Forskjell mellom versjoner av «IT-forum 2019»

Fra IT-hjelp UiB
m
Linje 159: Linje 159:
 
| 11:05
 
| 11:05
 
| '''Prosjekt, portefølje'''
 
| '''Prosjekt, portefølje'''
 
+
Hvordan sikre at vi jobber med de rette tingene  - på den rette måten? Erfaringsrapporter fra andre som har mange av de samme utfordringene som oss.
| Hvordan sikre at vi jobber med de rette tingene  - på den rette måten?
+
|
 
|
 
|
  

Revisjonen fra 15. mar. 2019 kl. 12:39

IT-forum-2019-header.png


Velkommen til Universitetet i Bergens IT-forum 2019 tirsdag 9. og onsdag 10. april på Solstrand Hotel & Bad ved Os.

IT-forum er en årlig konferanse arrangert av IT-avdelingen ved Universitetet i Bergen. Målgruppen er brukere og leverandører av IT-tjenester ved universitetet, og våre lokale og regionale samarbeidspartnere.


Påmelding

=> Kommer snart!


Program tirsdag 9. april

Programmet med innhold og tider er under arbeid og med forebehold. Tema / beskrivelser er til dels foreløpige / arbeidstitler.

09:00 ANKOMST OG LITT Å BITE I
09:30 Velkommen til IT-forum Tore Burheim, UiB IT-avdelingen:

Tore Burheim er IT-direktør ved Universitetet i Bergen.
Tore Burheim.jpg
09:40 Erfaringer fra lokale, regionale og nasjonaler løsninger og tjenester Erik Hansen, administrerende direktør Helse Vest IKT
10:10 Unit - ny styringsmodell og handlingsplaner Roar Olsen, Direktør Unit
10:40 PAUSE
11:00 Nye digitale tider betyr nye krav til ledere - hva gjør de beste?

Generelt mangler det teori og systematisert empiri om hva digitaliseringen gjør med kravene til ledelse. Dette gjelder også i offentlig sektor. Det er lett for at vi holder oss til tradisjonelle forestillinger om hva god ledelse innebærer. Det er imidlertid god grunn til å anta at ledere i en digital tid må prioritere annerledes og ta i bruk nye virkemidler. For at vi skal lykkes med digitalisering av forvaltningen er det nødvendig å utvikle vår forståelse av hva endringene i ledelsesadferd handler om og hvilket nytt innhold vi må legge i begrepet «ledelse». Det må bygges ny kunnskap, og ledernes verktøykasser må fornyes. I mitt innlegg vil jeg presentere funn fra en studie av hva noen av de beste og mest digitalt orienterte lederne i offentlig sektor gjør og tenker, og hva vi kan lære av dette.

Jon Iden Jon Iden er professor ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH Norges Handelshøyskole. Han forsker og underviser i digitalisering og prosessledelse. John Iden.jpg
12:00 LUNSJ
13:00 Paneldebatt:

Hva skal til for at vi skal lykkes med digitalisering av universitets- og høyskolesektoren?

Deltagere i debatten: Roar Olsen, direktør Unit, Mathilde Holm, programdirektør digitalisering ++

Debattleder:

13:40 PAUSE
14:00 Lett-og tungvekts IT: hvordan organisere fagnær IT innen forskning, utdanning og innovasjon

I dette innlegget vil jeg vurdere hvilke digitale utfordringer som påvirker IT-organiseringen ved UiO. Spesielt vil det bli lagt vekt på hvordan vi kan organisere IT-virksomheten slik at man kan skape innovasjon med IT i flere hastigheter. Skille mellom lett- og tungvekts-IT er blitt stadig mer sentralt i forskningen om informasjonssystemer de siste årene og hvordan man kan utvikle IT-plattformer som muliggjør bruk av data for å utvikle virksomheten innen forskning, utdanning og innovasjon. Et sentralt spørsmål for UiO og andre universiteter er hvordan vi kan skape vilkår for bedre ressursutnyttelse av de IT-investeringer som gjøres og at ressursene rettes inn mot kjernevirksomheten.

Sten Ludvigsen er professor innen kunnskapsområdet læring og teknologi (2004-). Han er nå dekan ved det utdanningsvitenskaplige fakultet ved UiO (2017-2020). Han leder UiOs arbeid med en masterplan for IT – en digitaliseringsstrategi. Leder styringsgruppen for program for administrativ forbedring og digitalisering ved UiO. Han ledet InterMedia (2004-2009) et tverrfaglig senter innen læring og teknologi, har vært forskningsleder for forskergrupper siden 2001 og frem til 2016. Har arbeidet med e-læring ved det Medisinske fakultet UiO (2015-2015). Ledet av ’Kaleidoscope – Network of Excellence’ i Technology Enhanced Learning (2007-2008), samt deltaker og leder for ulike aktiviteter i perioden 2004-2007. Er sjefsredaktør for «The International Journal of Computer Supported Collaborative Learning» (2016-2020).
14:30 Program under arbeid
15:00 PAUSE
15:15 NAIS - NAVs open source applikasjonsplattform i offentlig sky

Line kommer fra NAV IT for å fortelle om NAIS, NAVs applikasjonsplattform bygd på Kubernetes. NAIS er viktig for autonome team internt og er en viktig brikke for å kjøre NAV sine applikasjoner på offentlig sky. I dette foredraget tar vi en titt på hvordan NAIS er satt sammen og brukes, hvorfor vi gjør dette og hvordan vi tilpasser oss for å kjøre ute i sky (og ute av landet!).

Line Moseng, Utvikler i NAV IT i Oslo.
15:45 Program under arbeid
16:15 SLUTT PÅ DAGENS FAGLIGE PROGRAM
18:30 APERITIF
19:00 FELLES MIDDAG

Program onsdag 10. april

Programmet med innhold og tider er under arbeid og med forebehold. Tema / beskrivelser er til dels foreløpige / arbeidstitler.

09:00 Avhandlingsportalen Ingrid Cutler og Tarje Lavik, Universitetsbiblioteket
09:20 Digitalisering for læring 2.0 Magnus Svendsen Nerheim og Stig-Helge Larsen, IT-avdelingen UiB
09:50 PAUSE
10:10 Sikker Video - Sikker Skjema

SAFE: Sikker Video og Sikker Skjema

To nye tjenester i SAFE (Sikker Adgang til Forskningsdata og E-infrastruktur):

Sikker Video utviklet sammen med IGS (Institutt for global helse og samfunnsmedisin) for bruk i praksisperioden til lege-studentene.

Sikker Skjema - ta imot skjema-informasjon ment for forskning/analyse på en sikker måte.

Terje Sagstad og Cato Kolås, IT-avdelingen UiB
10:50 PAUSE
11:05 Prosjekt, portefølje

Hvordan sikre at vi jobber med de rette tingene - på den rette måten? Erfaringsrapporter fra andre som har mange av de samme utfordringene som oss.

12:05 LUNSJ
13:00 Teams og Office 365 som samhandlingsplattform Laila Langesæter og Robert Hetlelid, IT-avdelingen UiB
14:00 PAUSE
14:15
15:00 AVSLUTNING AV IT-FORUM

Kast deg uti.jpg