Filutveksling

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 8. nov. 2010 kl. 12:54 av Edmmb (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Tjenester for utveksling av filer

Hvilken tjeneste eller verktøy som er mest hensiktsmessig, kommer an på bruksområdet.

Hvis du skal ha tilgang til filene fra ulike maskiner, bør du lagre dem der du vanligvis gjør, på ditt hjemmeområde på UiBs servere. Dette kan også du koble deg til fra andre maskiner utenfor UiB, se Oppkobling_mot_hjemmeområde.

Hvis du skal dele filer med andre brukere, kan følgende tjenester være aktuelle:

  • vedlegg.uib.no: Mulighet for å sende (store) filer til (mange) mottakere internt eller eksternt.
  • Fellesområder kan opprettes ad hoc av IT-avdelingen og åpnes for en ønsket gruppe interne brukere (ansatte eller studenter).
  • Fillageret på MiSide kan brukes til å dele filer med interne brukere (ansatte eller studenter).
  • Filer kan legges på en FTP-server på UiB og hentes av interne eller eksterne med FTP-klientprogramvare.

Hvis flere brukere skal bidra aktivt til samme filer (f.eks. redigere samme dokument) kan det gjøres på et fellesområde på UiB hvis alle de impliserte har UiB-brukerkonto.

Hvis det også er involvert brukere uten UiB-brukerkonto, har ikke UiB tjenester som kan brukes. Det finnes eksterne tjenester som dekker slike funksjoner (f.eks. Dropbox, Google Docs, Windows Live Skydrive). UiB anbefaler eller foretrekker ikke noen av disse spesielt.

Hvis materialet som lagres eller utvikles på eksterne tjenester er knyttet til UiBs virksomhet, så husk også å ha en oppdatert kopi lagret på UiBs lagringsområder (hjemmekatalog eller felleskatalog)!