IT-tjenester for gjester

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 5. feb. 2010 kl. 10:50 av Edpjm (diskusjon | bidrag) (kun uvesentlige detaljer)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjon.gif Autoritativ informasjon! Denne siden inneholder informasjon som er autoritativ og vedlikeholdes av IT-avdelingen.


Eduroam

Eksterne ansatte og studenter som besøker UiB kan via Eduroam få tilgang til Internett med sin brukerkonto fra egen institusjon. Dette gjelder også UiB-brukere som besøker andre institusjoner i Eduroam-samarbeidet.

Eduroam vil bli tilgjengelig alle steder UiB har trådløst datanett. Etter planen vil det vere ferdig utbygd i løpet av 2009. Er det behov for Eduroam-tilgang raskt, vennligst registrer en forespørsel til IT-avdelingen.

Les mer om Eduroam.


Gjestekontoer

UiB tilbyr to typer kontoer for gjester:

Nettkonto gir tilgang til trådløst nettverk fra egne bærbare.

Kurskonto gir tilgang til pålogging på UiBs PC-er, midlertidig lagring på server og utskrift.


Gjestekontoer har en varighet på en eller flere dager.

Rekvirenten står som kontoansvarlig og må ha oversikt over hvem det er rekvirert konto til, hvis det skulle bli behov for å finne ut det i ettertid.


Nettkonto

Nettkonto er opprettet for at ansatte skal kunne gi tilgang til trådløst nett for gjester som har med egen bærbar datamaskin.


Nettkonto gir tilgang til:

Nettkonto kan gis en varighet på 1, 3 eller 7 dager.

Når konto er rekvirert vil det bli presentert en webside med brukernavn og passord som gjesten skal benytte, samt en kortfattet veiledning om bruk av tjenesten.

Oppretting av gjestekonto gjøres av ansatte på https://tjinfo.uib.no/nettkonto


Kurskonto

Gjester som har behov for tilgang til UiBs utstyr trenger en kurskonto. Slike brukere kan for eksempel være kursdeltakere eller gjesteforelesere.


Kurskonto gir tilgang til:

  • Pålogging til PC-er driftet av UiBs sentrale IT-avdeling
  • Midlertidig lagring på eget område på server (uten sikkerhetskopiering)
  • Utskrift via Pullprint (men ikke skann til e-post)
  • Pålogging til trådløst datanett på campus fra egen bærbar


Legg merke til:

  • Kurskontoer med tilhørende midlertidige lagringsområder slettes automatisk ved utløpsdato, og at det ikke tas backup av det som eventuelt lagres der.
  • Skann til e-post er ikke tilgjengelig via Pullprint-tjenesten, siden det ikke knyttes e-postadresse til kursontoer.
  • Alt utskriftsforbruk på studentskrivere vil bli fakturert stedkoden til den som oppretter kurskontoen (som for ansatte- og andre-kontoer).

Kurskonto kan gis en varighet på 1 - 30 dager.

Oppretting av kurskonto gjøres av ansatte via SEBRA.