IT-forum 2019

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 12. mar. 2019 kl. 16:36 av Edpjm (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

IT-forum-2019-header.png


Velkommen til Universitetet i Bergens IT-forum 2019 tirsdag 9. og onsdag 10. april på Solstrand Hotel & Bad ved Os.

IT-forum er en årlig konferanse arrangert av IT-avdelingen ved Universitetet i Bergen. Målgruppen er brukere og leverandører av IT-tjenester ved universitetet, og våre lokale og regionale samarbeidspartnere.


Påmelding

=> Kommer snart!


Program tirsdag 9. april

Programmet med innhold og tider er under arbeid og med forebehold. Tema / beskrivelser er til dels foreløpige / arbeidstitler.

09:00 ANKOMST OG LITT Å BITE I
09:30

Velkommen til IT-forum

Tore Burheim, UiB IT-avdelingen:

Tore Burheim er IT-direktør ved Universitetet i Bergen.
Tore Burheim.jpg
09:40

Erfaringer fra lokale, regionale og nasjonaler løsninger og tjenester

Erik Hansen, administrerende direktør Helse Vest IKT
10:10

Unit - ny styringsmodell og handlingsplaner

Roar Olsen, Direktør Unit
10:40 PAUSE
11:00

Utfordringer knyttet til forskning

Robert Bjerknes, Professor, Viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger ved Universitetet i Bergen
12:00 LUNSJ
13:00

Paneldebatt:

Hva skal til for at vi skal lykkes med digitalisering av universitets og høyskolesektoren?

Deltagere i debatten: Roar Olsen, direktør Unit, MAthilde Holm, programdirektør digitalisering ++

Debattleder: Tore Burheim IT-direktør UiB

13:40 PAUSE
14:00

Lett-og tungvekts IT: hvordan organisere fagnær IT innen forskning, utdanning og innovasjon

I dette innlegget vil jeg vurdere hvilke digitale utfordringer som påvirker IT organiseringen ved UiO. Spesielt vil det bli lag vekt på hvordan vi kan organisere IT virksomheten slik at man kan skape innovasjon med IT i flere hastigheter. Skille mellom lett- og tungvekts IT er blitt stadig mer sentralt i forskningen om informasjonssystemer de siste årene og hvordan man kan utvikle IT plattformer som muliggjør bruk av data for å utvikle virksomheten innen forskning, utdanning og innovasjon. Et sentralt spørsmål for UiO og andre universiteter er hvordan vi kan skape vilkår for bedre ressursutnyttelse av de IT investeringer som gjøres og at ressursene rettes inn mot kjernevirksomheten.

Sten Ludvigsen er professor innen kunnskapsområdet læring og teknologi (2004-). Han er nå dekan ved utdanningsvitenskaplige fakultet ved UiO (2017-2020). Han leder UiOs arbeid med en masterplan for IT – en digitaliseringsstrategi. Leder styringsgruppen for program for administrativ forbedring og digitalisering ved UiO. Han ledet InterMedia (2004-2009) et tverrfaglig senter innen læring og teknologi, har vært forskningsleder for forskergrupper siden 2001 og frem til 2016. Har arbeidet med elæring ved det Medisinske fakultet UiO (2015-2015). Ledet av ’Kaleidoscope – Network of Excellence’ i Technology Enhanced Learning (2007-2008), samt deltaker og leder for ulike aktiviteter i perioden 2004-2007. Er sjefsredaktør for «The International Journal of Computer Supported Collaborative Learning» (2016-2020).
14:30 Program under arbeid
15:00 PAUSE
15:15

NAIS, NAV

Line Moseng
15:45 Program under arbeid Line Moseng
16:15 SLUTT PÅ DAGENS FAGLIGE PROGRAM
18:30 APERITIF
19:00 FELLES MIDDAG


Program onsdag 10. april

Programmet med innhold og tider er under arbeid og med forebehold. Tema / beskrivelser er til dels foreløpige / arbeidstitler.

09:00

Avhandlingsportalen

Ingrid Cutler og Tarje Lavik Universitetsbiblioteket
09:30

Digitalisering for læring 2.0

Magnus Svendsen Nerheim og Stig-Helge Larsen, IT-avdelingen UiB
10:15

Sikker video

Terje Sagstad og Cato Kolås, IT-avdelingen UiB
10:55 PAUSE
11:15

Prosjekt, portefølje

Hvordan sikre at vi jobbe med de rette tingene - på den rette måten?
12:15 LUNSJ
13:15

Teams og Office 365 som samhandlingsplattform

Laila Langhaug og Robert, IT-avdelingen UiB
14:00 PAUSE
14:15

15:00 AVSLUTNING AV IT-FORUM

Solstrand2018a.jpg