Forskjell mellom versjoner av «Innkjøpsveiledning»

Fra IT-hjelp UiB
Linje 25: Linje 25:
 
Blekkskrivere skal ikke kjøpes inn til noe formål pga.  altfor høye driftskostnader, og liten/ingen støtte for bruk i  stordrift.  
 
Blekkskrivere skal ikke kjøpes inn til noe formål pga.  altfor høye driftskostnader, og liten/ingen støtte for bruk i  stordrift.  
  
[[Produktguidene]] viser anbefalte modeller fra våre  leverandører. Det gis ikke brukerstøtte på andre modeller enn dem som er oppgitt i guiden.  
+
[[Produktguidene]] viser anbefalte modeller fra våre  leverandører. Det gis ikke brukerstøtte på andre modeller enn dem som er oppgitt i guidene.  
  
 
=== Innkjøpav programvare ===
 
=== Innkjøpav programvare ===

Revisjonen fra 17. feb. 2010 kl. 14:41

Informasjon.gif Autoritativ informasjon! Denne siden inneholder informasjon som er autoritativ og vedlikeholdes av IT-avdelingen.


Generellt om innkjøp av data- og teleutstyr

Det er viktig at du følger innkjøpsveiledningen når du skal kjøpe data- og teleutstyr. Innkjøpsveiledningen viser til datamaskiner, skrivere og annet datautstyr som er testet og kvalitetssikret av oss. For å sikre stabil drift og effektiv brukerstøtte er IT-avdelingen avhengige av at datautstyret er standardisert og at det samspiller med våre systemer (se også serviceerklæring fra IT-avdelingen. Det er derfor viktig at innkjøpsanbefalingene følges.


Universitetet i Bergen har bindende rammeavtaler for alt kjøp av datautstyr. Det er ikke anledning til å gå utenom disse avtalene og kjøp fra andre leverandører.


Innkjøp av mobiltelefoner


Innkjøp av skrivere

Alle nye skrivere og multifunksjons-maskiner skal bestilles med SafeCom Pullprintløsning. Blekkskrivere skal ikke kjøpes inn til noe formål pga. altfor høye driftskostnader, og liten/ingen støtte for bruk i stordrift.

Produktguidene viser anbefalte modeller fra våre leverandører. Det gis ikke brukerstøtte på andre modeller enn dem som er oppgitt i guidene.

Innkjøpav programvare

En rekke programvare er tilgjengelig for alle via felles UiB lisens, mens annen programvare må skaffes for hver enkelt. IT-avdelingen distribuerer felles programvare og installerer programvare på UiB-maskiner.

Se Programvare ved UiB for mer informasjon.


Dersom du har spørsmål om innkjøp av data- og teleutstyr samt progrtamvare kan du registrere det til IT-avdelingen på https://bs.uib.no eller via BRITA på telefon (555) 84700.