IT-forum 2018

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 28. feb. 2018 kl. 10:44 av Has057 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Overkrift IT-forum 2018.png


Velkommen til Universitetet i Bergens IT-forum 2018 onsdag 25. og torsdag 26. april på Solstrand Hotel & Bad ved Os.

IT-forum er en årlig konferanse arrangert av IT-avdelingen ved Universitetet i Bergen. Målgruppen er brukere og leverandører av IT-tjenester ved universitetet, og våre lokale og regionale samarbeidspartnere.


Påmeldingen til IT-forum 2018 er nå åpen


Solstrand2018b.jpg


Program onsdag 25.4.

Programmet med innhold og tider er under arbeid og med forebehold. Tema / beskrivelser er til dels foreløpige / arbeidstitler.

09:00 Litt å bite i
09:30 Tore Burheim, UiB IT-avdelingen:
Velkommen til IT-forum
09:40 NRK Origo
10:15 Streaming av arrangement med egne mobiler
10:35 PAUSE
10:45 Informasjon kommer
11:15 Tor Langeland, Christian Michelsen Research:
Enlighten-web - interaktiv visuell analyse for bedre forståelse av geofarer

European Plate Observing System (EPOS) er et langsiktig europeisk infrastrukturprosjekt for integrert tilgang til sensornettverk, data og programvaretjenester knyttet til jordens fysikk. EPOS skal blant annet fremme bedre forståelse av jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunamier. I EPOS-Norway prosjektet, ledet av UiB, utvikles den norske delen av EPOS, der det skal bygges nye monitoreringsnettverk og ny e-infrastruktur. Arbeidspakken for e-infrastruktur ledes av CMR. Dette foredraget fokuserer på arbeidet med å utvikle en tjeneste for visuell analyse av store datasett som omfatter geofysikk, geologi og geodesi.

Tor Langeland er seniorforsker ved CMR med lang erfaring innen utvikling av programvare for mekanisk konstruksjon og produksjon, strømningsvisualisering og VR-løsninger for oljeindustrien. De senere år har han også arbeidet med utvikling av e-infrastrukturer. Han er prosjektleder for CMRs del av EPOS-Norge.
11:45 Olve Hansen, Disruptive Technologies Research AS:
Cloud Native
Mange prosjekter og applikasjoner skryter av å være "sky-først" (Cloud Native).
- Hva betyr det egentlig? Hvilke hovedtrekk må applikasjoner ha i sameksistens med kontinuerlige leveranser, sky og DevOps-praksiser?
- Vi snakker mikrotjenester, kontinuerlige oppdateringer og hvorfor du skal gidde å bry deg.

Olve Hansen har +5 års erfaring fra mikrotjenesteutvikling og infrastruktur kjørende i offentlige skyer.
Olve Hansen.png
12:15 LUNSJ
13:15 Natalie Johnsen, Studentparlamentet:
Studentenes digitale økosystem
Sosiale medier og digitale verktøy både oppstår og forsvinner raskere enn noensinne. Hvor finner vi studentene i dagens og fremtidens digitale sfære? Hvor kommuniserer de, hvor samarbeider de og er det i det hele tatt et skille mellom SoMe i fritid og studiesituasjon?

Natalie Johnsen er næringsmiljø- og fakultetsansvarlig for Studentparlamentet ved UiB. Hun er masterstudent i miljøtoksikologi ved UiB.
13:35 Netlife Research:
Arbeidsmetode og konseptutvikling
14:10 Ivar Nordmo, UiB / The University Center in Svalbard:
Læringsarenaer
14:40 PAUSE
15:00 Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen:
digitalisering i universitetssektoren
Mer informasjon kommer.
Kjell Bernstrøm er universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen
15:30 Rebekka Borsch, Kunnskapsdepartementet:
Informasjonssikkerhet og personvern
Digitale løsninger og internett utfordrer personvernet, samtidig kan digitale løsninger bidra til å styrke personvernet.

Rebekka Borsch er statssekretær i Kunnskapsdepartementet.
16:15 SLUTT PÅ DAGENS FAGLIGE PROGRAM
18:30 APERITIF OG KULTURELT INNSLAG
19:00 FELLES MIDDAG

Program torsdag 26.4.

Programmet med innhold og tider er under arbeid og med forebehold. Tema / beskrivelser er til dels foreløpige / arbeidstitler.

09:00 Peter Hidas, Gartner:
Blockchain som strategisk problemstilling
Blokk-kjede er et nytt paradigme for datasystemer som har vakt voldsom interesse verden rundt. Den er vesentlig forskjellig fra alt vi har vært vant til. Det nye er desentraliserte strukturer for systemer, forretninger og markeder, nye former for tillitsbekreftelse - radikale forandringer som vil tvinge organisasjoner og regjeringer til å tenke annerledes. Spillet har såvidt begynt. Peter foto.jpg
09:45 PAUSE
09:55 Tor Jo Meyer, CEO og Gründer i iGlobalTracking AS (iGT):
(tittel kommer)
iGlobalTracking AS arbeider med IOT, andre sensoriske signaler, personallogistikk, beredskap og alarmdistribusjon. iGT har utviklet en ikke proprietær plattform som en tjeneste for integrasjon av sensorer og smarthus teknologi. Plattformen samler og distribuerer signaler og hendelser til riktig ressurs basert på kunnskaper, tilgjengelighet og posisjon. Foredraget vil komme inn på IOT i skyen men fokuserer på applikasjoner, bruksområder og løsninger.

Tor Jo Meyer er serie-teknologigründer som startet sin tekniske karriere som IT sjef hos Hov Dokka. Har senere startet selskaper som TeleComputing AS (verdens første ”Cloud computing” selskap) og Super Local AB (første sosiale nettverk på mobil).
10:40 Stig Ørsje, UiT:
(tittel kommer)
11:10 PAUSE
11:20 Roar Thon, Nasjonal sikkerhetsmyndighet:
Mennesker, teknologi og sikkerhet
Digitale trusler og risiko er ikke bare et teknologisk problem. Behovet for å fokusere på mennesker og gode prosesser er grunnleggende tiltak for å redusere risiko. Virksomheter lever med uakseptabel høy risiko om ikke digitale trusler og risiko blir håndtert riktig
- Det digitale trussel og risikobilde
- Hva ledere og ansatte bør vite om sikkerhet
- Risikostyring, ansvar og adferd
- Noen tips og råd underveis

Roar Thon er Fagdirektør sikkerhetskultur i NSM hvor han arbeidet siden 2003. Med sin bakgrunn fra Politiet og Forsvaret har han i NSM arbeidet med fokus på mennesker, teknologi og sikkerhet. Thon er en etterspurt foredragsholder innen sitt fagområde og ble blant annet tildelt ITAKT-prisen 2012 for sin evne til å kommunisere sikkerhet.
Roar Thon.jpg
12:00 LUNSJ
13:00 Frode Arntsen, Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan:
Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan
- En ny virksomhet basert på tre tidligere - hva blir nytt?
– Fra digitaliseringsstrategier til handling
Frode Arntsen.jpg
13:30 Informasjon kommer
14:05 PAUSE
14:15 Rune Mejer Rasmussen, IBM:
IBM Watson: Lærende teknologier og bruk i institusjoner for læring

- Kunstig Intelligens - Hva betyr dette i praksis, relatert til marked og markedets modenhet, basert på de løsninger som tilbys i dag.
-Hvordan kan kunstig intelligens skape verdi og hva kan tenkes å være relevant for Universitet og høyskolesektoren.
IBM Rune Mejer Rasmussen.png
15:00 AVSLUTNING AV IT-FORUM
15:15 Felles buss til Bergen sentrum for de som er påmeldt denne

Solstrand2018a.jpg