Forskjell mellom versjoner av «IT-avdelingens planer for Windows 7»

Fra IT-hjelp UiB
(Ingen forskjell)

Revisjonen fra 4. nov. 2010 kl. 08:42


IT-avdelingens planer for Windows 7

IT-avdelingen jobber med klargjøring for installasjon av Windows 7 på pc-er i UiBs klientdrift. Klientoppsett for Windows 7 er testet internt på ITA, og er for tiden under test i to pilot-institutter og en del enkeltbrukere på UiB.

Utrulling til andre enheter ved UiB vil skje miljø for miljø etter vellykket test.

Opparbeidet erfaring og kompetanse er grunnlaget for hvordan vi nå drifter pc-er. Dette videreutvikles også med Windows 7, og inkluderer blant annet rutiner og regelsett for installasjon og konfigurasjon av både operativsystem og programvare. Brukervennlige løsninger tilstrebes, men sikkerhet og stabilitet må ufravikelig prioriteres først.

En enorm mengde programvare benyttes av de ulike fagmiljøer og IT-avdelingen har ikke mulighet til å teste alle programmer fullt ut. Vi vil derfor være avhengig av tilbakemelding fra brukerne om det oppstår problemer med spesielle programmer.

Windows 7 vil på UiB bli installert i 64-bits versjon. Programvare som ikke støtter 64-bits arkitektur vil kunne kjøres med 32-bits Windows XP installasjon ( virtuell eller fysisk).

Windows XP vil fortsatt støttes av IT-avdelingen i overskuelig fremtid.