Forskjell mellom versjoner av «Hvordan bruke Teams?»

Fra IT-hjelp UiB
 
Linje 50: Linje 50:
 
* Hovedkanalen bør reserves for viktig informasjon som må nå alle på avdelingen
 
* Hovedkanalen bør reserves for viktig informasjon som må nå alle på avdelingen
 
* Uformelle kanaler som "småprat", "sosialt", "humor" kan eksistere ved siden av mer faglige kanaler
 
* Uformelle kanaler som "småprat", "sosialt", "humor" kan eksistere ved siden av mer faglige kanaler
* SharePoint-siten som tilhører avdelingens Team kan erstatte fellesområder
+
* På sikt kan SharePoint-siten som tilhører avdelingens Team erstatte fellesområder (her vil det komme er informasjon senere)
 
** Filer er da automatisk tilgjengelig for alle på avdelingen, fra alle enheter og fra alle nettverk
 
** Filer er da automatisk tilgjengelig for alle på avdelingen, fra alle enheter og fra alle nettverk
 
** Sikkerheten er O365-påloggingen, ikke lenger behov for å koble opp VPN fra hjemmekontoret
 
** Sikkerheten er O365-påloggingen, ikke lenger behov for å koble opp VPN fra hjemmekontoret

Nåværende revisjon fra 14. sep. 2018 kl. 12:48

Samarbeid ledergruppe

 • Teams-møter gjør det mulig å ta møter selv om ikke alle er på kontoret
 • Innebygd wiki-funksjonalitet som fungerer godt til referat
  • Kan ta notater direkte i wiki under møtet
 • Ledermøte
 • Oppfølgingsaker for ledermøte
 • Oppgavedeling med frister (Planner)
 • Saker til ledermøte
 • Dokumentdeling og utkastdokumenter
 • Deling av høringsnotater
 • Integrert felleskalender

Samarbeid i seksjonen

 • Hele seksjonen er organisering i team
 • Oppgavedeling med frister (Planner)
 • Dokumentdeling
 • Referat

Ansettelseskomite

 • Et team for medlemmer i ansettelseskomiteen.
 • Opprette en kanal per søker
 • Håndtere søknader/CV/referanser som faner (tabs) i den enkelte søkers kanal
 • Enkelt å sortere foretrukne søkere (favorittmerke søkers kanal)
 • Nyttig hjelpemiddel under intervjuene, enkel tilgang til relevante dokumenter
 • Man kan notere fortløpende under et jobbintervju, skrive ned spørsmål/kommentarer etter hvert som man kommer på dem
 • Sporbarhet i ansettelsesprosessen
  • Teamet kan arkiveres skrivebeskyttet, og slettes når det er påkrevd av personvernhensyn
  • Team som ikke har vært i bruk på 12 måneder vil bli automatisk slettet

Oppfølging av lærlinger på en avdeling

 • Et team for alle lærlinger/fagansvarlige/instruktører på en avdeling
  • Kanaler sortert etter f.eks. fagplan/hospitering
  • Enkelt for lærlingene å komme i kontakt med nødvendige instruktører
  • Årshjul kan integreres i Planner, og på sikt mot Exchange Online kalender
  • Tidligere fagprøver kan deles i fillageret
  • Erstatter låste mapper på fellesområdet, noe som krevde mye ekstraarbeid ved endring av fagansvarlig/instruktører
 • Et annet team for fagansvarlige og administrasjon/ledergruppe.
  • Kan brukes på samme vis som eksempelet for en ansettelseskomite; Lærlingenes kanal kan følge dem fra de leverte søknad/CV og til bestått fagprøve
  • En kanal for hver lærling, fagansvarlige kan diskutere lærlingens fremgang, evt. utfordringer og loggfiler kan knyttes til fillageret
  • Kanalene kan f.eks. merkes med år lærling er tatt inn:
   • 2017 Lærling A
   • 2018 Lærling B
   • 2019 Søker C
   • 2019 Søker D
  • Dette er en stor hjelp dersom man må bytte fagansvarlig under lærlingløpet, ny fagansvarlig kan da plukke opp trådene helt fra ansettelse og til dags dato

Samarbeid på en avdeling/institutt

 • Team opprettes dynamisk basert på brukers stedkode/ansettelsesforhold
 • Kanaler kan opprettes basert på intern inndeling i seksjoner/grupper
 • Hovedkanalen bør reserves for viktig informasjon som må nå alle på avdelingen
 • Uformelle kanaler som "småprat", "sosialt", "humor" kan eksistere ved siden av mer faglige kanaler
 • På sikt kan SharePoint-siten som tilhører avdelingens Team erstatte fellesområder (her vil det komme er informasjon senere)
  • Filer er da automatisk tilgjengelig for alle på avdelingen, fra alle enheter og fra alle nettverk
  • Sikkerheten er O365-påloggingen, ikke lenger behov for å koble opp VPN fra hjemmekontoret

Ad-hoc grupperinger i chat

 • Chat-funksjonen i Teams er mye mer enn bare 1-1 meldinger
 • Man kan enkelt invitere flere deltakere til en chat, og gi grupperingen et eget navn.
 • Chat og filer er da tilgjengelig for alle deltakere, men den som inviterer til en chat kan legge begrensinger på hva nye deltakere skal se av den tidligere samtalen
 • Man trenger ikke opprette nye teams og kanaler som kanskje bare blir brukt for en kort periode
 • Man kan lett hoppe mellom tekst-basert chat, voice eller videosamtaler