Forskjell mellom versjoner av «Grønn IT»

Fra IT-hjelp UiB
(lenker i tipsa m.m.)
Linje 27: Linje 27:
 
=== Miljøriktig avhending av IT-utstyr ===
 
=== Miljøriktig avhending av IT-utstyr ===
  
UiB har regler for avhending av elektronisk utstyr. Dette gjelder både utstyr som er i ustand, og som er utdatert for bruk med aktuell programvare.
+
Elektronisk avfall er verdens raskest voksende avfallsstrøm. Ved å returnere utrangert utstyr bidrar vi til at dette håndteres på en måte som er miljøvennlig, økonomisk gunstig og sikker. [https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=8c8c4b69a2874818a40a2300de8c8c2d Informasjon om returordningen finnes i UiBhjelp.]
 
 
 
=== Miljøvennlig utskrift ===
 
=== Miljøvennlig utskrift ===
  

Revisjonen fra 13. nov. 2020 kl. 13:42

Klimaendringene er en utfordring som krever tiltak på mange områder. Bruk av IT øker raskt, og bidrar til klimautslipp på flere måter. Men samtidig er IT også en del av løsningen.

Hva er grønn IT?

Grønn IT handler i hovedsak om to ting:

1) IT-utstyr har direkte negativ påvirkning på miljøet. Hvordan kan livssyklusen til IT-utstyr bli mer miljøvennlig fra produksjon, gjennom bruk og til slutt når det går ut av bruk?

2) Informasjonsteknologi gir også muligheter til å oppnå positive effekter på miljøet. På hvilke måter kan IT brukes til å redusere negative miljøeffekter fra transport, oppvarming, industri osv.?

- Les mer på gronnit.no

Hva gjør UiB?

Strenge krav ved IT-innkjøp

Det er strenge miljøkrav i innkjøpsavtalene for IT-utstyr ved UiB. Her stilles det krav til både produksjon (mengde og håndtering av miljøskadelig avfall) og energiforbruk når utstyret er i bruk.

Energieffektivt oppsett av IT-utstyr

Pc-er, servere, printere og annet standardisert IT-utstyr har et oppsett som også tar hensyn til lavt energiforbruk. PC-skjermer bruker så godt som ingen strøm i dvalemodus. PC-er bruker lite strøm i hvilemodus, og er satt til automatisk å gå i strømsparende tilstand når de ikke er i bruk.

Redusere antall tjenermaskiner

IT-avdelingen har de senere årene hatt fokus på å redusere antall tjenermaskiner i bruk. Dette gjøres ved å legge flere tjenester på en maskin, slik at kapasiteten utnyttes mer effektivt. Dette kalles ”konsolidering”. I noen tilfeller gjøres dette ved hjelp av ”virtualisering”av maskiner. Slik oppnås lavere energiforbruk, ikke minst på grunn av lavere kjølebehov.

Miljøriktig avhending av IT-utstyr

Elektronisk avfall er verdens raskest voksende avfallsstrøm. Ved å returnere utrangert utstyr bidrar vi til at dette håndteres på en måte som er miljøvennlig, økonomisk gunstig og sikker. Informasjon om returordningen finnes i UiBhjelp.

Miljøvennlig utskrift

Ved anskaffelse av skrivere stilles det miljøkrav til skrivere og sørvisavtaler.

IT-avdelingen støtter ikke personlige blekkskrivere, men felles nettverkslasere. Dette er både mer økonomisk og miljøvennlig.

Pullprint gjør blant annet at man reduserer antall utskrifter som ikke trengs likevel, fordi utkriften ikke kommer før du står ved skriveren. Dette har vært utskriftsløsningen for studenter i flere år, og innføres nå for ansatte på hele universitetet.

Tosidig velges som standard for å spare papir.

Multifunksjonsmaskinene (utskrift, skanning og kopiering) har mulighet for å skanne dokumenter og bilder for å sende til e-post i stedet for å kopiere og sende papir.

Vevbasert kommunikasjon, videokonferanser, og lignende

UiB har lokaler eller utstyr for webkonferanser, videokonferanser og telefonkonferanser. Vi oppfordrer til å bruke disse for å spare både tid, penger og miljø.

Elektronisk saksbehandling m.m.

Saksbehandling av ulike typer gjøres i stadig større grad elektronisk heller enn ved håndtering av papirdokumenter og papirskjema.

Hva kan du gjøre?

  • redusere reiser ved f.eks. å bruke nettmøte / telefonmøte - se [Skype for Business]
  • skrive ut mindre, bruke dobbeltsidig utskrift - se Pullprint
  • ikke kjøpe nytt IT-utstyr unødig, men følge UiBs innkjøpsavtaler når det trengs - se Innkjøpsveiledning
  • sørge for riktig håndtering av utdatert/kassert IT-utstyr - se HMS-portalen
  • dele disse anbefalingene med andre - og bidra gjerne med gode tips her!