Innlogging wiki

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 20. mai 2022 kl. 12:09 av Mihho (diskusjon | bidrag) (En rundt 60 wiki'er er blitt avviklet i det siste pga manglende tilbakemeldinger)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

UiB har per dags dato ca 60 wiki'er i drift. Noen er åpne og andre er lukket. I og med at vi ikke har to-faktor eller feide innlogging, blir nå innloggingen for alle wiki'ene begrenset til UiB nettverket.

Det betyr at dersom en er utenfor UiB må en kople opp med VPN

Dersom en opplever problemer med innloggingen, kan dette meldes som sak til:

ENGLISH: UiB have today around 60 wiki's running. Some are open and others are closed. We don't have any two-factor nor Feide login, so from now on all logins has to be done through VPN if you are outside of the UiB network.

If you encounter any problems with login, you can report this at: