Installere python virtualenv

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 28. okt. 2016 kl. 13:01 av Tne071 (diskusjon | bidrag) (Ny side: == Virtualenv == Virtualenv er et verktøy som løser problematikken med å ha flere python prosjekt med forskjellige/motstridene krav på en maskin. Det virtualenv gjør er at det lage...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Virtualenv

Virtualenv er et verktøy som løser problematikken med å ha flere python prosjekt med forskjellige/motstridene krav på en maskin. Det virtualenv gjør er at det lager et isolert område som prosjektet kan leve i med en kopi av alt du trenger for å kjøre et python program.


Installer virtualenv :

[user@hostname ~]$ sudo apt-get install python-virtualenv

Da er virtualenv installert og man kan lage et isolert område for prosjektet som også installerer pip til prosjektet ditt:

[user@hostname ~]$ cd sti/til/mineprosjekt
[user@hostname mineprosjekt]$ virtualenv mittprosjekt_env
[user@hostname mineprosjekt]$ cd mittprosjekt_env
[user@hostname mittprosjekt_env]$ source bin/activate

Da er man klar til å installere det man ønsker av python pakker til prosjektet.

[user@hostname mittprosjekt_env]$ pip install PythonPakke
  • Pakkene blir da liggende i mittprosjekt_env/ og er tilgjengelig for kun dette prosjektet.


Når man er ferdig kan man bare kjøre følgende kommando for å avslutte arbeidet i virtualenv:

(mittprosjekt_env)[user@hostname mittprosjekt_env]$ deactivate