Fraværsmelde e-post

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 28. jan. 2010 kl. 18:28 av Sbi041 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Om du ikke kommer til å lese e-post en periode på grunn av tjenestereise, permisjon, ferie eller annet, kan det vere nyttig at de som sender deg e-post blir informert om dette. I stedet for å vente lenge på svar, vil avsender da ofte i stedet kunne få svar fra andre. Eller kanskje du vil ha e-posten til din UiB-adresse automatisk videresendt til en kollega eller en annen e-postadresse en periode.

Mozilla, Apple Mail eller webmail.uib.no

Dersom du leser UiB-e-posten din i Thunderbird eller webmail, ligger e-posten din sannsynligvis på alf.uib.no (for ansatte) eller rasmus.uib.no (for studenter). Da kan du sette opp fraværsmelding eller du kan videresende eposten din til en annen adresse via en egen vevside. Etter innlogging kan du legge inn melding som skal sendes til mottaker, samt datoer for start og slutt på tjenesten. Er du tilbake før først antatt, går det an å logge inn og endre dette.


Gå til fraværsmelding eller videresending av epost for:

Studenter

Ansatte med epost på alf


Outlook, Evolution eller Entourage

Leser du UiB-e-posten din i enten Outlook på Windows, Evolution på Linux eller Entourage på Mac, ligger e-posten din på en Exchange-server. Du må da benytte programmets egen fraværsassistent, eventuelt tilsvarende på kalender.uib.no.

Gå til: - Fraværsmelding i Outlook - kalender.uib.no - logg på for fraværsmelding m.m.