Forskjell mellom versjoner av «Grønn IT»

Fra IT-hjelp UiB
(lenker i tipsa m.m.)
(Oppdatert om elektronisk kommunikasjon og å redusere lagringsplass)
 
(2 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 19: Linje 19:
 
=== Energieffektivt oppsett av IT-utstyr ===
 
=== Energieffektivt oppsett av IT-utstyr ===
  
Pc-er, servere, printere og annet standardisert IT-utstyr har et oppsett som også tar hensyn til lavt energiforbruk. PC-skjermer bruker så godt som ingen strøm i dvalemodus. PC-er bruker lite strøm i hvilemodus, og er satt til automatisk å gå i strømsparende tilstand når de ikke er i bruk.
+
Pc-er, servere, printere og annet standardisert IT-utstyr har et oppsett som også tar hensyn til lavt energiforbruk. PC-skjermer bruker nesten ikke strøm i dvalemodus. PC-er bruker lite strøm i hvilemodus, og er satt til automatisk å gå i strømsparende tilstand når de ikke er i bruk.
  
 
=== Redusere antall tjenermaskiner ===
 
=== Redusere antall tjenermaskiner ===
  
IT-avdelingen har de senere årene hatt fokus på å redusere antall tjenermaskiner i bruk. Dette gjøres ved å legge flere tjenester på en maskin, slik at kapasiteten utnyttes mer effektivt. Dette kalles ”konsolidering”. I noen tilfeller gjøres dette ved hjelp av ”virtualisering”av maskiner. Slik oppnås lavere energiforbruk, ikke minst på grunn av lavere kjølebehov.
+
IT-avdelingen har i flere år hatt fokus på å redusere antall tjenermaskiner i bruk. Dette gjøres ved å legge flere tjenester på en maskin, slik at kapasiteten utnyttes mer effektivt. Dette kalles ”konsolidering”. I noen tilfeller gjøres dette ved hjelp av ”virtualisering” av maskiner. Slik oppnås lavere energiforbruk, ikke minst på grunn av lavere kjølebehov.
  
 
=== Miljøriktig avhending av IT-utstyr ===
 
=== Miljøriktig avhending av IT-utstyr ===
  
UiB har regler for avhending av elektronisk utstyr. Dette gjelder både utstyr som er i ustand, og som er utdatert for bruk med aktuell programvare.
+
Elektronisk avfall er verdens raskest voksende avfallsstrøm. Ved å returnere utrangert utstyr bidrar vi til at dette håndteres på en måte som er miljøvennlig, økonomisk gunstig og sikker. [https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=8c8c4b69a2874818a40a2300de8c8c2d Informasjon om returordningen finnes i UiBhjelp.]
  
 
=== Miljøvennlig utskrift ===
 
=== Miljøvennlig utskrift ===
Linje 33: Linje 33:
 
Ved anskaffelse av skrivere stilles det miljøkrav til skrivere og sørvisavtaler.
 
Ved anskaffelse av skrivere stilles det miljøkrav til skrivere og sørvisavtaler.
  
IT-avdelingen støtter ikke personlige blekkskrivere, men felles nettverkslasere. Dette er både mer økonomisk og miljøvennlig.
+
IT-avdelingen støtter ikke personlige blekkskrivere, kun felles nettverkslasere. Dette er både mer økonomisk og mer miljøvennlig.
  
Pullprint gjør blant annet at man reduserer antall utskrifter som ikke trengs likevel, fordi utkriften ikke kommer før du står ved skriveren. Dette har vært utskriftsløsningen for studenter i flere år, og innføres nå for ansatte på hele universitetet.
+
Pullprint gjør blant annet at man reduserer antall utskrifter som ikke trengs likevel, fordi utkriften ikke kommer før du står ved skriveren. Dette har vært utskriftsløsningen i flere år, først for studenter, og senere også for ansatte på hele universitetet.
  
 
Tosidig velges som standard for å spare papir.
 
Tosidig velges som standard for å spare papir.
Linje 41: Linje 41:
 
Multifunksjonsmaskinene (utskrift, skanning og kopiering) har mulighet for å skanne dokumenter og bilder for å sende til e-post i stedet for å kopiere og sende papir.
 
Multifunksjonsmaskinene (utskrift, skanning og kopiering) har mulighet for å skanne dokumenter og bilder for å sende til e-post i stedet for å kopiere og sende papir.
  
=== Vevbasert kommunikasjon, videokonferanser, og lignende ===
+
=== Nettbasert kommunikasjon ===
 
+
UiB tilrettelegger for [[Anbefalinger_for_bruk_av_digitale_møte-_og_samhandlingsløsninger|digitale samhandlingsløsninger tilpasset ulike behov]]. Det inkluderer blant annet elektroniske møter, både med få og mange deltakere. UiB har egne lokaler og utstyr for webkonferanser, videokonferanser og telefonkonferanser. Gjennomføring av møter elektronisk sparer både tid, penger og miljø.
UiB har lokaler eller utstyr for webkonferanser, videokonferanser og telefonkonferanser. Vi oppfordrer til å bruke disse for å spare både tid, penger og miljø.
 
  
 
=== Elektronisk saksbehandling m.m. ===
 
=== Elektronisk saksbehandling m.m. ===
Linje 51: Linje 50:
 
== Hva kan du gjøre? ==
 
== Hva kan du gjøre? ==
  
*redusere reiser ved f.eks. å bruke nettmøte / telefonmøte - se [Skype for Business]
+
*ikke kjøpe nytt IT-utstyr unødig, men følge UiBs innkjøpsavtaler når det trengs - se [[Innkjøpsveiledning]]
 +
 
 +
*sørge for riktig håndtering av avfall, inkludert utdatert/kassert IT-utstyr - se [https://www.uib.no/hms-portalen/74830/forbruksavfall#ee-avfall-pc-utstyr HMS-portalen]
  
*skrive ut mindre, bruke dobbeltsidig utskrift  - se [[Pullprint]]
+
*redusere reiser ved f.eks. å bruke videomøte / telefonmøte.
  
*ikke kjøpe nytt IT-utstyr unødig, men følge UiBs innkjøpsavtaler når det trengs - se [[Innkjøpsveiledning]]
+
*spare lagringsplass ved å slette filer som ikke lenger trengs. Del filer ett sted heller enn å sende filer på e-post til mange mottakere. Lagring og backup av store datamengder krever mye energi.
  
*sørge for riktig håndtering av utdatert/kassert IT-utstyr - se [https://www.uib.no/hms-portalen/74830/forbruksavfall#ee-avfall-pc-utstyr HMS-portalen]
+
*skrive ut mindre, bruke dobbeltsidig utskrift  - se [[Pullprint]]
  
 
*dele disse anbefalingene med andre - og bidra gjerne med gode tips her!
 
*dele disse anbefalingene med andre - og bidra gjerne med gode tips her!
  
 
[[Kategori:Grønn IT]]
 
[[Kategori:Grønn IT]]

Nåværende revisjon fra 13. jan. 2022 kl. 10:54

Klimaendringene er en utfordring som krever tiltak på mange områder. Bruk av IT øker raskt, og bidrar til klimautslipp på flere måter. Men samtidig er IT også en del av løsningen.

Hva er grønn IT?

Grønn IT handler i hovedsak om to ting:

1) IT-utstyr har direkte negativ påvirkning på miljøet. Hvordan kan livssyklusen til IT-utstyr bli mer miljøvennlig fra produksjon, gjennom bruk og til slutt når det går ut av bruk?

2) Informasjonsteknologi gir også muligheter til å oppnå positive effekter på miljøet. På hvilke måter kan IT brukes til å redusere negative miljøeffekter fra transport, oppvarming, industri osv.?

- Les mer på gronnit.no

Hva gjør UiB?

Strenge krav ved IT-innkjøp

Det er strenge miljøkrav i innkjøpsavtalene for IT-utstyr ved UiB. Her stilles det krav til både produksjon (mengde og håndtering av miljøskadelig avfall) og energiforbruk når utstyret er i bruk.

Energieffektivt oppsett av IT-utstyr

Pc-er, servere, printere og annet standardisert IT-utstyr har et oppsett som også tar hensyn til lavt energiforbruk. PC-skjermer bruker nesten ikke strøm i dvalemodus. PC-er bruker lite strøm i hvilemodus, og er satt til automatisk å gå i strømsparende tilstand når de ikke er i bruk.

Redusere antall tjenermaskiner

IT-avdelingen har i flere år hatt fokus på å redusere antall tjenermaskiner i bruk. Dette gjøres ved å legge flere tjenester på en maskin, slik at kapasiteten utnyttes mer effektivt. Dette kalles ”konsolidering”. I noen tilfeller gjøres dette ved hjelp av ”virtualisering” av maskiner. Slik oppnås lavere energiforbruk, ikke minst på grunn av lavere kjølebehov.

Miljøriktig avhending av IT-utstyr

Elektronisk avfall er verdens raskest voksende avfallsstrøm. Ved å returnere utrangert utstyr bidrar vi til at dette håndteres på en måte som er miljøvennlig, økonomisk gunstig og sikker. Informasjon om returordningen finnes i UiBhjelp.

Miljøvennlig utskrift

Ved anskaffelse av skrivere stilles det miljøkrav til skrivere og sørvisavtaler.

IT-avdelingen støtter ikke personlige blekkskrivere, kun felles nettverkslasere. Dette er både mer økonomisk og mer miljøvennlig.

Pullprint gjør blant annet at man reduserer antall utskrifter som ikke trengs likevel, fordi utkriften ikke kommer før du står ved skriveren. Dette har vært utskriftsløsningen i flere år, først for studenter, og senere også for ansatte på hele universitetet.

Tosidig velges som standard for å spare papir.

Multifunksjonsmaskinene (utskrift, skanning og kopiering) har mulighet for å skanne dokumenter og bilder for å sende til e-post i stedet for å kopiere og sende papir.

Nettbasert kommunikasjon

UiB tilrettelegger for digitale samhandlingsløsninger tilpasset ulike behov. Det inkluderer blant annet elektroniske møter, både med få og mange deltakere. UiB har egne lokaler og utstyr for webkonferanser, videokonferanser og telefonkonferanser. Gjennomføring av møter elektronisk sparer både tid, penger og miljø.

Elektronisk saksbehandling m.m.

Saksbehandling av ulike typer gjøres i stadig større grad elektronisk heller enn ved håndtering av papirdokumenter og papirskjema.

Hva kan du gjøre?

  • ikke kjøpe nytt IT-utstyr unødig, men følge UiBs innkjøpsavtaler når det trengs - se Innkjøpsveiledning
  • sørge for riktig håndtering av avfall, inkludert utdatert/kassert IT-utstyr - se HMS-portalen
  • redusere reiser ved f.eks. å bruke videomøte / telefonmøte.
  • spare lagringsplass ved å slette filer som ikke lenger trengs. Del filer ett sted heller enn å sende filer på e-post til mange mottakere. Lagring og backup av store datamengder krever mye energi.
  • skrive ut mindre, bruke dobbeltsidig utskrift - se Pullprint
  • dele disse anbefalingene med andre - og bidra gjerne med gode tips her!