva LDAP gjør

Henter ut potensielle mottagere (under @uib-domenet) av mail direkte fra adressefeltet, slik at når du skriver "eir.." så får du opp potensielle mottagere, som eirk.nordman, eirin.nordkvinne, eirik.nordmann osv.

400x184 LDAProcker.jpg

Det er jo litt praktisk!

App mail.jpg

Sette opp LDAP i Apple Mail

Først: Du må finne litt info om UiBs? LDAP server, det kan du finne her: http://www.katalog.uninett.no/ldap/finn/servere.php For enkelhetsskyld, her er det:

Universitetet i Bergen

Host: ldap.uib.no
Port: 389
Rotobjekt: o=Universitetet i Bergen, c=NO
Tegnsett: UTF-8
URL: ldap://ldap.uib.no/o=Universitetet i Bergen, c=NO


Så begynner vi:

1. Velg Mail > Preferences…. (hurtigtast: cmd + ,)

2. Klikk Composing . Du får opp denne dialogboksen:

400x383 macosxmailprefscomp-0.jpg

3. Klikk Configure LDAP… og du får opp denne

400x383 macosxmailprefsldap01.jpg

4. Kilkk på den lile +knappen og denne dukker opp

356x400 LDAP settings.jpg

Her har trenger du å gi instillingen et navn (UiB LDAP), servnernavn (ldap.uib.no), search base (o=Universitetet i Bergen, c=NO), porten kan stå som den står (389) og subtree er ok.

5. klikk ok "and it just works"!

Når du nå skriver inn bokstaver i adressefeltet, så kommer forslagene fra ldap etter de bokstavene du klikker.

400x184 LDAProcker.jpg

Du kan også bruke UiBs? LDAP tjeneste i Adresseboken, se http://stavelin.com/blog/2008/08/25/sla-deg-opp-med-ldap/

Denne guiden er inspirert av NUIT og UiO.

Hvis du ikke har satt opp Mail med din UiBkonto? på din mac, kan du lese om hvordan her.