EndNote

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 3. mai 2010 kl. 09:51 av St06047 (diskusjon | bidrag) (Fjernet link til UiO siden det ikke er en gyldig side)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

EndNote er referansehåndteringsprogramvare fra Thomson ISI Researchsoft som studenter og ansatte ved UiB fritt kan bruke, også på sine hjemmemaskiner. Programmet kan lastes ned fra https://tjinfo.uib.no/program mot å oppgi brukernavn og passord.


VeiledningerBiblioteksressurser


EndNote på Mac OSX

Oversikt over hvilke versjoner av Word som har støtte for EndNote finnes her http://www.endnote.com/support/en_wpchart_mac.asp