IT-tjenester for gjester

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 19. feb. 2010 kl. 08:47 av Mgmjv (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjon.gif Autoritativ informasjon! Denne siden inneholder informasjon som er autoritativ og vedlikeholdes av IT-avdelingen.


Eduroam

Eksterne ansatte og studenter som besøker UiB kan via Eduroam få tilgang til Internett med sin brukerkonto fra egen institusjon. Dette gjelder også UiB-brukere som besøker andre institusjoner i Eduroam-samarbeidet.

Eduroam vil bli tilgjengelig alle steder UiB har trådløst datanett. Etter planen vil det vere ferdig utbygd i løpet av 2009.


Gjestekontoer

UiB tilbyr to typer kontoer for gjester:

Nettkonto gir tilgang til trådløst nettverk fra egne bærbare.

Kurskonto gir tilgang til pålogging på UiBs PC-er, midlertidig lagring på server og utskrift.


Gjestekontoer har en varighet på en eller flere dager.

Rekvirenten står som kontoansvarlig og må ha oversikt over hvem det er rekvirert konto til, hvis det skulle bli behov for å finne ut det i ettertid.


Nettkonto

Nettkonto er opprettet for at ansatte skal kunne gi tilgang til trådløst nett for gjester som har med egen bærbar datamaskin.

  • Opprett nettkonto - gjøres av den ansatte selv.
  • Nettkonto gir tilgang til pålogging til trådløst datanett på campus fra egen bærbar datamaskin.
  • Nettkonto kan gis en varighet på 1, 3 eller 7 dager.

Når konto er rekvirert vil det bli presentert en webside med brukernavn og passord som gjesten skal benytte, samt en kortfattet veiledning om bruk av tjenesten.


Kurskonto

Gjester som har behov for tilgang til UiBs utstyr trenger en kurskonto. Slike brukere kan for eksempel være kursdeltakere eller gjesteforelesere.

Pålogging : til PC-er driftet av UiBs sentrale IT-avdeling
Midlertidig lagring : på eget område på server (uten sikkerhetskopiering)
Utskrift : via Pullprint (men ikke skann til e-post)
Pålogging : til trådløst datanett på campus fra egen bærbar
  • Kurskonto kan gis en varighet på 1 - 30 dager.

Legg merke til:

  • Kurskontoer med tilhørende midlertidige lagringsområder slettes automatisk ved utløpsdato, og at det ikke tas backup av det som eventuelt lagres der.
  • Skann til e-post er ikke tilgjengelig via Pullprint-tjenesten, siden det ikke knyttes e-postadresse til kursontoer.
  • Alt utskriftsforbruk på studentskrivere vil bli fakturert stedkoden til den som oppretter kurskontoen (som for ansatte- og andre-kontoer).