Forskjell mellom versjoner av «IT-forum 2019»

Fra IT-hjelp UiB
(Lagt til foto: Ingrid Cutler og Tarje Lavik)
(Lagt til foredrag Kristoffer Hopsdal)
Linje 187: Linje 187:
 
|- style="vertical-align:top;"
 
|- style="vertical-align:top;"
 
| 11:30
 
| 11:30
| Program under arbeid
+
| '''Den moderne arbeidsplassen'''
|
+
Teknologi har blitt en overveldende stor del av en arbeidshverdag. Vi kan ikke utføre arbeidet vårt lenger uten å være tilkoblet omverdenen. Hvilke krav stiller dette til bygget, til leietaker og til utbygger? Skal man i det hele tatt vurdere et digitaliseringsløp, må den den digitale grunnmuren på plass først. Dette finnes ingen formelle krav til i dag. Hva bør man tenke på når man pusser opp, flytter eller bygger nytt?
|
+
| Kristoffer Hopsdal er leder for Digital Byggutvikling hos IT-infrastrukturspesialisten Atea AS. Gjennom sine tolv år som leder i AV/IT-bransjen har han vært involvert i en hel rekke offentlige og private byggutviklingsprosjekter. I dag rådgir han bedrifter i nybygg-, flytte- eller renoveringsprosjekter med strategisk tilnærming rundt implementering av digital infrastruktur for å oppnå bærekraftighet, innsikt og effektivisering.
 +
|  
 
|- style="vertical-align:top;"
 
|- style="vertical-align:top;"
 
| 12:05
 
| 12:05

Revisjonen fra 5. apr. 2019 kl. 09:31

IT-forum-2019-header.png


Velkommen til Universitetet i Bergens IT-forum 2019 tirsdag 9. og onsdag 10. april på Solstrand Hotel & Bad ved Os.

IT-forum er en årlig konferanse arrangert av IT-avdelingen ved Universitetet i Bergen. Målgruppen er brukere og leverandører av IT-tjenester ved universitetet, og våre lokale og regionale samarbeidspartnere.


Påmelding

Påmeldingsfristen gikk ut 26. mars
- Har du ikke meldt deg på, men ønsker å delta likevel?
- Ønsker du å endre eller kansellere din påmelding?
=> Ta kontakt!

Program tirsdag 9. april

Programmet med innhold og tider er under arbeid og med forebehold. Tema / beskrivelser er til dels foreløpige / arbeidstitler.

09:00 ANKOMST OG LITT Å BITE I
09:30 Velkommen til IT-forum Tore Burheim er IT-direktør ved Universitetet i Bergen.
Tore Burheim.jpg
09:40 Erfaringer fra realisering av lokale, regionale og nasjonale IT-løsninger og tjenester i helsesektoren Erik M. Hansen er administrerende direktør for Helse Vest IKT Erik-M.-Hansen-Helse-Vest-IKT.jpg
10:10 Fra strategi til handlingsplaner. Hvordan kan sektoren jobbe sammen og lykkes? Roar Olsen er direktør for Unit RoarOlsen.jpg
10:40 PAUSE
10:55 Hva gjør de beste i staten? Hva kan Universitets og høyskolesektoren lære?

Generelt mangler det teori og systematisert empiri om hva digitaliseringen gjør med kravene til ledelse. Dette gjelder også i offentlig sektor. Det er lett for at vi holder oss til tradisjonelle forestillinger om hva god ledelse innebærer. Det er imidlertid god grunn til å anta at ledere i en digital tid må prioritere annerledes og ta i bruk nye virkemidler. For at vi skal lykkes med digitalisering av forvaltningen er det nødvendig å utvikle vår forståelse av hva endringene i ledelsesadferd handler om og hvilket nytt innhold vi må legge i begrepet «ledelse». Det må bygges ny kunnskap, og ledernes verktøykasser må fornyes. I mitt innlegg vil jeg presentere funn fra en studie av hva noen av de beste og mest digitalt orienterte lederne i offentlig sektor gjør og tenker, og hva vi kan lære av dette.

Jon Iden er professor ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH Norges Handelshøyskole. Han forsker og underviser i digitalisering og prosessledelse. John Iden.jpg
11:25 Digital gjennomføringsevne. Erfaringer fra lokalt drevet digitale innovasjoner Mathilde Holm er programdirektør for digitalisering ved Universitetet i Bergen 150px-Mathilde holm.jpg
12:00 LUNSJ
12:45 Paneldebatt:

Hva skal til for at vi skal lykkes med digitalisering av universitets- og høyskolesektoren?

Deltagere i debatten: Mathilde Holm, Jon Iden og Roar Olsen.
Debattleder:Tore Burheim
Exchange-of-ideas-222786 640.jpg
13:15 Program under arbeid
13:45 PAUSE
14:00 Lett-og tungvekts IT: hvordan organisere fagnær IT innen forskning, utdanning og innovasjon

I dette innlegget vil jeg vurdere hvilke digitale utfordringer som påvirker IT-organiseringen ved UiO. Spesielt vil det bli lagt vekt på hvordan vi kan organisere IT-virksomheten slik at man kan skape innovasjon med IT i flere hastigheter. Skille mellom lett- og tungvekts-IT er blitt stadig mer sentralt i forskningen om informasjonssystemer de siste årene og hvordan man kan utvikle IT-plattformer som muliggjør bruk av data for å utvikle virksomheten innen forskning, utdanning og innovasjon. Et sentralt spørsmål for UiO og andre universiteter er hvordan vi kan skape vilkår for bedre ressursutnyttelse av de IT-investeringer som gjøres og at ressursene rettes inn mot kjernevirksomheten.

Sten Ludvigsen er professor innen kunnskapsområdet læring og teknologi (2004-). Han er nå dekan ved det utdanningsvitenskaplige fakultet ved UiO (2017-2020). Han leder UiOs arbeid med en masterplan for IT – en digitaliseringsstrategi. Leder styringsgruppen for program for administrativ forbedring og digitalisering ved UiO. Han ledet InterMedia (2004-2009) et tverrfaglig senter innen læring og teknologi, har vært forskningsleder for forskergrupper siden 2001 og frem til 2016. Har arbeidet med e-læring ved det Medisinske fakultet UiO (2015-2015). Ledet av ’Kaleidoscope – Network of Excellence’ i Technology Enhanced Learning (2007-2008), samt deltaker og leder for ulike aktiviteter i perioden 2004-2007. Er sjefsredaktør for «The International Journal of Computer Supported Collaborative Learning» (2016-2020). Ludvigsen.jpg
14:30 Hvordan gjøre UiB bedre til å levere gevinster og resultater på prosjekter?

Gjør UiB de riktige tingene riktig? Hva har vi lært og hva kan vi lære av andre? Hva er utfordringene vi må overvinne for å oppnå suksess med prosjekter som settes i gang? Vil smidig prosjektmetodikk, program og porteføljestyring som verktøy og virkemidler være viktig for å nå våre mål? Vi har invitert med Bergen Kommune som deler sine erfaringer og tanker med oss.

Camilla Jonsson og Harald Kjensli, Bergen Kommune Portrett.png Bk Camilla .jpg
15:00 PAUSE
15:15 NAIS - NAVs open source applikasjonsplattform i offentlig sky

Line kommer fra NAV IT for å fortelle om NAIS, NAVs applikasjonsplattform bygd på Kubernetes. NAIS er viktig for autonome team internt og er en viktig brikke for å kjøre NAV sine applikasjoner på offentlig sky. I dette foredraget tar vi en titt på hvordan NAIS er satt sammen og brukes, hvorfor vi gjør dette og hvordan vi tilpasser oss for å kjøre ute i sky (og ute av landet!).

Line Moseng, Utvikler i NAV IT i Oslo.
Line.jpg
15:45 Smidig fra topp til tå!

Smidighet som begrep er gammelt og tema er omtalt allerede i 1960-70, benyttet i UK fra 1990 og det Agile manifest lansert i 2001. Det er først de seneste årene vi har begynt å fatte interesse for dette temaet i Norge. Fortsatt er det stor forvirring om hva det egentlig innebærer. Hva betyr det for de ulike nivåene i en organisasjon? Hva betyr det for deg og meg? Og hva var den egentlige hensikten? Og kanskje det mest interessante spørsmålet: kan vi parkere jerntrianglet og prosjektlederen for godt?

Jorunn Wolstad, NFP - Norsk forening for prosjektledelse
Jorunn.jpg
16:15 SLUTT PÅ DAGENS FAGLIGE PROGRAM
18:30 APERITIF
19:00 FELLES MIDDAG

Program onsdag 10. april

Programmet med innhold og tider er under arbeid og med forebehold. Tema / beskrivelser er til dels foreløpige / arbeidstitler.

09:00 Avhandlingsportalen/BYOTh Avhandlingsportalen er en brukerstyrt applikasjon utviklet for å samordne flere prosesser for doktorgradsavhandlinger ved UiB. Metadata og filer leveres til trykking, åpen tilgjengeliggjøring og arkivering i samme system. Dette benyttes videre for å levere og koble sammen pressemeldinger og kalenderinnførsler for profilering av avhandlingene på UiB sine nettsider.

Avhandlingsportalen bygger på Bring Your Own Thesis (BYOTh), en node-applikasjon som benytter seg av Besvarelsesrepo (Fedora) som backend. BYOTh er delt i en Angular-klient og en Express-server som bruker Fedoras Linked Data Plattform (LDP) API som definerer et sett med integrerte mønstre for bygging av REST HTTP tjenester for å lese og skrive RDF.

Ingrid Cutler og Tarje Lavik, Universitetsbiblioteket Tarje L.jpg Cutler.jpg
09:20 Digitalisering for læring 2.0

For å fremme fremragende undervisning og læring er det ikke bare behov for digitale verktøy (1.0), men også behov for å samle og koordinere faglig, teknisk/administrativ og pedagogisk kompetanse for å kunne hente ut læringspotensialet til disse verktøyene (2.0).

Med utgangspunkt i prosjekt Tredjepartsportalen, som skal sikre en fremtidsrettet løsning for tilgjengeliggjøring av applikasjoner til studenter til undervisning og vurdering (på deres eget utstyr), synliggjøres noen av utfordringene og skisseres mulige løsninger vi står ovenfor for å legge til rette for Digitalisering for læring 2.0.

  • Fra trygge PC-labber til studentens eget utstyr. Hvordan?
  • Er vi rustet for sømløse overganger?
  • Eksamen, på studentenes utstyr, med tredjeparts programvare?!
  • Fremtidens systemportefølje for læring?
Magnus Svendsen Nerheim og Stig-Helge Larsen er ansatt ved IT-avdelingen ved UiB og er hhv. prosjektleder og teknisk prosjektleder for prosjektet Tredjepartsportalen. MagnusSvendsenNerheim.jpg
09:50 PAUSE
10:10 Sikker Video - Sikker Skjema

SAFE: Sikker Video og Sikker Skjema

To nye tjenester i SAFE (Sikker Adgang til Forskningsdata og E-infrastruktur):

Sikker Video utviklet sammen med IGS (Institutt for global helse og samfunnsmedisin) for bruk i praksisperioden til lege-studentene.

Sikker Skjema - ta imot skjema-informasjon ment for forskning/analyse på en sikker måte.

Terje Sagstad og Cato Kolås, IT-avdelingen UiB Kolås.jpg Terje Sagstad.png
10:50 PAUSE
11:05 Nasjonale tjenester for vitenskapelig data. Siri Kallhovd og Csaba Anderlik, IT-avdelingen UiB, Faggruppe Vitenskapelig databehanding C Anderlik.jpg Siri Kallhovd.jpg
11:30 Den moderne arbeidsplassen

Teknologi har blitt en overveldende stor del av en arbeidshverdag. Vi kan ikke utføre arbeidet vårt lenger uten å være tilkoblet omverdenen. Hvilke krav stiller dette til bygget, til leietaker og til utbygger? Skal man i det hele tatt vurdere et digitaliseringsløp, må den den digitale grunnmuren på plass først. Dette finnes ingen formelle krav til i dag. Hva bør man tenke på når man pusser opp, flytter eller bygger nytt?

Kristoffer Hopsdal er leder for Digital Byggutvikling hos IT-infrastrukturspesialisten Atea AS. Gjennom sine tolv år som leder i AV/IT-bransjen har han vært involvert i en hel rekke offentlige og private byggutviklingsprosjekter. I dag rådgir han bedrifter i nybygg-, flytte- eller renoveringsprosjekter med strategisk tilnærming rundt implementering av digital infrastruktur for å oppnå bærekraftighet, innsikt og effektivisering.
12:05 LUNSJ
13:00 Teams og Office 365 som samhandlingsplattform

IT-løsninger vi benytter som privatpersoner påvirker våre forventninger til tjenestene IT-avdelingen leverer. I dag forventer vi å kunne jobbe og samarbeide med hvem som helst, fra enhver enhet, fra ethvert nettverk og fra hvor som helst.

Ved å ta i bruk Microsoft Teams og Office365 kan UiB tilby en moderne samhandlingsplattform, som både dekker brukernes behov for fleksibilitet, og organisasjonens behov for sikkerhet.

Laila Langesæter og Robert Hetlelid, IT-avdelingen UiB Hetlelid.jpg LailaLangesæter.jpg
13:30 Deling og gjenbruk av biomedisinske forskningsdata – nåværende utfordringer og framtidige muligheter

Fri tilgang til resulterende vitenskapelige publikasjoner er på vei til å bli standarden for de fleste forskningsprosjekter finansiert av både offentlige og private organisasjoner. Men vel så viktig er de underliggende forskningsdataene og at disse også blir gjort tilgjengelig på en strukturert og veldokumentert måte, da dette vil bidra til å maksimere utbytte av forskningen samt forlenge dataenes levetid utover prosjektets slutt. Med et fokus på biomedisin, og mer spesifikt proteomikk, vil vi først ta en kort gjennomgang av nåværende utfordringer knyttet til deling av slike data, for deretter å fokusere på det framtidige potensialet og mulighetene dette vil skape.

Harald Barsnes, forsker, Proteomikkenheten

(PROBE) ved Institutt for Biomedisin og Computational Biology Unit (CBU) ved Institutt for Informatikk, UiB

Harald Barsnes.png
14:00 PAUSE
14:15 Samarbeid på tvers av Langfjella

Samarbeid på tvers av institusjonene i UH-sektoren er et uttalt strategisk mål, og spesielt de tradisjonelle universitetene har mange parallelle systemer og behov. Likevel har det vist seg svært utfordrende å samarbeide om å utvikle systemer og tjenester på tvers av organisasjonsgrensene. Likevel er det mulig, og UH-IaaS er et eksempel på hvordan UiB og UiO sammen lager en selvbetjent skyinfrastrukturtjeneste som tilbys hele UH-sektoren. Moderne kommunikasjonsmidler, en kodedefinert infrastruktur og automasjon er forutsetninger for samarbeidet, men ikke tilstrekkelig. Tannaz N. Roshandel utforsker i dette foredraget utfordringer og suksesskriterier for at målet om samarbeid og felles leveranser kan nås.

Tannaz N. Roshandel

er overingeniør ved Universitetet i Oslo og jobber med UH-IaaS - en infrastrukturskytjeneste for norsk UH-sektor

Tannazn.jpg
15:00 AVSLUTNING AV IT-FORUM

Kast deg uti.jpg