Hvordan skrive på vev

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 9. aug. 2013 kl. 13:25 av Mihho (diskusjon | bidrag) (Legger til listevisning og legger også til sokogskriv.uib.no som er en populær nettside)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Hvordan skrive på vev er en samling tips om hvordan man kan tilpasse tekst for publikasjon på vevsider.


Tenk nytte for leseren

Innholdet må ha verdi for leseren for at hun skal ha utbytte av siden og ikke bare fortsette til neste side. Når du går til en vevside, er det ofte for å få løst en spesiell oppgave, eller for å finne nyttig informasjon. Leseren sin tid er også dyrebar. Vevsider som kun inneholder informasjon som forfatter synes leseren bør lese, blir gjerne fort forlatt.


Hva, hvem og hvorfor

Hva: Hva slags type tekst er dette? Retningslinjer, informasjon, brukerhjelp?

Hvem: Tenk over hvem du skriver for, altså målgruppen(e) for siden.

Hvorfor: Hva vil du oppnå med teksten/vevsiden? At leseren ledes videre til riktig informasjon på annen side? At leseren skal finne ut hvordan en tjeneste brukes?

Det viktigste først

Toppen og venstresiden er der det er lurt å plassere ord leseren leter etter. Når leseren kommer til en vevside, er det nemlig hvor hun svært ofte vil lete etter spesifikk informasjon eller skumme i sin søken etter interessant informasjon.

Øverst og til venstre side av innholdsdelen på siden er effektiv plassering av viktig informasjon.

Overskriften bør fortelle leseren hva siden handler om.

Innledning eller ingress bør fortelle på en kort og presis måte litt mer spesifikt hva leseren kan forvente av informasjon på siden.

Det viktigste først i hvert avsnitt og i hver setning er en god regel. Dette gjelder også ingress.


Skriv enkelt

Forståelse av innholdet er avgjørende for utbyttet leseren får av en vevside.

Overskriften bør fortelle nok om hva siden inneholder til at siden blir lest, men ikke så mye at man ikke oppfatter hele overskriften på en gang. Overskriften bør ikke inneholde misvisende informasjon.

Lettfattelig, kjent språk er viktig for at ikke leseren skal falle av lasset.

Fagsjargong og forkortelser som ikke er allment kjent vil ofte få leseren til å gi opp. Om de ikke kan unngås, bør de forklares på en lettfattelig måte med en gang.

Lange og kompliserte setninger kan føre til at leseren mister sammenhengen før punktum er nådd.

Ett poeng per avsnitt: Avsnittene bør ikke være lenger enn at man kan se sammenhengen i avsnittet og fordøye innholdet samlet.

Kutt ut unødige ord og setninger. Kom heller til poenget.

Tvetydighet kan forvirre brukeren. Prøv å bruke ord som har en presis mening, og som leseren forstår.


Rettskriving

Ta deg tid til å lese korrektur. Ordlister m.m. finnes på nett.


Lenker

Lenker som står i en naturlig sammenheng i et tekstinnhold vil leseren ofte oppfatte lettere enn lenker i en meny.

Lenker i teksten bør inneholde ord som gjør at leseren skjønner hvor lenken går.

Ettordslenker blir ofte brukt til popup med en forklaring av ordet. Det kan også være nyttig å legge inn forklarende tekst ved mouseover.


Andre virkemidler

Punktlister blir ofte lagt merke til, så søkeord tidlig i punktlisten vil gjerne hjelpe leseren å finne det han leter etter på en rask og effektiv måte.


Bilder

Unngå bilder som bare er til pynt eller for å "ha med et bilde". Bilder som ikke er informative eller har annen nytteverdi bør unngås.

Bilder bør ha tilstrekkelig oppløsning og kvalitet.

Øyekontakt med personer på bilde tiltrekker naturlig oppmerksomheten.

Husk at bilder også trenger en alternativ tekst for svaksynte. Hovedbudskapet til bildet bør fremkomme, ikke unødige detaljer eller informasjon som ikke blinde eller svaksynte likevel ikke har nytte av.


Tilgjengelighet for alle

UiB er pålagt å ha vevsider som er tilgjengelige for personer med ulike funksjonshemninger, som blinde og svaksynte, fargeblinde, dyslektikere.


Eksterne lenker