Forskjell mellom versjoner av «Innkjøpsveiledning for AV-utstyr»

Fra IT-hjelp UiB
(Erstatter siden med «[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?unid=ee7ff738fae5409ab1c7eb0bd6849300 Denne informasjonen finner du nå i UiBhjelp.]»)
 
Linje 1: Linje 1:
'''UiB har fra og med 13. september 2018 sluttet seg til rammeavtale levert av Unit, for innkjøp av AV-utstyr.'''
+
[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?unid=ee7ff738fae5409ab1c7eb0bd6849300 Denne informasjonen finner du nå i UiBhjelp.]
 
 
(Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning)
 
 
 
 
 
Avtalen har to kategorier.
 
 
 
:* Kategori A: AV-utstyr
 
 
 
:* Kategori B: Utstyr for videoproduksjon
 
 
 
Les mer om avtalen her: https://www.unit.no/rammeavtale-av-utstyr rammeavtale-av-utstyr
 
 
 
 
 
Det er tre leverandører som er tilsluttet avtalen i UiBs geografiske område: Atea, Kinly og Caverion. UiBs kontakt med disse tre leverandørene skal gå via disse epostadressene:
 
 
 
:* av.uib@atea.no
 
 
 
:* post@kinly.com
 
 
 
:* helge.lilleskare@caverion.com
 
 
 
 
 
 
 
----
 
 
 
== Generelt om innkjøp på rammeavtaler ==
 
 
 
 
 
Ofte stilte spørsmål - Anskaffelser og innkjøp https://www.uib.no/foransatte/101336/ofte-stilte-spørsmål-anskaffelser-og-innkjøp#generelle-sp-rsm-l
 
 
 
 
 
== AV-utstyr til nye undervisningsrom og opprustning/modernisering av eldre undervisningsrom ==
 
Kontakt oss gjennom [https://hjelp.uib.no/ UiBhjelp] med forespørsel. Fagnære undervisningsrom betales av miljøet selv. Åpne undervisningsrom som kan bookes av alle ansatte ved UiB og der disse kan få selvstendig tilgang dekkes over sentrale midler som IT-avdelingen disponerer og prioriterer innen.
 
 
 
== AV-utstyr til nye møterom, opprustning/modernisering av eldre møterom og innkjøp av infoskjermer. ==
 
 
 
 
 
'''Fra mars 2019 har UiB inngått egen rammeavtale med Kinly om kjøp og installasjon av infoskjermer, AV-utstyr til nye møterom, og opprustning/modernisering av eldre møterom.'''
 
 
 
UiB har avtale om faste priser for utrustning og installasjon av fem forskjellige standardiserte løsninger:
 
 
 
{| class="wikitable" style="width: 85%;"
 
|-
 
| style="width: 20%"| Standard møterom:
 
| style="width: 30%"| kr 48.772 + MVA
 
|-
 
|Forenklet møterom med 65¨ skjerm:
 
|kr 12.531 + MVA
 
|-
 
|Forenklet møterom med 86¨ skjerm:
 
|kr 27.815 + MVA
 
|-
 
|Videomøterom:
 
|kr 64.916 + MVA
 
|-
 
|Videomøterom m/Skype Room System:
 
|kr 94.377 + MVA
 
|}
 
 
 
For en ren infoskjerm bestilles et av de forenklede møterommene og en PC for montering bakom skjermen.
 
 
 
== PC til møterom eller infoskjerm ==
 
Hvis bestillingen er til en infoskjerm eller hvis møterommet skal ha fastmontert PC må dette bestilles separat. Bestill [https://it.uib.no/Innkj%C3%B8psveiledning_for_PC_(2019)#HP_EliteDesk_800_Desktop_Mini_G4] med monteringsbrakett tidsnok til at dette er på plass når AV-leverandør kommer for å montere. IT-avdelingen installerer programvare på PCen. Husk at PC må ha både nettverks- og egen strøm-kontakt tilgjengelig.
 
 
 
[[File:møterom.png|350px]]
 
 
 
== Standard møterom ==
 
 
 
Møterom med eller uten fastmontert datamaskin, AV-styringsenhet på møtebordet, videoprojektor i tak, lerret på vegg. Antatt takhøyde i rommet: 2,7 meter. Sitteplasser for 6 til 14 personer rundt møtebordet. Tilkoblinger for medbrakt utstyr (laptop mm) i to bordbrønner i møtebord. Projektoren skal i tillegg kunne ta imot trådløse signaler fra mobile enheter vha Miracast-teknologi eller tilsvarende.
 
 
 
:* Standard møterom: kr 48.772 + MVA
 
 
 
I praksis vil de aktuelle rommene og løsningene nesten alltid avvike noe fra standardløsningen som er beskrevet her.
 
 
 
Ta kontakt med Kinly på post@kinly.com for å avtale en befaring av det aktuelle lokalet, og eventuelt få et tilpasset tilbud.  Send gjerne med målsatt tegning eller bilde av rommet.
 
 
 
[[File:Lerret.png|500px]]
 
 
 
Eventuelt utstyr for Skype-for-Business-videomøter bestilles utenom. Se informasjon her: https://it.uib.no/Innkjøpsveiledning_for_kamera_og_mikrofon_til_møterom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[File:forenklet møterom.png|300px]]
 
 
 
== Forenklet møterom eller infoskjerm ==
 
 
 
Møterom uten fast datamaskin, for opptil 6 personer. 65¨ eller 86¨ storskjerm på vegg. Lyd- og bildetilkobling med HDMI-kabel (og eventuelt overganger). Det er ingen AV-styringsenhet i rommet. Skjermen våkner automatisk når den får signal inn. Her brukes vanligvis eget datautstyr og WiFi-nett. Bestillende enhet må bestille PC selv, dersom det er ønsket med fast PC i rommet. Denne kan også brukes for å bestille informasjonsskjermer.
 
 
 
:* Forenklet møterom med 65¨ skjerm: kr 12.531 + MVA
 
 
 
:* Forenklet møterom med 86¨ skjerm: kr 27.815 + MVA
 
 
 
I praksis vil de aktuelle rommene og løsningene nesten alltid avvike noe fra standardløsningen som er beskrevet her.
 
 
 
Ta kontakt med Kinly på post@kinly.com for å avtale en befaring  av det aktuelle lokalet, og eventuelt få et tilpasset tilbud.  Send gjerne med målsatt tegning eller bilde av rommet.
 
 
 
[[File:Skjerm.png|500px]]
 
 
 
Eventuelt utstyr for Skype-for-Business-videomøter bestilles utenom. Se informasjon her: https://it.uib.no/Innkjøpsveiledning_for_kamera_og_mikrofon_til_møterom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[File:videomøterom.png|500px]]
 
 
 
== Videomøterom ==
 
 
 
Møterom uten fastmontert datamaskin, for opptil 8 personer. To 65¨ videoskjermer med innebygd høyttaler. Styringsenhet for Skype-for-business (ev. Skype Room System). Her brukes vanligvis eget datautstyr, som kobles til med HDMI-kabel i bordbrønn.
 
 
 
I praksis vil de aktuelle rommene og løsningene nesten alltid avvike noe fra standardløsningen som er beskrevet her.
 
 
 
Ta kontakt med Kinly på post@kinly.com for å avtale en befaring  av det aktuelle lokalet, og eventuelt få et tilpasset tilbud.  Send gjerne med målsatt tegning eller bilde av rommet.
 
 
 
 
 
 
 
'''For alle romtyper forutsettes at bestillende enhet selv sørger for at det er tilstrekkelig med strøm- og nettverkspunkter for møteromsutstyret. Kontakt UiBs elektriker for å sikre at dette er klart.'''
 
 
 
'''I praksis vil løsningene ligne på malene i varierende grad. Dersom prisen avviker mer en ca 25% fra de oppgitte prisene for våre maler, og det er liten forskjell på utstyrspakken i forhold til malene, bør du rådføre deg med ITA før bestilling.'''
 
 
 
IT-avdelingens Faggruppe for samhandlings- og undervisningsteknologi kan kontaktes på epost: fsut-av@it.uib.no
 
 
 
 
 
== Innkjøp av andre typer AV-utstyr under NOK 100.000,- ==
 
 
 
 
 
Avrop gjøres ved enkel prissammenligning mellom tilbud fra de tre leverandørene.
 
 
 
Bruk gjerne dette skjemaet: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5673952
 
 
 
Forespørsler sendt med dette skjemaet vil gå til de gjeldene rammeavtaleleverandørene, og lagres av IT-avdelingen for å kunne tilby bedre brukerstøtte og utvikle tjenesten.
 
 
 
 
 
== Innkjøp av andre typer AV-utstyr over NOK 100.000,- ==
 
 
 
 
 
Avrop gjøres ved minikonkurranser for de tre leverandørene. Minikonkurranser skal gjennomføres med bistand fra Seksjon for innkjøp. Se https://www.uib.no/foransatte/101349/rammeavtale-med-minikonkurranse
 

Nåværende revisjon fra 3. aug. 2020 kl. 09:20