Forskjell mellom versjoner av «EndNote»

Fra IT-hjelp UiB
(Lagt inn veiledning for installasjon av Endnote for windows)
m (Åpnet EndNote)
(Ingen forskjell)

Revisjonen fra 4. nov. 2010 kl. 08:36

EndNote er referansehåndteringsprogramvare fra Thomson ISI Researchsoft som studenter og ansatte ved UiB fritt kan bruke, også på sine hjemmemaskiner. Programmet kan lastes ned fra https://tjinfo.uib.no/program mot å oppgi brukernavn og passord.

Les mer om installasjon av Endnote X3 for windows her. Dette gjelder bare for maskiner som ikke er satt opp av it-avdelingen (private maskiner mm)


Veiledninger


Biblioteksressurser


EndNote på Mac OSX

Oversikt over hvilke versjoner av Word som har støtte for EndNote finnes her http://www.endnote.com/support/en_wpchart_mac.asp