Forskjell mellom versjoner av «Innkjøp av mobiltelefon»

Fra IT-hjelp UiB
(Erstatter siden med «[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?unid=7af7900154ad457c87567929b0515d9c Denne informasjonen finner du nå i UiBhjelp.]»)
 
Linje 1: Linje 1:
==Ordning for UiB-mobiltelefon ==
+
[https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/knowledgeitem?unid=7af7900154ad457c87567929b0515d9c  Denne informasjonen finner du i UiBhjelp.]
 
 
UiB kan stille mobiltelefon og abonnement til disposisjon for ansatte når tjenstlige behov tilsier det. Det er leder som tar stilling til når ordningen skal brukes. Ordningen er hjemlet i [https://lovdata.no/dokument/SPH/sph-2015/KAPITTEL_10#KAPITTEL_10-2 Statens Personalhåndbok, kap 10-2]. Se nærmere informasjon på siden [http://www.uib.no/it/95438/kj%C3%B8p-og-bruk-av-mobiltelefon-dekket-av-uib Kjøp og bruk av mobiltelefon dekket av UiB]
 
 
 
Siden det er tjenstlige behov som skal dekkes, skal både mobiltelefon og abonnement være inkludert i ordningen. Mobiltelefonen er UiBs eiendom.
 
 
 
==Oppsett av ny mobiltelefon==
 
 
 
Du kan selv overføre innhold (data, kontakter, tekstmeldinger osv.) fra gammel til ny telefon.
 
Vi har laget en hjelpeside for å hjelpe deg å komme i gang. [[Overføring av innhold fra gammel mobiltelefon|Klikk her for å lese mer.]]
 
 
 
IT-avdelingen har dessverre ikke kapasitet til å utføre selve overføringen. Men vi kan svare på eventuelle spørsmål du måtte ha angående oppsett av mobiltelefon, vennligst kontakt brukerstøttesenteret [[BRITA]].
 
 
 
==Bestillingsprosedyre, veiledning for bestillere og ledere==
 
 
 
Mobiltelefoner bestilles som andre varer, med elektronisk bestilling gjennom Basware PM.
 
Selve telefonen bestilles fra UiBs leverandør Techstep av lokale bestiller. [[Ny rammeavtale for mobiltelefoner og nettbrett | Alle kan se vareutvalg og priser i nettbutikken uten å bestille]]. NB: De oppgitte prisene er eks. mva.
 
 
 
Før bestillingen sendes i PM, må det Det må alltid oppgis i kommentarfeltet hvilket abonnement telefonen skal brukes med. Det er tre hovedalternativer:
 
 
 
# '''Telefonen skal brukes med et abonnement som allerede tilhører organisasjonen.''' (Typisk hvis den skal erstatte en annen telefon.) Opplys da om dette og oppgi telefonnummeret den skal brukes med og navnet på brukeren, f.eks. ved å skrive "Skal brukes med eksisterende UiB-abonnement 987 65 432, Erik Eriksen" i kommentarfeltet i bestillingen.
 
# '''Det skal opprettes et nytt abonnement til telefonen.''' Skriv i så fall dette i kommentarfeltet. ("Skal ha nytt abonnement".) <br>Smart-telefoner vil få basisabonnement pluss surfepakke "medium". Eventuell endring av surfepakke vil bli vurdert etter forbruk. <br>Andre mobiltelefoner vil få basisabonnement uten surfepakke. <br>Ved oppretting av nytt abonnement må det sendes inn avtaleskjema (se [https://it.uib.no/ithjelp/images/7/70/Mobiltelefon-del1-avtaleskjema_form.pdf https://it.uib.no/ithjelp/images/7/70/Mobiltelefon-del1-avtaleskjema_form.pdf]). Dette bør fylles ut og signeres når mobiltelefonen bestilles, og sendes til [mailto:mobil@uib.no mobil@uib.no]. Mobiltelefon med SIM-kort kan ikke leveres ut før utfylt og signert avtaleskjema er levert.
 
# '''Et eksisterende nummer/abonnement skal overføres fra annen eier til UiB (portering).''' Oppgi i så fall hvilket abonnement (telefonnummer) det gjelder. <br>Også ved slik portering skal avtaleskjema fylles ut og sendes til [mailto:mobil@uib.no mobil@uib.no] før nytt SIM-kort utleveres (se punkt 2). Overføringsskjema for abonnementet fylles ut av IT-avdelingen, og må signeres av bruker før portering kan skje.
 
 
 
Telefonen sendes fra leverandør direkte til bestillende institutt/avdeling.
 
 
 
Randsoneinstitusjoner som ''ikke'' bruker bestilling gjennom BasWare, bestiller ved å registrere en sak i [https://hjelp.uib.no UiBhjelp].
 
 
 
[[en:Mobile_phone_models]]
 
{{Autoritativ informasjon}}
 
 
 
[[Kategori:Mobiltelefoni]]
 
[[Kategori:Innkjøp]]
 

Nåværende revisjon fra 3. aug. 2020 kl. 09:24