Forskjell mellom versjoner av «EndNote»

Fra IT-hjelp UiB
m (1 revision: Resten frå StudentWiki via Test3Wiki)
(Ingen forskjell)

Revisjonen fra 4. jun. 2009 kl. 13:40

EndNote

EndNote er referansehåndteringsprogramvare fra Thomson ISI Researchsoft som studenter og tilsatte ved UiB fritt kan bruke, hjemme så vel som på universitetet. Programmet kan lastes ned fra https://tjinfo.uib.no/program mot å oppgi brukernavn og passord.

Universitets Biblioteket har laget en veiledning for versjon 9 som kan finnes her http://www.ub.uib.no/ref-prog/endnote9/index.htm og UiO har en veiledning for både versjon 9 og 10 herhttp://www.ub.uio.no/umn/biol/endnote.html


Problem

  • Referansane har begynt å kopiere seg sjølv, slik at når eg åpnar eit dokument, kan same referanse stå mange gonger etter kvarandre. Ofte over ei heil side. Det kjem også fleire etterkvart, slik at det er håplaust å redigere det.

This will often happen if the field codes in your document have become corrupt. Please try the following.

1) In Word choose Convert Citations and Bibliography / Convert to Unformatted Citations.

2) Once the document is unformatted check to make sure the references look like {Adams, 2003 34} and there is no bibliography.

3) Press CTRL+A to select the entire document. If the references are in footnotes, you will need to enter the footnotes section to do this.

4) Press CTRL+6 to remove field codes. This will remove any corrupted field codes that may cause this issue.

5) Save the document under a new name then close it.

6) Start a new document. Click the Insert tab and click the down arrow next to Object.

7) Choose Text from File and browse to the file you just saved.

8) Once you've inserted the old document into the new document, choose Update Citations and Bibliography to reformat your references.


EndNote & Word for Mac OSX

Siste versjon av Word (ms word 2008) har ikke enda støtte for EndNote. Oversikt over versjoner ser http://www.endnote.com/support/en_wpchart_mac.asp


Biblioteksresursjer

http://studentportal.uib.no/?link_id=708&toplink_id=611 http://bibliotekportalen.uib.no/ http://apps.isiknowledge.com